Й. В. ҐЕТЕ «ФАУСТ». У ПОШУКАХ СЕНСУ БУТТЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ. ОБРАЗ ФАУСТА ЯК УТІЛЕННЯ ДИНАМІЗМУ НОВОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Й. В. Ґете «Фауст». У пошуках сенсу буття і призначення людини. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації, зарубіжна література

Хід заняття Й. В. Ґете «Фауст». У пошуках сенсу буття і призначення людини. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації, зарубіжна література

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-опитування

 • Які сюжети використав Ґете для написання трагедії «Фауст»?
 • Поет використав лише фабулу творів чи їх сюжети повністю?
 • Якими є особливості композиції твору?
 • Поясніть особливості жанру твору.
 • Кого можна назвати головними героями трагедії? Чому?
 • Які проблеми розглянуто в трагедії?

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Аналітична робота з текстом трагедії (у групах)

Завдання для 1-ї групи

 1. Опрацювати «Пролог на небі»; підготувати його виразне читання за ролями.
 2. Скласти схему системи образів «Прологу на небі».
 3. Визначити ідейний і композиційний зміст «Прологу…».
 4. Проаналізувати ставлення до світу та людини учасників «Прологу…».

Завдання для 2-ї групи

 1. Скільки життів мав Фауст? Якою була його мета в кожному житті?
 2. Чи був Фауст послідовним у досягненні мети свого життя?
 3. Порівняйте два монологи Фауста (з 1-ї частини «Ніч» та з 2-ї частини 5-ї дії (останній)). Підготуйте виразне читання монологів.

Завдання для 3-ї групи

 1. Простежте основні етапи другого життя Фауста.
 2. Яким виявився результат експерименту, задуманого Богом і Мефістофелем?
 3. Які думки стосовно людини в «Пролозі на небі» вдалося підтвердити, а які було спростовано?
 4. Що недооцінив Мефістофель у Фаусті?
 5. Підтвердження своїм думкам знайдіть у тексті та підготуйте його виразне читання.

2. Образ Фауста (робота в парах)

 • Охарактеризуйте образ Фауста за планом.

План

 1. Ім’я та місце літературного героя в художньому творі.
 2. Соціальне становище, вік, певні риси характеру, емоційний стан.
 3. Істотне в характері героя; зв’язок між образом героя, окремими фактами суспільного життя та історичною епохою.
 4. Еволюція образу (вплив життєвих обставин на формування поглядів, характеру, появу або зникнення певних пріоритетів тощо).
 5. Авторські засоби творення художнього образу. Роль монологів у розкритті сутності героя.
 6. Авторське ставлення до героя.

3. Узагальнювальна бесіда

 • Досягнення яких ідеалів прагнув Фауст у своєму житті?

Очікувані відповіді (запис у зошити)

Ідеали Фауста:

 • не абстрактно, а на практиці пізнати свою сутність, повністю самовиявитися, самореалізуватися;
 • пізнати світ: його бездонну премудрість, гармонію, хаос, красу та потворність;
 • змінити умови життя людей: повернути людство до життя в гармонії з природою та Богом, щоб кожна людина змогла виявити свою «справжню, добру, природну» сутність.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

1. Інтерактивна вправа «Ґронування»

2. Підсумкова бесіда

 • У художньому творі кожен образ є носієм певної ідеї. Яка ж ідея пов’язана з образом Фауста? (У художній концепції твору образом Фауста Ґете стверджує думку про творчі зусилля людини на землі, у яких і полягає сенс буття.)
 • Як в образі Фауста втілено динамізм нової європейської цивілізації? (Героєві притаманний постійний творчий неспокій, схильність до пошуків нових знань, проникнення в суть життя тощо.)

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Охарактеризувати образи Мефістофеля та Маргарити; із додаткової літератури дізнатись про ставлення до жінки за часів Ґете в Німеччині та в інших країнах.

Й. В. Ґете «Фауст». У пошуках сенсу буття і призначення людини. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *