ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЙПРОСТІШИХ. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА «СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА БУДОВОЮ ТА ПРОЦЕСАМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАЙПРОСТІШИХ З ВОДОЙМИ АБО АКВАРІУМА», БІОЛОГІЯ

Загальна характеристика найпростіших. Лабораторна робота «Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума», біологія

Хід заняття Загальна характеристика найпростіших. Лабораторна робота «Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума», біологія

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

  1. Які системи органів тварин ви знаєте?
  2. Навіщо тварині потрібна транспортна система?
  3. Розкажіть про різні типи дихальних систем.
  4. Чи можуть тварини обходитися без репродуктивної системи?

II. Вивчення нового матеріалу

Найпростіші є одноклітинними організмами. Ті функції, що в багатоклітинних тварин виконують різні клітини, у найпростіших виконуються однією. Тому будова цієї клітини зазвичай більш складна й у ній є органели, які не завжди присутні в клітинах багатоклітинних. Клітини найпростіших можуть мати постійну або мінливу форму. Їхні розміри коливаються від 2-4 мкм до 25 см (у колоніальних форм).

Однією з основних властивостей клітин найпростіших є подразливість — здатність організмів певним чином реагувати на зміни навколишнього середовища.

У найпростіших спостерігаються всі типи розмноження (вегетативне, нестатеве і статеве).

За несприятливих умов деякі види здатні інцистуватися (вкриватися щільною оболонкою й переходити в стан спокою). У такий спосіб вони переносять несприятливі умови.

Органели регулювання й розмноження

Цю функцію виконують ядра. У клітинах найпростіших може бути одне, два або кілька ядер. У тому випадку, коли ядер два, вони зазвичай виконують різні функції. Одне з них (вегетативне) регулює процеси обміну речовин у клітині, а друге (генеративне) — зберігає спадкову інформацію й регулює процеси розмноження.

Органели руху

До них належать псевдоподії (несправжні ніжки), джгутики та війки. Псевдоподії — це непостійні вирости цитоплазми клітини, які можуть змінювати свою форму й розміри. Вони забезпечують амебоїдний рух. Джгутики та війки мають подібну будову, але різний характер рухів. Джгутикам властивий гвинтоподібний рух, а війкам — коливальний.

Вакуолі

Розрізняють травні та скорочувальні вакуолі. Скорочувальні вакуолі зазвичай властиві прісноводним найпростішим, вони видаляють із клітини надлишки води, а травні забезпечують перетравлювання харчових часток, які захоплюються клітинами найпростіших.

III. Лабораторна робота «Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума»

Цілі: на прикладі видів найпростіших з водойми або акваріума ознайомитись із особливостями їхньої будови і способом руху, у висновках зазначити, які особливості будови найпростіших є ознаками їх пристосованості до середовища існування.

Обладнання та матеріали: акваріум або проба води з водойми, мікроскоп, інструктивна картка для виконання роботи, підручник.

Хід роботи

1. Взяти краплю води з найпростішими, нанести її на предметне скельце й покрити покривним скельцем.

2. З допомогою мікроскопа знайти найпростіших на предметному скельці.

3. Розглянути будову найпростіших. Визначити форму їхніх клітин.

4. Знайти органели руху — джгутики, війки або псевдоподії.

5. Розглянути, яким чином рухаються найпростіші.

6. Намалювати в зошиті схему будови найпростішого і зробити відповідні позначення.

7. Зробити висновок і записати його в зошит.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь

  • Які органели регулюють процеси в клітинах найпростіших?
  • Як пересуваються найпростіші?
  • Які бувають вакуолі? Навіщо вони потрібні в клітині?
  • Навіщо потрібно інцистування?

Загальна характеристика найпростіших. Лабораторна робота «Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума», біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *