ФОРМИ ДІЄСЛОВА, УКРАЇНСЬКА МОВА

ФОРМИ ДІЄСЛОВА, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ФОРМИ ДІЄСЛОВА, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Актуалізація опорних знань

Колективна робота з текстом

Прочитати текст. Визначити тему й основну думку, стиль висловлю¬вання. Дібрати заголовок.
XVI століття — доба українського відродження, доба великого піднесення розумового життя країни. Це було відбито передусім у релігійних поглядах і поняттях. Духовний злет був могутньою закономірною реакцією на політичні явища часу, що ставили під загрозу самостійне духовне існування української та білоруської народностей. Глибокий розлад православної церкви в Польсько-Литовській державі, занепад давньої церковної освіти, посилення польського колонізаційного тиску — усе це спричинило пробудження патріотичної свідомості, прагнення піднести у країні освіту, що могла б стати надійним захистом від чужоземного впливу, окатоличення.
Великого значення було надано священним книгам, які стали звіряти з європейськими оригіналами, прагнучи мати точний переклад їх рідною, зрозумілою народові мовою. Відтак з’явилося чимало польських і руських перекладів Нового й Старого Заповітів (З журналу).

Виписати дієслова із залежними від них словами. Указати на форми, до яких вони належать. Визначити їх синтаксичну роль.

Пояснити правопис виділених дієслів.

ІV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Колективне опрацювання теоретичного матеріалу за допомогою узагальнювальної таблиці.

Форми дієслова

Інфінітив (неозначена форма дієслова)

Способові форми

Дієприкметник

Дієприслівник

Безособова форма

Незмінювана дієслівна форма, яка, називаючи дію або стан, не вказує на час, особу, рід, число, спосіб, відповідає на запитання що робити? що зробити?Дійсний, умовний, наказовийФорма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією або станом і має граматичні особливості дієслова і прикметника. Відповідає на запитання який? яка, яке? які?Незмінювана дієслівна форма, яка означає додаткову дію, що супроводить головну, виражену дієсловом, і відповідає на запитання що роблячи? що зробивши?Твориться від пасивного дієприкметника за допомогою суфікса -о

V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Вибіркова робота

Прочитати текст. Виписати форми дієслова до відповідної колонки таблиці. До кожної з форм поставити запитання.


МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЗОЛОТОВЕРХИЙ

Михайлівський Золотоверхий собор був однією з найповніше збережених пам’яток Києва. У середині ХVІІІ століття весь храм перебудовано у стилі українського бароко. Ставши семиверхим, Михайлівський храм знову підніс золоті бані грушовидної форми над містом-героєм. Ліпленням пишно було оздоблено фасад. Центральний фронтон увінчав мідний позолочений горельєф Архістратига Михаїла. Інтер’єр розписано у стилі бароко.
З 1920 року монастир почали грабувати, а у 1937 році наказ знищити було здійснено.
На зламі тисячоліть Михайлівський золотоверхий собор знову підніс золоті бані (За О. Фісун).

Інфінітив (неозначена форма дієслова)

Способові форми

Дієприкметник

Дієприслівник

Безособова форма

VI. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді на запитання:

1. Які форми має дієслово? Навести приклади.
2. Як відрізнити одну форму від іншої?
3. Яку роль відіграють у мовленні форми дієслова?

VIII. Домашнє завдання

1. Підготувати повідомлення на лінгвістичну тему «Форми дієслова».
2. Із додаткової літератури виписати речення з різними формами дієслова. Визначити їх вид.

ФОРМИ ДІЄСЛОВА, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *