ЗАЙМЕННИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ЗАЙМЕННИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ЗАЙМЕННИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі практичної роботи з теми

Творче спостереження над мовним матеріалом з елементами аналізу

Прочитати текст. З’ясувати тип і стиль мовлення. Визначити, до якої частини мови належать виділені слова.

Коли ми прийшли до школи, я твердо вирішив учитись тільки на «відмінно» і «добре». Мені хотілося з першого ж дня показати, що я вже не той, яким був минулого року. Усім показати: і мамі з татом, і директорові, і вчительці, і всьому класові…

Мені хотілося, щоб швидше вже прийшла Марія Степанівна (їїуроки перші), щоб я вже сидів і слухав-слухав уважно… Ні, ще ніхто не знає, як добре я буду вчитись!.. (За Д. Ткачем).

Виписати займенники, які вказують: а) на предмет; б) ознаку; в) кількість, але не називає їх. Довести, з якими частинами мови співвідносяться займенники.

Визначити число й відмінок займенників. Виділити ті, в яких можна визначити й рід.

Колективне опрацювання схеми

Розглянути схему. Визначити, що означає займенник, на які питання відповідає, які морфологічні ознаки властиві йому і яким членом речення може виступати в реченні.

m152

Сформулювати повне визначення займенника.

З’ясувати, що спільного й відмінного в значенні займенника й іменника, займенника і прикметника, займенника й числівника.

V. Виконання практичних завдань пізнавального характеру

Вибірково-розподільна робота

Подані займенники записати у три колонки: 1) що відповідають на запитання хто? що?; 2) що відповідають на запитання який? чий?; 3) що відповідають на запитання скільки?

Абищо, усякий, ваш, ми, стільки, дехто, котрий, скільки, вони, той, хто, будь-який, їхній, свій, ніщо, такий, деякий, воно, дещо.

Виписати займенники, в яких літери позначають два звуки. Зробити фонетичний розбір цих слів.

Творче моделювання

Відновити й записати прислів’я, дібравши їхнє продовження з другої колонки. Виділити в них займенники й визначити їхню синтаксичну функцію.

Мудрим ніхто не народився, …що дає користь.
Людина прагне до того, …свого майстра.
Людей питай, …зате плоди її солодкі.
Кожне діло любить …а навчився.
Гірка наука, …сама себе хвалить.
Гречана каша …а свій розум май.

З’ясувати тематику прислів’їв. Знайти серед них ті, що записані у вигляді складних речень. Зробити їх синтаксичний розбір.

Відтворення деформованого тексту

Прочитати. Відновити текст, уставивши на місці крапок потрібні за змістом займенники у відповідній відмінковій формі (див. довідку).

1) Змалку … дідуся … сильно любив.

2) … ніколи не гримав на …, давав …, дітям, шоколадки, коли … провідували … .

3) Це……першим заохотив читати по-українському — і … почав читати масу дитячої літератури з України.

4) Потім навернув на писання — спочатку щоденника, а там і … оповідань (Ю. Ткач).

Довідка:

1) свій (у формі родового відмінка), я (у формі називного відмінка);

2) він (у формі називного відмінка), я (у формі знахідного відмінка), ми (у формі давального відмінка), ми (у формі називного відмінка), він (у формі родового відмінка);

3) він (у формі називного відмінка), я (у формі знахідного відмінка), я (у формі називного відмінка); 4) усякий (у формі родового відмінка).

Дати усну характеристику займенникам, скориставшись схемою, розглянутою на початку уроку.

VI. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:

1. Яка частина мови називається займенником?

2. Як змінюються займенники, співвідносні з іменником? Свою думку довести на прикладах.

3. Як змінюються займенники, співвідносні з прикметником? з числівником?

4. Які морфологічні ознаки характерні для займенника?

VIII. Домашнє завдання

1. Виписати 5—6 прислів’їв і приказок про знання, досвід або навчання. Виділити в них займенники, указавши на синтаксичну роль і морфологічні ознаки.

2. Навести по 3—4 приклади займенників, що змінюються: а) тільки за відмінками; б) за відмінками та числами; в) за відмінками, числами й родами.

ЗАЙМЕННИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *