ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ (НЕЙТРАЛЬНІ) І СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА, УКРАЇНСЬКА МОВА

ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ (НЕЙТРАЛЬНІ) І СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ (НЕЙТРАЛЬНІ) І СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА, УКРАЇНСЬКА МОВА

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок п’ятикласників

Робота на спостереження

Прочитати уривки з творів усної народної творчості. З’ясувати, чим вони відрізняються.

Ой на Івана, та й на Купала
Там дівчинонька квітоньки збирала.
Квітоньки збирала, в пучечки клала,
До річечки несла, у водичку пускала.
Ой на Івана, та й на Купала
Там дівчина квіти збирала.
Квіти збирала, в пучки клала,
До річки несла, у воду пускала.

V. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Відомо, що не кожне слово збуджує почуття, настрій чи уяву читача або слухача. Існує багато слів, з якими всі звиклися і які сприймаються без будь-яких емоцій. Але глибокий вплив на читача неможливий без певних слів, які мають емоційне забарвлення.

У літературній мові і народній творчості емоційно забарвлена лексика становить окрему групу.

Емоційно забарвлені слова — це слова, які виражають різні почуття, а також емоційні відтінки в оцінці явищ дійсності, осіб, подій.

Пошукова робота

Прочитати тексти. Визначити, до якого стилю мовлення належить кожен із них. Свою думку обґрунтувати. Знайти загальновживану й емоційно забарвлену лексику.

Текст 1

Культура мовлення — це одна з ознак загальної культури людини. Кожному носієві тієї чи іншої мови треба любити рідну мову, формувати мовно-національну самосвідомість, учитися слухати й сприймати слово (З підручника).

Текст 2

ДОРУЧЕННЯ

Я, Приходько Ілля Олександрович, доручаю Сірому Станіславу Миколайовичу одержати у касира управління належну мені зарплату за травень 2005 р.

Доручення дійсне до 10 червня 2005 року.
І. О. Приходько
Підпис інженера В. В. Хвилі засвідчую
Начальник управління БМУ (підпис) О. О. Горобець

Дати відповіді на питання:

1. Чи може вживатись емоційно забарвлена лексика в науковому стилі?

2. Чи може вживатись емоційно забарвлена лексика у діловому мовленні (заяви, доручення, автобіографії)?

3. У яких стилях найбільш вживана емоційно забарвлена лексика? Чому?

Лексико-стилістична робота

Прочитати синонімічні ряди. Визначити стилістичну різницю слів, які входять до синонімічних рядів. Увести виділені слова у прості речення, ускладнені однорідними підметами, додатками, вставними словами.

1) Писанина — писання — мазанина.

2) Примовляти — приказувати — наказувати — приговорювати — приповідати — причитати.

3) Сумний — смутний — невеселий — безрадісний — меланхолічний — сумливий — тоскний — траурний — мінорний (розм.).

4) Щастити — таланити — везти — вдаватися — фортунити — вестися — щаститися — добритися (діал.).

Вибіркова робота

Прочитати подані слова. Знайти серед них загальновживані, виписати їх. З’ясувати значення виділених слів.

Мобілка, тачка, зелені, прикид, пелька, парубіка , плиткий (діал.), підщипаний, плай (діал.), пектин (хімічна речовина), планета, комп’ютер, інтернет, хліб, чай, річечка, бабуня.

Пригадати, які просторічні слова і жаргонізми використовують у своєму мовленні ваші однолітки, дорослі. Записати їх. Чи мають вони емоційне забарвлення? В якому стилі використовуються?

VI. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Які слова називаються загальновживаними?

2. Які слова називаються стилістично забарвленими?

3. В яких стилях найчастіше використовуються загальновживані і стилістично забарвлені слова?

VIII. Домашнє завдання

На основі теоретичного матеріалу уроку скласти усне повідомлення на лінгвістичну тему, користуючись прикладами, дібраними з газет, художньої літератури, повсякденного життя.

ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ (НЕЙТРАЛЬНІ) І СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *