ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі практичної роботи з теми

Спостереження над мовним матеріалом

Прочитати текст. Описати, яку картину ви уявили, читаючи цей текст. Визначити тип і стиль мовлення. Аргументувати свою думку. Дібрати заголовок і порівняти його із заголовками, дібраними однокласниками. За допомогою яких мовних засобів авторові вдалося розкрити основну думку тексту?

Коли лежиш у полі лицем до неба і вслухаєшся в многоголосу тишу полів, то помічаєш, що в ній щось є не земне, а небесне.
Щось наче свердлить там небо, наче струже метал, а вниз спадають тільки дрібні, просіяні звуки. Ниви шумлять навколо і заважають. Жену від себе голоси поля, і тоді на мене, як дощ, спадають небесні. Тоді пізнаю. Се жайворонки. Се вони, невидимі, кидають з неба на поле свою свердлячу пісню. Дзвінку, металеву й капризну, так що вухо ловить і не може зловити її переливів. Може, співає, може, сміється, а може, зайшлося від плачу.
Чи не краще сісти тихенько й заплющити очі? Я так і зроблю. Сідаю. Круг мене темно. Блискають тільки гострі колючі звуки, дрібно сиплеться регіт на металеву дошку, як шріт. Хочу спіймати, записати в пам’яті — і не виходить. От-от, здається… Тью-і, тью-і. Ті-і-і… Ні, зовсім не так. Трійю-тіх-тіх… І це не подібно.
Як вони оце роблять, цікаво знати? Б’ють дзьобами в золото сонця? Грають на його проміннях, наче на струнах? Сіють пісню на дрібне сито і засівають нею поля? (За М. Коцюбинським).

Пояснити лексичне значення слова шріт (шріт — дрібні свинцеві кульки, які вживаються для стрільби з мисливської рушниці; дріб, картеч).

Знайти частки і з’ясувати, яких відтінків значення вони надають реченню або для творення яких граматичних форм слугують.

З якою метою автор використовує питальні речення в тексті?

Колективна робота з таблицею

Розглянути таблицю і розказати про частку як службову частину мови, давши відповіді на запитання.

1. Що називається часткою?

2. Яку роль у мові виконує частка?

3. Чи виступає частка членом речення?

Частка як службова частина мови

Лексичне значення

Морфологічні ознаки

Роль у мові

Синтаксична роль

Не маєНезмінне словоУтворює окремі слова, граматичні форми; надає реченню або словам певного відтінкуСамостійно не виступає членом речення

Пояснювальний диктант

Прочитати виразно речення. Визначити вид речень за метою висловлювання й емоційним забарвленням

1) Невже тобі неволя не обридла? (Леся Українка).

2) А кругом у полі, в полі теж робота і пісні (П. Тичина).

3) Що за страшний був той дядько! Що за лихий! (І. Нечуй-Левицький).

4) Он верби розступилися від берега й розсипалися по зеленій траві (І. Нечуй-Левицький).

5) Дивлюсь, аж світає, край неба палає (Т. Шевченко).

6) Ох, яка ж краса! Сад увесь убрався в іній, проти сонця він — як синій. Гілля по землі звиса,— дим же в небеса (П. Тичина).

7) З почуттям радості й незрозумілої тривоги взяв Ґонтар листа (Я. Баш).

8) Чує серце недоленьку, сказати не вміє (Т. Шевченко).

Записати речення. Знайти частки і пояснити, якого значення надають вони реченням або окремим словам.

Зробити фонетичний розбір виділених слів.

V. Виконання системи практичних завдань пізнавального характеру

Самостійна робота з елементами відновлення тексту

Відновити текст: уставити необхідні частки з довідки.

САДИ ЦВІТУТЬ

…густим молоком облиті фруктові дерева. …виструнчились у весняному святковому вбранні вишні, сливи, черешні, груші. І очей від них …одведеш. …тягне до них, підійдеш, …милуєшся і …намилуєшся.
…радість і для невтомних трудівниць — бджіл. Вони неквапно збирають …нектар. …перший весняний взяток.
А на землі — сила-силенна …справжніх весняних квітів. Недаром… …місяць зветься квітень (За О. Копиленком).

Довідка: ніби, ось, не, хоча, ото, не, це, таки, справді, вже, же, цей.

Визначити тип і стиль мовлення. Поміркувати, що відбиває заголовок: тему чи основну думку.

Ігровий момент «Весела перерва»

Відгадати загадки. Назвати частки і з’ясувати, яких відтінків значення надають вони реченням.

1) Яких каменів немає в морі?

2) Солоне, а не сіль, біжить, а не річка, блищить, а не золото. Коли б угадати та менш його знати.

3) Була німа і нежива — тепер говорить і співа.

4) Мене не їдять і без мене не їдять.

5) Без нього, як дерево без кореня, не проживеш (Нар. творчість).

Відгадки: сухих, сльози, сопілка, сіль, родовід.

Дібрати антоніми до виділених слів і скласти з ними речення. Визначити роль часток.

Скласти дві-три власні загадки, використовуючи частки.

VІІ. Домашнє завдання

Побудувати розповідь про поїздку школярів вашого класу до лісу і спостереження за природними багатствами та красою рідного краю. Використати частки.

ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *