ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі практичної роботи з теми

Спостереження над мовним матеріалом

Прочитати текст. Описати, яку картину ви уявили, читаючи цей текст. Визначити тип і стиль мовлення. Аргументувати свою думку. Дібрати заголовок і порівняти його із заголовками, дібраними однокласниками. За допомогою яких мовних засобів авторові вдалося розкрити основну думку тексту?

Коли лежиш у полі лицем до неба і вслухаєшся в многоголосу тишу полів, то помічаєш, що в ній щось є не земне, а небесне.
Щось наче свердлить там небо, наче струже метал, а вниз спадають тільки дрібні, просіяні звуки. Ниви шумлять навколо і заважають. Жену від себе голоси поля, і тоді на мене, як дощ, спадають небесні. Тоді пізнаю. Се жайворонки. Се вони, невидимі, кидають з неба на поле свою свердлячу пісню. Дзвінку, металеву й капризну, так що вухо ловить і не може зловити її переливів. Може, співає, може, сміється, а може, зайшлося від плачу.
Чи не краще сісти тихенько й заплющити очі? Я так і зроблю. Сідаю. Круг мене темно. Блискають тільки гострі колючі звуки, дрібно сиплеться регіт на металеву дошку, як шріт. Хочу спіймати, записати в пам’яті — і не виходить. От-от, здається… Тью-і, тью-і. Ті-і-і… Ні, зовсім не так. Трійю-тіх-тіх… І це не подібно.
Як вони оце роблять, цікаво знати? Б’ють дзьобами в золото сонця? Грають на його проміннях, наче на струнах? Сіють пісню на дрібне сито і засівають нею поля? (За М. Коцюбинським).

Пояснити лексичне значення слова шріт (шріт — дрібні свинцеві кульки, які вживаються для стрільби з мисливської рушниці; дріб, картеч).

Знайти частки і з’ясувати, яких відтінків значення вони надають реченню або для творення яких граматичних форм слугують.

З якою метою автор використовує питальні речення в тексті?

Колективна робота з таблицею

Розглянути таблицю і розказати про частку як службову частину мови, давши відповіді на запитання.

1. Що називається часткою?

2. Яку роль у мові виконує частка?

3. Чи виступає частка членом речення?

Частка як службова частина мови

Лексичне значення

Морфологічні ознаки

Роль у мові

Синтаксична роль

Не маєНезмінне словоУтворює окремі слова, граматичні форми; надає реченню або словам певного відтінкуСамостійно не виступає членом речення

Пояснювальний диктант

Прочитати виразно речення. Визначити вид речень за метою висловлювання й емоційним забарвленням

1) Невже тобі неволя не обридла? (Леся Українка).

2) А кругом у полі, в полі теж робота і пісні (П. Тичина).

3) Що за страшний був той дядько! Що за лихий! (І. Нечуй-Левицький).

4) Он верби розступилися від берега й розсипалися по зеленій траві (І. Нечуй-Левицький).

5) Дивлюсь, аж світає, край неба палає (Т. Шевченко).

6) Ох, яка ж краса! Сад увесь убрався в іній, проти сонця він — як синій. Гілля по землі звиса,— дим же в небеса (П. Тичина).

7) З почуттям радості й незрозумілої тривоги взяв Ґонтар листа (Я. Баш).

8) Чує серце недоленьку, сказати не вміє (Т. Шевченко).

Записати речення. Знайти частки і пояснити, якого значення надають вони реченням або окремим словам.

Зробити фонетичний розбір виділених слів.

V. Виконання системи практичних завдань пізнавального характеру

Самостійна робота з елементами відновлення тексту

Відновити текст: уставити необхідні частки з довідки.

САДИ ЦВІТУТЬ

…густим молоком облиті фруктові дерева. …виструнчились у весняному святковому вбранні вишні, сливи, черешні, груші. І очей від них …одведеш. …тягне до них, підійдеш, …милуєшся і …намилуєшся.
…радість і для невтомних трудівниць — бджіл. Вони неквапно збирають …нектар. …перший весняний взяток.
А на землі — сила-силенна …справжніх весняних квітів. Недаром… …місяць зветься квітень (За О. Копиленком).

Довідка: ніби, ось, не, хоча, ото, не, це, таки, справді, вже, же, цей.

Визначити тип і стиль мовлення. Поміркувати, що відбиває заголовок: тему чи основну думку.

Ігровий момент «Весела перерва»

Відгадати загадки. Назвати частки і з’ясувати, яких відтінків значення надають вони реченням.

1) Яких каменів немає в морі?

2) Солоне, а не сіль, біжить, а не річка, блищить, а не золото. Коли б угадати та менш його знати.

3) Була німа і нежива — тепер говорить і співа.

4) Мене не їдять і без мене не їдять.

5) Без нього, як дерево без кореня, не проживеш (Нар. творчість).

Відгадки: сухих, сльози, сопілка, сіль, родовід.

Дібрати антоніми до виділених слів і скласти з ними речення. Визначити роль часток.

Скласти дві-три власні загадки, використовуючи частки.

VІІ. Домашнє завдання

Побудувати розповідь про поїздку школярів вашого класу до лісу і спостереження за природними багатствами та красою рідного краю. Використати частки.

ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.