ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЛУМАЧНИМ І ПЕРЕКЛАДНИМ СЛОВНИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЛУМАЧНИМ І ПЕРЕКЛАДНИМ СЛОВНИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЛУМАЧНИМ І ПЕРЕКЛАДНИМ СЛОВНИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Творчий диктант

Записати під диктовку текст. Продовжити висловлену думку власними міркуваннями.

Немає такої сфери людської діяльності, в якій не знадобилося б знання мови. Важливо при цьому навчитися говорити і писати не тільки грамотно, а й змістовно, правильно, влучно, яскраво, виразно і переконливо… (З журналу).

V. Сприйняття й усвідомлення нового матеріалу

Ознайомлення зі структурою короткого тлумачного словника, нового тлумачного словника української мови (будова словника: вступна стаття; перелік скорочень прізвищ письменників, з творів яких подано ілюстративний матеріал; перелік умовних скорочень; умовні знаки в словнику; український алфавіт, перелік слів із тлумаченням у 4 томах).

Ознайомлення зі структурою перекладних словників.

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Творча робота в парах

Розтлумачити подані слова за допомогою словника, поставити в них наголоси. Увести їх у діалог на тему «Як я підвищую мовну культуру».

Барокамера, алібі, взаємини, взаємовідношення, гален, градація, дебати, ілюзія.

Навчальний переклад

Перекласти текст. Записати, де треба, розставити розділові знаки. Перевірити правильність перекладу за російсько-українським словником.

Главное в нашей речи — это слово. Чудеснее слова нельзя найти на Земле. Слово — самое общее и самое точное обозначение любой вещи, любого действия, любого качества предмета. Именно поэтому оно и только оно позволяет человеку думать — без него невозможна была бы мысль (А. Митяев).

Перекласти українською мовою подані слова. Поставити правильний наголос, користуючись орфоепічним словником. Веретено, весёленький, отчим, коромысло, олень, петля, подруга, черпать, тополь, свысока, заражённый, грабельки, грибковий, отслонить, выпадения, строгать, вытеснение, выходить, опережения, строчить.

Зробити висновок щодо наголошення у словах російської та української мовах. Яку роль відіграє наголос?

VII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Чому М. Рильський висловив таку думку, яка є епіграфом сьогоднішнього уроку?

2. Що слід пам’ятати при роботі з тлумачним словником?

3. Що слід пам’ятати при роботі з орфографічним словником?

4. Яку корисну інформацію містять ці книги?

IX. Домашнє завдання

1. Перекласти українською мовою, користуючись словником, невеликий уривок російськомовного тексту художнього стилю (50—70 слів), дібраний самостійно.

2. Розтлумачити слова щільний — тісний; шкірний — шкіряний; ситуативний — ситуаційний. Поставити в них наголос і ввести у прості речення. З’ясувати, чи є різниця у значеннях поданих слів.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЛУМАЧНИМ І ПЕРЕКЛАДНИМ СЛОВНИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *