УСНИЙ ТВІР-РОЗДУМ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ, УКРАЇНСЬКА МОВА

УСНИЙ ТВІР-РОЗДУМ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ УСНИЙ ТВІР-РОЗДУМ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів семикласників

Розкриття змісту основних мовленнєвознавчих понять

Роздум — це текст, що містить логічно послідовне доведення чи пояснення чогось, низку думок, міркувань, висновків з певної теми.

62

Дискусія — широке публічне обговорення якого-небудь спірного питання.

Публіцистичний стиль — це стиль суспільної комунікації, громадського життя.

Робота в парах

Записати слова і сполучення слів, за допомогою яких пов’язуються частини роздуму (теза і докази, докази і висновок).

Узагальнимо сказане. Отож… Звичайно… Доведемо це… Таким чином… Я думаю, що… На мою думку… Я впевнений… Це можна довести так. Це пояснюється так.

ІV. Колективна робота з текстом-зразком

Прочитати текст. Виділити речення, у якому міститься основна думка висловлювання. З’ясувати, до якого стилю мовлення належить висловлювання.

ЧОМУ КОЖНА ЛЮДИНА ВІДЧУВАЄ ЩАСТЯ ПО-СВОЄМУ?

Безперечно, не знайдеться, мабуть, людини, яка б не чула слова щастя. Воно є загальновживаним і, здається, таке зрозуміле.
Проте варто лише спробувати витлумачити його, як виявиться, що це не дуже просто. Чому? Мені здається, так відбувається через те, що поняття щастя стосується духовного світу людини. А скільки людей — стільки і світів! Тож зрозуміло, що кожен витлумачуватиме щастя по-своєму. Для когось — це задоволення, утіха; для інших — добробут, для третіх — гарна і дружна сім’я. Хтось щастя розуміє як удачу, талан, інші — як радість.
Прикладом того, що кожен уявляє щастя по-своєму, є мої друзі. Наприклад, я відчуваю себе безмежно щасливою людиною тоді, коли дивлюся свій улюблений серіал для підлітків. Коли мій однокласник не вивчив уроку і його не спитав учитель — він теж щасливий. А мій старший брат не уявляє себе щасливим без успішної кар’єри.
Отже, справжнє щастя приходить тоді, коли людина навчиться жити в ладу із собою, коли її не мучать докори сумління. Як стверджує народна мудрість: «Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий» (З газети).

Пояснити лексичне значення виділеного слова (талан — доля, життєвий шлях кого-небудь; щаслива доля; успіх, удача).

Виділити в тексті тезу, аргументи (доведення) і висновок.

Чи можна вважати тему твору дискусійною? Свою думку довести.

Створення проблемної ситуації

Поміркувати, що, на ваш погляд, може зробити людину щасливою. У процесі обговорення цієї теми намагатися переконати однокласників у слушності своїх думок. Скласти усний міні-твір-роздум на тему «Що потрібно зробити, щоб бути щасливим?»

V. Робота з пам’яткою

Розглянути пам’ятку «Як працювати над твором-роздумом дискусійного характеру публіцистичного стилю». Запам’ятати особливості побудови висловлювань, що містять роздум.

Як працювати над твором-роздумом дискусійного характеру публіцистичного стилю

1. Обов’язковими складовими частинами твору-роздуму є теза (основна думка), аргументи (обґрунтування висловленої думки) і висновок.

2. В основу власного роздуму покладіть питання, яке викликає незгоду між людьми.

3. Наведіть два-три протилежні погляди на обговорюване питання.

4. Обґрунтовуйте власну позицію, переконуючи слухача у слушності своїх думок. Уживайте при цьому вставні конструкції по-моєму, на мою думку, скажімо, як мені здається, певно, мабуть, я гадаю.

5. Доведення висловленої думки доцільно ілюструвати прикладами із життя, усної народної творчості, літератури тощо, використовуючи такі конструкції: можна навести приклад; на думку багатьох людей; як стверджує народна мудрість; часто можна почути, що…

VІ. Усне складання творів-роздумів дискусійного характеру

1. Скласти текст-роздум на тему «Чи можна вважати себе справжнім українцем, не знаючи рідної мови?», використавши запропоновані тези. Аргументувати їх (дібрати переконливі приклади) і зробити висновок.

1) Справжній патріот може і не знати рідної мови, головне — любити Батьківщину.

2) Жоден українець не буде щасливим, доки не знатиме рідної мови.

Добираючи переконливі доведення на користь тієї чи іншої думки, використати прямі й непрямі доведення.

Коментар учителя. При прямих доведеннях тезу обґрунтовують безпосередньо, при непрямих — її доводять через спростування інших думок, протилежних до тієї, яку потрібно довести.

2. Розказати, чи часто ви стикаєтеся з проблемою стосунків між друзями у своєму житті. Як ви вирішуєте цю проблему?

Чи згодні ви з думкою М. Реріха, що «під час щастя не буває друзів»? Скласти усний твір-роздум у публіцистичному стилі, навівши декілька протилежних поглядів на обговорюване питання.

VІІІ. Домашнє завдання

Чи замислювалися ви колись над тим, для чого потрібні знання людині? Скласти висловлювання, в основу якого покласти протилежні думки й погляди. Текст якого типу мовлення ви створюватимете? Продумати тезу, яку вам потрібно буде довести, і прийоми побудови вашого роздуму.

УСНИЙ ТВІР-РОЗДУМ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

One thought on “УСНИЙ ТВІР-РОЗДУМ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ, УКРАЇНСЬКА МОВА”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *