ВИКОРИСТАННЯ СИНОНІМІВ, АНТОНІМІВ, ОМОНІМІВ У МОВЛЕННІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ СЛОВНИКАМИ СИНОНІМІВ, АНТОНІМІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ВИКОРИСТАННЯ СИНОНІМІВ, АНТОНІМІВ, ОМОНІМІВ У МОВЛЕННІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ СЛОВНИКАМИ СИНОНІМІВ, АНТОНІМІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ВИКОРИСТАННЯ СИНОНІМІВ, АНТОНІМІВ, ОМОНІМІВ У МОВЛЕННІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ СЛОВНИКАМИ СИНОНІМІВ, АНТОНІМІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Навчальне редагування

Відредагувати текст. Пояснити суть помилок.

«Цариця квітів» — троянда — має в українській мові, в її розмовах кілька назв: це і троянда, і роза, і рожа, і ружа. Рослина родом із Середньої Азії. Звідти ж, з Ірану, народилась і її назва. Квітку розводили й окультурювали ще греки Ірми, в них вона звалася родон (грецьке), роза (латинське). З латині слово пришкандибало в німецьку мову, а з німецької причалапало в російську. В українську мову вживане на західних землях слово ружа прийшло через польську (ружа) і чеську (руже) теж з латинської. Слово це в українській мові прислужилося для називання двох квіток — троянди і мальви, яку звуть ще й рожа. Слово троянда походить з грецької мови, де ця квітка звалася тріандафіло — «тридцятипелюсткова». По дорозі до нас пелюстки (філо) загубилися (З журналу).

V. Аналіз структури словників

Розглянути структуру словника синонімів і словника антонімів. З’ясувати особливості побудови цих словників на основі зіставлення.

Ознайомлення зі структурою словника синонімів української мови

1. Прослухати передмову словника і стисло її переказати (учитель читає передмову вголос).

2. Ознайомлення з побудовою словника і словникової статті.

3. Пояснення умовних скорочень.

4. Повторення алфавіту за словником.

Ознайомлення зі структурою словника антонімів української мови

1. Прослухати передмову словника і стисло її переказати (учитель читає передмову вголос).

2. Ознайомлення з побудовою словника і словникової статті.

3. Пояснення умовних скорочень.

VI. Виконання завдань творчого характеру

Записати прислів’я, приказки, добираючи антоніми.

1) Хто вчиться змолоду, не знає на … голоду.

2) Колос повний гнеться до землі, а пустий … стирчить.

3) Добро не пропадає, а … умирає.

4) Зимою день малий, а весною … .

5) Сонце на літо, а … на мороз.

6) З малої хмари … дощ буває.

7) Сумний грудень і в свято, і в … .

Довідка: старість, вгору, зло, великий, зима, великий, будень.

Прочитати подані нижче слова. До якої групи слів за значенням їх можна віднести. З’ясувати значення кожного другого омоніма, увести деякі з них у прості речення з прямою мовою з теми «Охорона природи України».

Кок, кілька, качка, ласка, лінь, ліра, лама.

Творча робота в парах

Скласти діалог за темою «Чим приваблює мене рідний край», використовуючи синоніми, антоніми, омоніми.

VII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Дати відповіді на питання.

1. Яку роль відіграють у мовленні омоніми, синоніми, антоніми?

2. Які принципи роботи зі словником синонімів української мови?

3. Які принципи роботи зі словником антонімів української мови?

ІХ. Домашнє завдання

1. Повторити теоретичний матеріал з теми «Групи слів за значенням».

2. Продовжити синонімічний ряд поданих слів завірюха, завмерти, немеркнучий, місцевий, легенда, красуватися. Скласти з ними текст на тему «Краса природи навесні», використавши омоніми й антоніми.

ВИКОРИСТАННЯ СИНОНІМІВ, АНТОНІМІВ, ОМОНІМІВ У МОВЛЕННІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ СЛОВНИКАМИ СИНОНІМІВ, АНТОНІМІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *