ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Усвідомлення нового матеріалу у процесі практичної роботи

Дослідницько-пошукова робота

Прочитати виразно текст уголос. Знайти слова, що виражають почуття, спонукання і відтворюють нечленоподільні звуки.

В Україні, слава Богу, ще зустрічається 13 видів (10 родів) сов. Це — єдині птахи, що можуть дивитися в одному напрямку обома очима одночасно. Вони здатні повертати голову на 180 градусів і навіть на 270. Пугач, або філін — один із найбільших птахів (вага до 3 кг). Живе він осіло в густих непролазних лісах, ярах і урвищах, на берегах річок, морів. Темної ночі можна почути незвичайний, приглушений крик пугача «у-ху, у-ху-хуу» або ж «пуу-гу, пугугуу». Цей крик їй-богу іноді нагадує плач дитини чи нявчання кішки (За Ф. Гальченком).

Матеріал для вчителя. Слава Богу; агов; у-ху, у-ху-хуу; їй-богу.

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Пояснення вчителем нового матеріалу

Вигук — це особлива частина мови, яка виражає почуття, волевиявлення мовця, не називаючи їх. Вигуки не належать ні до повнозначних, ні до службових частин мови, тому що не мають предметного значення і не виконують у реченні ніяких функцій.

За значенням вигуки поділяються на:

Емоційні.

Спонукальні.

Вигуки, що є словами ввічливості.

Звуконаслідувальні вигуки.

Дослідження-узагальнення

Прочитати фразеологічні звороти. З’ясувати їх лексичне значення. Знайти вигуки. Визначити, яку роль виконують вони у висловлюванні.

Еврика; цур йому; аж гульк; але цур; боже мій; будьмо здорові; грім би тебе побив.

Матеріал для вчителя. Вияв радості при несподіваному відкритті; незадоволення чимось, несхвалення когось, бажання позбутися.

Творча робота (в групах)

Уживаючи по 2–3 вигуки, скласти речення на тему «Цікавинки життя птаства».

Вибіркова робота

Записати вигуки в чотири стовпчики відповідно до значення: а) емоційні; б) спонукальні; в) вигуки етикету; г) звуконаслідувальні слова.

Гой, о-о, фі, ого, ну, шабаш, тррр, тьох-тьох-тьох, леле, цить, спасибі, кукуріку, бубух, будь ласка, привіт, ай, от тобі й раз, ква-а-а, мяу-у, на добраніч, геть.

Дослідження-відновлення

 Відновити зміст речень, уставляючи потрібні за змістом вигуки. Визначити синтаксичну роль вигуків, розряд за значенням.

1) …, …, місяць май: теплий та холодний.

2) Дай, …, веснувати, лише на голому полі житувати.

3) …, якби та якби, то виросли б на голові гриби — був би город.

4) Не кажи…, поки не перескочив. 5) Один день, …, а ціле життя, … (Нар. творчість).

Матеріал для вчителя. 1) Ай, ай; 2) Боже мій; 3) Е; 4) Гоп; 5) «гой», «йой».

V. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:

1. Яка частина мови називається вигуком?

2. Що виражають вигуки?

3. Чи виконують синтаксичну роль вигуки?

4. На які групи за значенням поділяються вигуки?

VIІ. Домашнє завдання

Виписати з художньої літератури уривок тексту, який у своїй будові мав би вигуки. Визначити їх синтаксичну роль, розряд за значенням, умови написання.

ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *