ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Усвідомлення нового матеріалу у процесі практичної роботи

Дослідницько-пошукова робота

Прочитати виразно текст уголос. Знайти слова, що виражають почуття, спонукання і відтворюють нечленоподільні звуки.

В Україні, слава Богу, ще зустрічається 13 видів (10 родів) сов. Це — єдині птахи, що можуть дивитися в одному напрямку обома очима одночасно. Вони здатні повертати голову на 180 градусів і навіть на 270. Пугач, або філін — один із найбільших птахів (вага до 3 кг). Живе він осіло в густих непролазних лісах, ярах і урвищах, на берегах річок, морів. Темної ночі можна почути незвичайний, приглушений крик пугача «у-ху, у-ху-хуу» або ж «пуу-гу, пугугуу». Цей крик їй-богу іноді нагадує плач дитини чи нявчання кішки (За Ф. Гальченком).

Матеріал для вчителя. Слава Богу; агов; у-ху, у-ху-хуу; їй-богу.

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Пояснення вчителем нового матеріалу

Вигук — це особлива частина мови, яка виражає почуття, волевиявлення мовця, не називаючи їх. Вигуки не належать ні до повнозначних, ні до службових частин мови, тому що не мають предметного значення і не виконують у реченні ніяких функцій.

За значенням вигуки поділяються на:

Емоційні.

Спонукальні.

Вигуки, що є словами ввічливості.

Звуконаслідувальні вигуки.

Дослідження-узагальнення

Прочитати фразеологічні звороти. З’ясувати їх лексичне значення. Знайти вигуки. Визначити, яку роль виконують вони у висловлюванні.

Еврика; цур йому; аж гульк; але цур; боже мій; будьмо здорові; грім би тебе побив.

Матеріал для вчителя. Вияв радості при несподіваному відкритті; незадоволення чимось, несхвалення когось, бажання позбутися.

Творча робота (в групах)

Уживаючи по 2–3 вигуки, скласти речення на тему «Цікавинки життя птаства».

Вибіркова робота

Записати вигуки в чотири стовпчики відповідно до значення: а) емоційні; б) спонукальні; в) вигуки етикету; г) звуконаслідувальні слова.

Гой, о-о, фі, ого, ну, шабаш, тррр, тьох-тьох-тьох, леле, цить, спасибі, кукуріку, бубух, будь ласка, привіт, ай, от тобі й раз, ква-а-а, мяу-у, на добраніч, геть.

Дослідження-відновлення

 Відновити зміст речень, уставляючи потрібні за змістом вигуки. Визначити синтаксичну роль вигуків, розряд за значенням.

1) …, …, місяць май: теплий та холодний.

2) Дай, …, веснувати, лише на голому полі житувати.

3) …, якби та якби, то виросли б на голові гриби — був би город.

4) Не кажи…, поки не перескочив. 5) Один день, …, а ціле життя, … (Нар. творчість).

Матеріал для вчителя. 1) Ай, ай; 2) Боже мій; 3) Е; 4) Гоп; 5) «гой», «йой».

V. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:

1. Яка частина мови називається вигуком?

2. Що виражають вигуки?

3. Чи виконують синтаксичну роль вигуки?

4. На які групи за значенням поділяються вигуки?

VIІ. Домашнє завдання

Виписати з художньої літератури уривок тексту, який у своїй будові мав би вигуки. Визначити їх синтаксичну роль, розряд за значенням, умови написання.

ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова