ПОНЯТТЯ ПРО ФРАЗЕОЛОГІЗМИ. ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ФРАЗЕОЛОГІЧНИМ СЛОВНИКОМ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Поняття про фразеологізми. джерела української фразеології. ознайомлення з фразеологічним словником, українська мова

1. Фразеологізми. Значення. Походження

2. Фразеологізми української мови

3. Поняття про фразеологізми. джерела української фразеології. ознайомлення з фразеологічним словником

4. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів

5. Синонімія і антонімія фразеологізмів

6. Багатозначність фразеологізмів. стилістична роль багатозначності, синонімії та антонімії фразеологізмів

7. Основні групи фразеологізмів

8. Міні-твір з фразеологізмами

Хід заняття Поняття про фразеологізми. джерела української фразеології. ознайомлення з фразеологічним словником, українська мова

III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Інтелектуальна розминка

Сьогодні ми продовжуємо подорож, розпочату на минулих уроках. Але щоб всюдихід рухався, йому потрібне своєрідне пальне: енергія від плідної роботи, змістовні та правильні відповіді, веселість, ерудиція, оптимізм. Тому пропоную інтелектуальну розминку. Я звертаюся до вас із запитанням, на яке ви повинні дати стислу відповідь. За записаними відповідями ви прочитаєте назву країни, з мешканцями якої ми сьогодні й познайомимося.

1. 25 літера українського алфавіту?

2. Іменник, який складається з трьох букв, входить до складу прислів’я, перша частина якого: десять разів відміряй, а . .

3. Як вимовляється 7 буква алфавіту?

4. Орфограма, яка зустрічається у слові молоко.

5. Частина слова магія, яку можна записати при переносі в наступному рядочку.

Відповідь: фразеологія.

— Отже, ви зрозуміли, що наш всюдихід тримає курс до країни Фразеологія.

V. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу

Створення проблемної ситуації

Прочитати подані сполуки слів. З’ясувати, що вони означають, значення чого виражають (значення предмета).

1) Накручувати вуха — карати кого-небудь.

2) Море по коліна — байдуже, нічого не варто.

3) Голову морочити — думати над чимось складним, завдавати комусь клопоту.

4) Брати ноги в руки — тікати. Збитися з ніг — стомитися.

Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань з базовими

Стійкі сполучення, які сприймаються як єдине ціле і вживаються носіями мови в усталеному оформленні, називаються фразеологізмами.

Джерела української фразеології

Джерела української фразеології

З народних джерелЗ голови до п’ят; водити за носа; теревені правити.
З професійно-технічних висловівЗ іншої опери; на ловця і звір біжить; де тонко, там і рветься
З релігійних висловівСпівати Лазаря; Хома невіруючий, терновий вінок
Вислови античних часівПрокрустове ложе; Сізіфова праця; крокодилячі сльози
Прислів’я і приказкиЛюбиш кататися — люби й саночки возити; лінивому все ніколи.
Крилаті вислови видатних осіб, філософів, учених, політичних діячів, письменниківПослухали Лисичку і Щуку кинули у річку (Л. Глібов). Бути чи не бути (Шекспір). Пропаща сила (Панас Мирний)
Переклади іншомовних фразеологізмівДивитися крізь пальці (з нім.), се ля ві (таке життя) — (з франц.)

Ознайомлення з фразеологічним словником української мови, принципами класифікації фразеологізмів, побудовою словника

Фразеологічний словник української мови являє собою реєстр фразеологічних одиниць з номінативною функцією, продуктивних у сучасній українській мові, складений на основі фразеологізмів, зібраних з творів переважно художньої літератури, їх тлумачення та визначення форм граматичного зв’язку з поширюючими їх елементами і синтаксичних функцій у висловлюванні.

Основною одиницею словникового реєстру є фразеологізм. Фразеологізми розміщені за алфавітом не тільки першого слова, а й наступних слів.

Фразеологічний зворот разом із ремарками, тлумаченням, його варіантами, синонімічними рядами та ілюстраціями являє собою словникову статтю. Він є її заголовком.

IV. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної діяльності, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Вибіркова робота

Прочитати речення, виписати фразеологізми. Пояснити їх значення за допомогою фразеологічного словника.

Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра (Леся Українка). Хватить на Данька спину гнути (М. Стельмах). От як може чоловік жити, коли має олію в голові (М. Стельмах). Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, щоб мала серце з перцем (І. Нечуй-Левицький). Старий заговорив дрібно й сердито, наговорив синам сім мішків гречаної вовни, незважаючи на святу п’ятницю (І. Нечуй-Левицький).

Творчі вправи

1. За допомогою фразеологічного словника розтлумачити подані фразеологізми й увести їх у прості речення, ускладнені однорідними членами, вставними словами, звертаннями (робота за варіантами).

Варіант 1. Сізіфова праця, ахіллесова п’ята.

Варіант 2. Езопівська мова, піррова перемога.

Варіант 3. Ганнібалова клятва, валамова ослиця.

Варіант 4. Дамоклів меч, Карфаген повинен бути зруйнований.

Варіант 5. Троянський кінь, розмотати клубок.

Варіант 6. Грати першу скрипку, виходити на арену.

2. Закінчити речення за допомогою фразеологізмів, поданих у довідці. З’ясувати їх походження.

1) Місто він своє знає як..

2) Нові будинки ростуть як … .

3) Крутиться зранку до вечора як … .

4) Схожі ми з сестрою як … .

5) Що йому не кажи, йому все як … .

6) Приїзд давніх друзів був як … .

7) Дощу цієї весни було мало як … .

8) Після хорошої зарядки сон як … .

9) Коли ми піднялися на гору, село було видно як … .

10) Дізнавшись, що починається футбол, Сашка як . .

Довідка. Свої п’ять пальців, гриби після дощу, муха в окропі, дві краплі води, з гуски вода, сніг на голову, кіт наплакав, рукою зняло, на долоні, вітром здуло.

Пошукова робота

Сократична бесіда (назва походить від давньогрецького філософа Сократа, який учив афінян мислити, залучаючи їх у свою евристичну бесіду).

Який із поданих фразеологізмів відповідає слову:
♦ ніколи (а) тоді як рак свисне; б) дійти до краю; б) бити байдики);
♦ бідувати (а) у чорта на болоті; б) не меду пити; в) змотувати вудочки);
♦ викрити (а) хоч око виколи; б) кури не клюють; в) зірвати маску);
♦ дошкуляти (а) грати на нервах; б) намолоти дурниць; в) намотати собі на вус);
♦ приборкати (а) як корова язиком злизала; б) обламати роги; в) язиком чесати);
♦ перемогти (а) терпіти скруту; б) дійти до краю; в) узяти гору);
♦ сумний (а) мов у воду опущений; б) горить у руках; в) нести хрест);
♦ швидко (а) мов у воду опущений; б) як корова язиком злизала; в) узяти гору);
♦ голодний (а) і крихти в роті не було; б) одного поля ягоди; в) кинути тінь);
♦ осоромитися (а) вскочити в сливки; б) сісти маком; в) грати першу скрипку);
♦ щасливий (а) сім п’ятниць на тиждень; б) злий геній; в) бути на сьомому небі).

VII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Що називається фразеологізмом?

2. Яку структуру має фразеологічний словник?

3. Які джерела української фразеології?

IX. Домашнє завдання

1. На основі теоретичного матеріалу уроку скласти усне повідомлення з теми «Фразеологія. Джерела української фразеології».

2. Скласти речення з фразеологізмами кирпу гнути, ні сіло ні впало, крутити носом, каламутити воду, з’їсти облизня та ввести їх у зв’язну розповідь.

Поняття про фразеологізми. джерела української фразеології. ознайомлення з фразеологічним словником, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *