Урок № 98 ПРИСЛІВ’Я, ПРИКАЗКИ, КРИЛАТІ ВИРАЗИ, АФОРИЗМИ ЯК РІЗНОВИДИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, українська мова, 5 клас

Урок № 98 ПРИСЛІВ’Я, ПРИКАЗКИ, КРИЛАТІ ВИРАЗИ, АФОРИЗМИ ЯК РІЗНОВИДИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, українська мова, 5 клас

1. Фразеологізми. Значення. Походження

2. Фразеологізми української мови

3. Поняття про фразеологізми. джерела української фразеології. ознайомлення з фразеологічним словником

4. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів

5. Синонімія і антонімія фразеологізмів

6. Багатозначність фразеологізмів. стилістична роль багатозначності, синонімії та антонімії фразеологізмів

7. Основні групи фразеологізмів

8. Міні-твір з фразеологізмами

Мета: поглибити й систематизувати знання учнів, одержані на попередньому уроці щодо різновидів фразеологізмів; формувати загальнопізнавальні вміння з’ясовувати походження і значення фразеологічних зворотів; удосконалювати вміння використовувати їх в усному та писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу підвищувати мовну культуру п’ятикласників, виховувати почуття любові до Батьківщини.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Культура мовлення і стилістика: уживання прислів’їв, приказок, крилатих виразів, афоризмів відповідно до їх значення.

Текст (риторичний аспект): розвиток умінь увиразнювати мовне оформлення висловлювання за допомогою лексико-фразеологіч-них засобів.

Міжпредметні зв’язки: використання синонімів, антонімів у творах усної народної творчості (література).

Тип уроку: урок осмислення нових знань, вироблення практичних умінь і навичок.

 

 

ХІД УРОКУ № 98 ПРИСЛІВ’Я, ПРИКАЗКИ, КРИЛАТІ ВИРАЗИ, АФОРИЗМИ ЯК РІЗНОВИДИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, українська мова, 5 клас

 

I. Організаційний момент

 

II. Перевірка домашнього завдання

 

III. Установчо-мотиваційний етап

1. Психологічна настанова щодо вивчення теми «Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів». Ознайомлення учнів зі структурою уроку.

2. Уведення учнів у спроектоване понятійно-термінологічне поле: учитель акцентує увагу п’ятикласників на визначеннях таких понять, як прислів’я, приказка, крилатий вираз, афоризм.

Прислів’я — синтаксично закінчений образний вислів, що має повчальний зміст.

Приказка — образний вислів, близький до прислів’я, але без повчального змісту.

Крилатий вираз — влучна словосполука, влучний вислів літературного походження, що стисло й образно передає думку та є загальновживаним.

Афоризм — будь-яка узагальнена думка, висловлена стисло в дуже виразній формі.

 

ІV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

 

V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Вибіркова робота

Виписати у дві колонки прислів’я і приказки. З’ясувати, що вони означають.

1) Кожному мила своя сторона.

2) Який народ, такі й порядки.

3) Найбільше каліцтво — ледачість.

4) Межи людьми будь людиною.

5) Рідна земля і в жмені мила.

6) Щастя без розуму —дірява торбина.

7) Науки ні вода не затопить, ні вогонь не спалить.

8) Грамоти вчиться — завжди знадобиться.

Прислів’я

Приказки

 

Пошукова робота

Визначити у прислів’ях і приказках художні засоби (гіперболи, метафори, синоніми, антоніми, омоніми, пароніми, порівняння), за допомогою яких створюється образність мовлення.

1) Дорога та хатка, де родила мене матка.

2) Свій край — як рай, чужа країна — як домовина.

3) Рідна сторона — мати, чужа — мачуха.

4) Своя хата — своя правда, чужа хата — гірше каторги.

5) Пташка красна пір’ям, а людина знанням.

6) Не кайся рано вставати, а з молоду вчитись.

7) На свої руки найду всюди муки.

8) Драний кожух — не одежа, чужий чоловік — не надежа.

9) Їсть за вола, а робить за комара.

Творче конструювання

Прочитати подані афоризми, крилаті вислови, запам’ятати їх походження. Увести деякі з них у прості речення.

Борітеся — поборете! — слова з поеми Т. Г. Шевченка «Кавказ» (це полум’яний заклик до боротьби проти національного й соціального гноблення).

Через терни до зірок — латинський вислів (походить з твору давньоримського письменника і філософа Сенеки).

Буря в склянці води — вислів належить французькому письменникові і філософу Ш. Л. Монтеск’є (велике хвилювання з незначного приводу, дрібної події, які штучно роздуваються).

З корабля на бал — вислів належить російському письменникові О. Пушкіну (різка й несподівана зміна обставин).

Для слави козацької — усталений зворот, широко вживаний у думах та історичних піснях.

 

Інтелектуальна п’ятихвилинка «Зрозумій»

Прочитати текст. Знайти улюблені вирази дідуся й бабусі. Пояснити, чому вони викликали непорозуміння в дітей.

ВЕРЕМІЙ

Це дідусь хороший мій,
Звуть його так — Веремій.
Так він дивно розмовляє,
Що попробуй зрозумій.
В цирку був я з дідусем —
Ми там бачили усе:
І жонглера, і ведмедя
На швидкім велосипеді…
Я крутивсь, дідусь спитав:
— Ти прийшов ловити гав?
Ну й дідусь мій, Веремій!
Що він каже? Зрозумій.
Грались ми з Рябком кудлатим —
Посварилися із братом.
Брат мовчав, і я мовчав,
А дідусь обох повчав:
— Так до бійки недалеко!
Що це ви розбили глека?
Братик, плачучи, сказав:
— Глека я не розбивав!
Ну й дідусь мій, Веремій!
Що він каже? Зрозумій.
Ми були біля криниці,
З неї я хотів напиться.
Нахиляюсь, гнуся, гнусь —
До води ж не дотягнусь…
А дідусь мій: — Що? Попив?
Шилом патоки вхопив?
Знов мені не зрозуміло:
Тут — ні патоки, ні — мила.
Ну й дідусь мій, Веремій!
Що він каже? Зрозумій.
Братик спать ніяк не хоче:
Хоч і сонні в нього очі,
Вередує: — Я не ляжу!
— А дідусь ласкаво каже:
— От якби ти зараз ліг,
Ти б заснув без задніх ніг!
Братик ліг, питає в нього:
— Де ж у мене задні ноги?
Ну й дідусь мій, Веремій!
Що він каже? Зрозумій.
Я, сестричка й менший брат
Втрьох збирали виноград,
Сперечалися ми все:
Хто з нас кошик понесе?
Дідуся ми розгнівили:
— Що ви кашу заварили?
— Де ж та каша? — мовив брат.
— Ми ж збирали виноград!
Ну й дідусь мій, Веремій!
Що він каже? Зрозумій.
(Грицько Бойко)

 

VI. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Яку роль виконують фразеологізми у мовленні?

2. Що таке афоризми?

3. Які вислови називаються крилатими?

4. Яка різниця між прислів’ям і приказкою?

 

VII. Підсумок уроку

 

VIII. Домашнє завдання

1. Вивчити теоретичний матеріал уроку.

2. Дібрати по два приклади до кожного із різновидів фразеологізмів (прислів’їв, приказок, крилатих висловів, афоризмів).

Урок № 98 ПРИСЛІВ’Я, ПРИКАЗКИ, КРИЛАТІ ВИРАЗИ, АФОРИЗМИ ЯК РІЗНОВИДИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, українська мова, 5 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків української мови, 5 клас

Комментарии закрыты.