ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ. ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У МОНОЛОГІЧНОМУ ТА ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ. ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У МОНОЛОГІЧНОМУ ТА ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

1. Фразеологізми. Значення. Походження

2. Фразеологізми української мови

3. Поняття про фразеологізми. джерела української фразеології. ознайомлення з фразеологічним словником

4. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів

5. Синонімія і антонімія фразеологізмів

6. Багатозначність фразеологізмів. стилістична роль багатозначності, синонімії та антонімії фразеологізмів

7. Основні групи фразеологізмів

8. Міні-твір з фразеологізмами

ХІД ЗАНЯТТЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ. ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У МОНОЛОГІЧНОМУ ТА ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

IV. Актуалізація опорних знань

Бесіда за питаннями:

1) Що вивчає фразеологія як наука?

2) Що таке фразеологізм?

3) Якого походження бувають фразеологізми?

4) За допомогою чого можна з’ясувати значення фразеологізмів?

5) Яку синтаксичну роль, на вашу думку, можуть виконувати фразеологізми?

V. Виконання завдань творчого характеру

Завдання на зіставлення

Прочитати речення в обох колонках. З’ясувати, в якій колонці правильно визначено синтаксичну роль фразеологізмів.

Коментар. Фразеологізми, як і звичайні слова, можуть мати синоніми, антоніми, у складі речення виступають одним членом речення.

Пошуково-вибіркова робота

Прочитати подані речення. Знайти фразеологічні звороти, з’ясувати їх лексичне значення, зробити синтаксичний розбір речень.

1) Молоко ще у вас на губах не обсохло, а збираєтесь учити мене (О. Донченко).

2) Богуна ловити — що воду решетом носити (І. Качура).

3) Тоня запитально глянула вниз. Микола перехопив цей погляд, розгнівався і зразу взяв себе в руки (В. Собко).

4) Щасти ж вам і не забувайте свою альма матер!

5) Люди тут несвідомі, ставлення до школи з боку деяких просто дикунське.

6) Корова і телята — для них альфа і омега всієї премудрості (Ю. Збанацький).

7) Веселий, поранений у руку сержант хвалькувато розповідав товаришам про свої довоєнні ловеласівські пригоди, про те, з якими хитрощами він завжди виходив сухим із води (О. Гончар).

8) Тоді він видався собі жалюгідним, як черв’як, і туга топила його до самого поту (О. Довженко).

Дібрати до поданих фразеологічних зворотів антонімічні й увести їх у речення.

1) Хоч голки збирай — … .

2) Рукою подати — … .

3) Як з хреста знятий — … .

4) Як кішка з собакою — … .

5) Приходити до пам’яті — … .

Довідка: хоч око виколи; за тридев’ять земель; кров з молоком; душа в душу; втратити свідомість.

Пошукова робота

Дібрати фразеологізми, які б відповідали змісту висловів.

1) Про того, хто нещадно експлуатує, обирає, утискає.

2) Про того, хто підступністю, хитрощами залучає кого-небудь до числа своїх однодумців.

3) Про того, хто виходить з покори, позбувається обмежень.

4) Про того, хто привласнює, захоплює що-небудь, повністю підпорядковує своєму впливові.

5) Про того, хто розгнівався, образився.

6) Про того, хто в поганому настрої, гнівається, нервує.

7) Про того, хто зроблений (за біблійною легендою) з ребра Адама.

Довідка: драти по три шкури; зачепити гаком; зламати вудила; лапу накласти; як сич надувся; муха вкусила; Адамове ребро;

Творча робота

Розтлумачити подані фразеологічні звороти, увести їх у зв’язне висловлювання з теми «На уроці української мови».

Язиката Хвеська, як Сидорову козу, куряча пам’ять, ведмежа послуга, олімпійській спокій, голова мудра, довгі руки.

VI. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповідь на питання:

1. Яку синтаксичну роль можуть виконувати фразеологічні звороти?

2. Що треба, щоб фразеологічний зворот правильно використати, не зіпсувавши змісту речення?

3. Чи може один і той самий фразеологічний зворот виконувати різні синтаксичні ролі?

VIІІ. Домашнє завдання

Знайти за допомогою фразеологічного словника української мови стійкі сполучення слів, які у своїй будові мають назви квітів, рослин. Увести їх у зв’язне висловлювання з теми «Сьогодення української мови».

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ. ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У МОНОЛОГІЧНОМУ ТА ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *