Урок №1 Тема: Нестатеве розмноження організмів, біологія, 11 клас

Урок №1 Нестатеве розмноження організмів, біологія, 11 клас

Цілі уроку: ознайомити учнів з різними способами розмноження живих організмів, докладно розглянути способи нестатевого розмноження, розвивати вміння аналітично мислити, виховувати позитивнее ставлення до живих організмів.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації зі схемами життєвих циклів живих організмів і зображень різновидів нестатевого розмноження.

Базові поняття й терміни: розмноження, нестатеве розмноження, вегетативне розмноження, спори, живці, простий поділ, брунькування, фрагментація.

 

Хід уроку №1 Нестатеве розмноження організмів, біологія, 11 клас

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

 

Питання для бесіди

1. Які основні властивості живих організмів вам відомі?

2. Чому розмноження є обов’язковою ознакою живих організмів?

3. Які способи розмноження ви вивчали в попередніх класах?

 

Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Наступність поколінь у природі здійснюється завдяки розмноженню організмів. Розмноження — це здатність організму залишати потомство, тобто відтворювати собі подібних. У природі існують два типи розмноження організмів: нестатеве і статеве.

Нестатеве розмноження — утворення нового організму з однієї або групи клітин вихідного материнського організму, у ході якого не утворюються статеві клітини й не відбувається статевого процесу. У цьому випадку в розмноженні бере участь тільки одна батьківська особина, що передає свою спадкову інформацію дочірнім організмам. Нестатеве розмноження відбувається за рахунок мітозу.

Для рослинних організмів часто використовують також термін вегетативне розмноження, яким позначають варіант нестатевого розмноження у ході якого не утворюються спеціалізовані структури або органи, а нові організми утворюються з неспеціалізованих фрагментів організму багатоклітинної рослини.

Розмноження (відтворення, репродукція) — біологічний процес, за допомогою якого утворюються нові організми, відтворення собі подібних. Розмноження — фундаментальна особливість всіх відомих життєвих форм, кожен індивідуальний організм існує в результаті розмноження. Відомі способи розмноження поділяються на два головні типи: статеве і безстатеве (нестатеве).
При безстатевому розмноженні новий індивідуум утворюється за допомогою спор чи спеціальних клітин, без участі гамет. Поділ бактеріальних клітин на дві дочірні клітини — приклад безстатевого розмноження. Безстатеве копіювання не обмежується, проте, одноклітинними організмами. Більшість рослин, деякі тварини і деякі інші багатоклітинні організми також мають здатність до безстатевого розмноження.

Нестатеве розмноження, або агамогенез — форма розмноження, при якій організм відтворює себе самостійно, без участі іншої особини. Слід відрізняти безстатеве розмноження від одностатевого розмноження (партеногенезу), який є особливою формою статевого розмноження.

Вегетативне розмноження — тип безстатевого розмноження, при якому з частини материнського організму утворюються ідентичні йому за своїми спадковими ознаками нові особини. Іншими словами, це відтворення цілого організму з його вегетативних частин. Воно ґрунтується на здатності організмів відновлювати відсутні частини тіла — регенерації.
Вегетативне розмноження — типова властивість рослин, яка відрізняє їх від тварин.
Вегетативним розмноженням, називається відтворення рослин з їх вегетативних частин, тобто з кусочків талому, пагона чи кореня. Найскладніших та найрізноманітніших форм воно досягає у вищих і особливо у квіткових рослин.


Спора — репродуктивна структура, пристосована для поширення і виживання в неактивному стані протягом довгого періоду часу за несприятливими умовами. Спори формують частину життєвого циклу багатьох рослин, грибів, деяких бактерій та найпростіших[1]. Головною різницею між спорами і насінням, іншою структурою, призначеною для розмноження, є незначна кількість поживних речовин, що міститься у спорі.

Живець — корінці, паростки чи бокові гілки, з яких вирощують нові рослини.

Розмноження поділом
Поділ властивий перш за все одноклітинним організмам. Як правило, він здійснюється шляхом простого поділу клітини надвоє. У деяких найпростіших (наприклад, форамініфер) відбувається поділ на більше число клітин. У всіх випадках клітини, що утворюються, повністю ідентичні материнській клітині. Гранична простота цього способу розмноження, пов’язана з відносною простотою організації одноклітинних організмів, дозволяє розмножуватися дуже швидко. Так, в сприятливих умовах кількість бактерій може подвоюватися кожні 30-60 хвилин. Організм, що розмножується безстатевим шляхом, здатний нескінченно відтворювати себе, поки не відбудеться спонтанна зміна генетичного матеріалу — мутація. Якщо ця мутація сприятлива, вона збережеться в потомстві мутантної клітини, яке буде новим клітинним клоном.

Брунькування — утворення нового організму з виростів тіла материнського організму (бруньок у рослин, інколи також і у інших організмів). Такий тип розмноження звичайний у рослин та грибів, але також зустрачається у тваринних організмів (наприклад, гідри) та бактерій. Зазвичай, брунька або виріст залишається прикріпленим до материнського організму протягом деякого часу, після чого звільняється і стає вільним організмом. Новий організм генетично ідентичний материнському (тобто є клоном). Коли дріжджі та інші одноклітинні організми брунькуються, одна клітина перетворюється на дві нові клітини. Коли брунькуються губки та інші багатоклітинні організми, невелика частина материнської губки відщіплюється і починає перетворюватися на нову губку. Брунькування — приклад безстатевого (вегетативного) розмноження.

Фрагментація  — спосіб безстатевого розмноження, при якому особина ділиться на дві або декілька частин (фрагментів), кожна з яких росте і утворює новий організм; здатність деяких живих істот відновлювати втрачені органи або частини тіла (регенерація).

Заповнення таблиці

Основні типи нестатевого розмноження

Тип нестатевого розмноження

Характеристика типу розмноження

Організми, які використовують цей тип розмноження

ПоділЗ однієї клітини шляхом мітозу утворюються дві або кілька дочірніх клітин, кожна з яких стає новим організмом. Якщо під час поділу утворюється дві дочірні особини, то такий поділ є простим, а якщо кілька — то множиннимОдноклітинні організми (бактерії, амеби, інфузорії). Простий поділ відбувається в амеби протея й інфузорії-туфельки, а множинний — у малярійного плазмодія (збудника малярії)
Брунькування На тілі дорослої особини утворюється випинання — брунька, з якого потім і формується нова особинаТрапляється як у одноклітинних (дріжджі), так і в багатоклітинних (гідра, коралові поліпи) організмів
ФрагментаціяРозподіл тіла багатоклітинного організму на дві або більше частин, кожна з яких утворює нову особину. Як варіант фрагментації можна розглядати невпорядкований поділ, коли організм ділиться на кілька нерівних за розміром частин (частіше за все це відбувається внаслідок механічного пошкодження)Водорості, гриби, лишайники, плоскі й кільчасті черви, голкошкірі
Розмноження спорами Розмноження відбувається спорами — спеціалізованими клітинами, що утворюються в материнському організмі. Кожна спора, проростаючи, дає початок новому організму. Деякі спори мають джгутики, з допомогою яких вони здатні активно пересуватись у вологому середовищіВодорості, спорові рослини (мохи, хвощі, папороті), гриби
Розмноження з утворенням спеціалізованих багатоклітинних структурРозмноження відбувається з допомогою спеціалізованих багатоклітинних структур, що утворюються в материнському організмі (гемули, статобласти тощоЛишайники, губки, моховатки

У разі простого поділу клітини утворюються дві дочірні клітини, удвічі дрібніші за материнську. При цьому органели материнської клітини більш-менш рівномірно розподіляються між ними. Якщо ж певна органела наявна в материнській клітині в однині, то вона потрапляє в одну з дочірніх клітин, а в іншій формується заново (наприклад, довгий джгутик у евглени зеленої). Дочірні клітини, що утворилися, живляться, ростуть і, досягнувши певних розмірів, також починають розмножуватися. Під час множинного поділу спочатку багаторазово ділиться ядро материнської клітини, завдяки чому вона стає багатоядерною, а вже потім ділиться її цитоплазма й утворюється відповідна кількість дочірніх клітин.

Здатність до поділу (фрагментації) у деяких видів тварин дуже значна. Наприклад, багатощетинковий черв’як додекацерія може розпадатися на окремі сегменти. Кожен з них на передньому кінці починає відновлювати передній кінець тіла, а на задньому — хвостовий. Згодом ці відновлені ділянки відокремлюються від материнського сегмента й перетворюються на самостійні дочірні особини. Через деякий час материнський сегмент відокремлює від себе ще пару дочірніх особин, і лише після цього гине внаслідок виснаження поживних речовин.

У деяких одноклітинних тварин (наприклад, споровиків) спори — це утвори, оточені щільною оболонкою. Такого ж типу спори утворюють і деякі бактерії (відмінністю є те, що спори бактерій утворюються всередині клітини). Такі спори не є формою нестатевого розмноження, оскільки слугують лише для переживання несприятливих періодів і поширення.

Яке біологічне значення має нестатеве розмноження? У деяких груп організмів воно є єдиним способом розмноження. У видів, здатних до статевого розмноження, нестатевим шляхом можуть розмножуватися особини, які за тих чи інших причин опинилися ізольованими від інших. Нестатеве розмноження є більш енерге- тично вигідним — організмам не треба витрачати ресурси на формування двох статей, з яких нащадків залишає лише одна.

Види з короткими життєвими циклами завдяки цим формам розмноження за незначний проміжок часу можуть значно збільшувати свою чисельність. Крім того, за нестатевого або вегетативного розмноження нова особина зазвичай розвивається швидше, ніж за статевого.

У результаті нестатевого розмноження дочірні особини за набором спадкової інформації здебільшого є точними копіями батьків. Людина використовує цю особливість у розмноженні культурних рослин, підтримуючи з покоління в покоління властивості певних сортів.

 

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Чим відрізняються між собою нестатеве і статеве розмноження?

2. Які характерні ознаки нестатевого розмноження?

3. Які способи нестатевого розмноження є у тварин?

4. Які способи нестатевого розмноження є у рослин?

5. Які переваги має нестатеве розмноження?

6. Які недоліки має нестатеве розмноження?

 

V. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.

 

Урок №1 Тема: Нестатеве розмноження організмів, біологія, 11 клас

 

Повернутися на сторінку

Конспекти уроків біологія 11 клас

Комментарии закрыты.