КОНТРОЛЬНА РОБОТА «ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.», ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Контрольна робота «Із літератури першої половини ХХ ст.», зарубіжна література

Перебіг заняття Контрольна робота «Із літератури першої половини ХХ ст.», зарубіжна література

І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. «Гранатовий браслет» О. Купріна — це взірець:
а) символізму;
б) романтизму;
в) реалізму;
г) модернізму.

2. Автобіографічність новели «Перевтілення» Ф. Кафки простежується:
а) у схожих із героєм снах;
б) у професії комівояжера;
в) у складних взаєминах із батьком;
г) у тяжкій хворобі, що спричинила перевтілення.

3. За жанром «Гранатовий браслет» О. Купріна — це:
а) повість;
б) роман;
в) новела;
г) оповідання

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Засновниками європейської модерністської прози вважають:
а) М. Пруста, Дж. Джойса, Ф. Кафку;
б) О. Купріна, І. Буніна, М. Горького;
в) Ф. Ніцше, З. Фройда, К. Юнга;
г) Г. Ібсена, А. Чехова, Б. Шоу.

5. Зазначте назву твору М. Пруста:
а) «Замок»;
б) «Улісс»;
в) «У пошуках утраченого часу»;
г) «Дублінці».

6. Якого змісту набуває символ комахи у творі Ф. Кафки «Перевтілення»?
а) Утрата життєвих перспектив;
б) тваринне існування звичайної людини;
в) гіперболізовані самотність і відчуження;
г) абсурдність людського життя.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Абсолютизація суб’єктивного засобу зображення світу є характерною ознакою:
а) романтизму;
б) модернізму;
в) реалізму;
г) натуралізму

8. Яке розпорядження щодо гранатового браслета дав господині квартири Желтков?
а) Передати Вірі Миколаївні;
б) взяти його як платню за квартиру;
в) повісити браслет на ікону;
г) подарувати незнайомій дівчині.

9. Характерною рисою художнього світу Ф. Кафки є:
а) критичний аналіз соціоісторичних умов життя;
б) зображення конфлікту людини з таємничою та абсурдною владою, що постає в образах батька, богів, імператорів, суддів, службовців;
в) спрямованість у минуле індивідуального та національного життя, колишніх цивілізацій;
г) піднесене змалювання соціально-психологічного типу «маленької людини».

Високий рівень (максимальна оцінка — 3 бали)

10. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Дайте відповідь на одне із запитань
а) Розкрийте своєрідність купрінської концепції кохання у творі «Гранатовий браслет». За допомогою яких засобів автор досягає ліричного звучання деяких його епізодів?
б) У чому виявляються риси модерністської поетики у «Перевтіленні» Ф. Кафки? Проілюструйте свою думку цитатами із твору

ІІ варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. «Перевтілення» Ф. Кафки — яскравий приклад твору епохи:
а) символізму;
б) романтизму;
в) реалізму;
г) модернізму

2. Символом усепереможного кохання в повісті «Гранатовий браслет» є:
а) княгиня Віра;
б) Аносов;
в) князь Шеїн;
г) Желтков.

3. Зазначте жанр твору «Перевтілення» Ф. Кафки:
а) повість;
б) роман;
в) новела;
г) есе

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Традиції класичного реалізму з художніми тенденціями порубіжжя ХІХ-ХХ ст. у своїй творчості поєднали:
а) М Пруст, Дж Джойс, Ф Кафка;
б) О. Купрін, І. Бунін, М. Горький;
в) Ф. Ніцше, З. Фройд, К. Юнг;
г) Г. Ібсен, А. Чехов, Б. Шоу.

5. Зазначте назву твору Ф. Кафки:
а) «Замок»;
б) «Улісс»;
в) «У пошуках утраченого часу»;
г) «Дублінці».

6. Що є визначальним для композиції твору Ф. Кафки «Перевтілення»?
а) Історія «перевтілення» людини в комаху;
б) родинний конфлікт та його наслідки;
в) три сутички, три тури боротьби Ґреґора Замзи з оточенням;
г) порушення часово-просторових і причинно-наслідкових зв’язків між подіями

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Що об’єднує М. Пруста, Дж. Джойса, Ф. Кафку як митців?
а) Літературний жанр;
б) мистецький напрям;
в) художній метод;
г) тематика творчості

8. Позначте, яку пропозицію щодо Ґреґора Замзи внесла його сестра:
а) його потрібно спекатися;
б) не можна його ображати;
в) його присутність слід терпіти;
г) зараз він найбільше потребує уваги та піклування

9. Окресліть коло творчих інтересів Ф. Кафки:
а) до «природної людини», не зіпсованої суспільними порядками;
б) до гармонійної людини з багатим внутрішнім світом;
в) до гуманістичних ідеалів та шляхів їхнього утвердження;
г) до універсальних взаємин особистості зі світом, загальних питань духовного буття

Високий рівень (максимальна оцінка — 3 бали)

10. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Дайте відповідь на одне із запитань
а) Чи є закономірним трагічний фінал твору «Гранатовий браслет» О. Купріна? Чи можна погодитися з тим, що смерть Желткова означає смерть кохання? Який моральний та символічний зміст має смерть Желткова?
б) У чому полягає символізм «Перевтілення» Ф Кафки? Проілюструйте свою думку цитатами із твору.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити вивчене про модернізм.

2. Індивідуальне (2-3 учні): підготувати повідомлення про основні течії європейської поезії ХХ ст. та про її найвідоміших представників.

Контрольна робота «Із літератури першої половини ХХ ст.», зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *