УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В XVI СТ.», ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Узагальнення знань за темою «Українські землі в XVI ст.», Історія України

Хід заняття Узагальнення знань за темою «Українські землі в XVI ст.», Історія України

ІІ . Мотивація навчальної діяльності

Цей урок незвичайний, бо проходить він у вигляді змагання трьох команд. Він може бути проведений як повторювально-узагальнювальний з теми: «Українські землі під владою Речі Посполитої. Наростання національно-визвольної боротьби українського народу» або як урок тематичного оцінювання з даної теми.

ІІІ . Основна частина

На початку уроку вчитель ділить учнів на три групи. Учні займають свої місця, а учитель пояснює їм правила гри. Адже досягти гарних результатів можна за умови, якщо всі учасники добре знають правила та дотримуються їх. Ось ці правила:

1. Протягом уроку учні будуть працювати в групах-командах, урок проходитиме у вигляді змагання між ними.

2. Командам пропонуються завдання. За кожну правильну відповідь нараховуються бали. Про те, скільки балів нараховується і за який конкурс, можна оголосити потім додатково.

3. Всі учні команди мають працювати, бо за тих учнів, що не братимуть участі в роботі, з команди зніматимуться бали за принципом: за кожного учня — один бал.

4. Учні команди, яка переможе, отримують оцінки за урок на один бал вищі, ніж ті, які вони зароблять насправді.

5. За порушення правил гри з команди знімаються бали: за кожне порушення — один бал.

6. Команди можуть заробити додаткові бали за доповнення відповідей своїх суперників: за кожне доповнення — один бал.

7. Командири команд повинні виставити в кінці уроку оцінки членам своєї команди за роботу на уроці, які потім узгоджуються з учителем.

8. Перемагає та команда, яка отримає найбільшу кількість балів.

Далі розпочинається гра-змагання. Учням пропонується шість конкурсних завдань.

Завдання 1. «Кращий знавець карти»
Команди отримують завдання, яке передбачає знання карти. Від кожної команди відповідає один учень. За правильну відповідь командам нараховується три бали.

1-а команда. Показати на карті українські землі, які увійшли до складу Речі Посполитої після Люблінської унії 1569 р. Який адміністративно-територіальний устрій був запроваджений на цих землях?

2-а команда. Показати на карті українські міста, які отримали магдебурзьке право в XV–XVI ст. Охарактеризуйте його суть.

3-я команда. Показати на карті українські території, які у XV ст. отримали назву «Дике поле». Поясніть причину виникнення цієї назви.

Завдання 2. «З глибини віків»
Цей конкурс передбачає роботу учнів з історичними джерелами. Максимальна оцінка за цей конкурс — 5 балів. Кожна команда отримує текст документа, який вона повинна проаналізувати і дати відповідь на запитання. На підготовку завдання дається одна хвилина.

• Про яку з причин виникнення козацтва йдеться у вашому документі? Свою відповідь аргументуйте.

1-а команда
Видатний український мислитель Станіслав Оріховський-Роксолан у трактаті «Напучення польському королю» 1543 р. писав: «Доки ти живеш у Краківському замку, люд Русі гине. Та ще й як гине! Цього без сліз і розповідати неможливо: ніхто людей не захищає, ніхто не боронить; міста попалено, фортеці зруйновано; багатьох славних лицарів посічено або забрано в полон; немовлят порубано, літніх — повбивано, дівчат зґвалтовано прилюдно, жінок збезчещено на очах у чоловіків, молодиць пов’язано й забрано разом із реманентом і худобою, так що нема чим і землю обробити. Жах і смуток всюди по полях і в оселях наших».

2-а команда
Польський дипломат та історик Самуїл Грондський щодо виникнення козацтва зауважував: «Ті з русинського (українського) народу, які… не хотіли тягнути ярмо й терпіти владу місцевих панів, йшли в далекі краї, тоді ще не заселені, і набували собі право на волю.., засновували нові поселення і, щоб відрізнятись від підданих, залежних від панів, стали називати себе козаками».

3-я команда
Венеціанець Д. Ліппомано, який у 1575 р. побував із дипломатичною місією в Польщі, писав: «Нещасні селяни, вилучені з-під опіки закону й віддані на сваволю панів, перебувають у найжалюгіднішому стані, бо пани можуть розпоряджатися їхнім господарством і навіть життям як їм заманеться, а селянин у жодному суді не може знайти ніякого захисту».

Завдання 3. «Словесний теніс»
Команди обмінюються запитаннями з теми «Козацькі звичаї. Військова майстерність козаків». Все це відбувається дуже швидко. Одна команда швидко ставить запитання, інша — дає швидку відповідь без обдумування. Вони працюють за схемою:

1) перша команда ставить запитання другій, та відповідає, потім одразу ж ставить запитання третій, та відповідає;

2) далі друга команда ставить запитання першій і третій;

3) третя команда ставить запитання першій і другій і т. ін., але необхідно стежити, щоб кожна команда поставила однакову кількість запитань і дала однакову кількість відповідей;

4) словесний теніс приблизно триває 5–7 хвилин.

Перед початком «тенісного» змагання учитель дає хвилину на підготовку і наголошує, що запитання повинні бути конкретні й передбачати точні відповіді на них. Максимальна оцінка за цей конкурс 6 балів. До речі, враховується і те, як і які запитання поставили команди, і те, як вони відповідали на запитання своїх суперників.

Завдання 4. «Вгадай героя»
Учитель зачитує розповіді про історичних осіб, а учні повинні вгадати, про кого йдеться. Яка команда швидше дасть відповідь, та й отримує бали. За кожну правильну відповідь нараховується один бал, а якщо команда ще й доповнить розповідь про даного героя, то отримує ще два бали.

1. Походив із давнього українського князівського роду. Замолоду покинув батьківський дім задля лицарської слави. Рано виявив хист полководця. У 1550 р. призначено старостою черкаським і канівським. Затим він отримав посаду прикордонного стражника на Хортиці. Там, на Малій Хортиці, за його ініціативою запорожці збудували фортецю.
(Дмитро Вишневецький)

2. Своє прізвище отримав за надзвичайну силу, бо не просто гнув підкови, а ламав чи розривав їх, наче папірці. У 1577 р. здійснив похід до Молдавії, де й став молдавським господарем. Схоплений поляками у 1578 р., страчений у Львові.
(Іван Підкова)

3. За походженням він був дрібним шляхтичем з Підляшшя. Дістав серед січового товариства ім’я «заслуженого козака». Неодноразово виявляв мужність у боротьбі з татарами. Був гетьманом реєстрового козацтва, за службу отримав маєток, який у нього відібрав Януш Острозький. Обурений цим вчинком, він підняв козаків на повстання.
(Криштоф Косинський)

4. Уродженець міста Гусятин на Поділлі. Здобув освіту в Острозькій академії, де викладав його брат. Брав участь у морських походах козаків проти турків та татар. За наказом брацлавського старости Калиновського у нього відібрали маєток і закатували його батька. Згодом він полишає службу, створює збройний загін козаків і піднімає повстання у 1594 р.
(Северин Наливайко)

5. Видатний український політичний і культурний діяч. Володів великими маєтностями на Волині, Київщині, Поділлі та в Галичині. Бувстаростою Володимир-Волинським, воєводою київським і з 1569 р .сенатором. Одна з найбільш впливових постатей XVI ст., послідовно захища в політичні права українців. Був одним з лідерів опозиції, яка не підтримувала укладення Люблінської унії. Виступав за те, щоб Україна увійшла на рівних правах з Польщею та Литвою до нового федеративного державного утворення. У 1576 р. у своєму маєтку заснував школу, яка дорівнювалася до вищих навчальних закладів.
(Костянтин Острозький)

6. Видатний друкар і книговидавець. Працював у друкарні в Москві, потім у друкарні білоруського магната Г. Хоткевича. Останні роки працював на Україні, де видав перші друковані книжки «Апостол» і «Буквар». Заснував Острозьку друкарню, де під його керівництвом надруковано Острозьку Біблію.
(Іван Федорович)

Завдання 5. «Продовж розповідь»
Команди повинні скласти розповідь з теми, яка присвячена розвиткові української культури. На це їм надається 5 хв. Під час підготовки і відповіді працюють всі члени команди. Кожен з них говорить по черзі 1–2 речення, а в результаті повинна вийти зв’язна, послідовна розповідь. Максимальна оцінка в цьому конкурсі 6 балів. Теми можуть бути такі.

1-а команда. Охарактеризуйте стан розвитку української літератури в XVI ст.

2-а команда. Охарактеризуйте стан розвитку архітектури в Україні в XVI ст.

3-я команда. Охарактеризуйте стан розвитку образотворчого мистецтва в Україні в XVI ст.

Завдання 6. «Розв’яжи кросворд»
Командам пропонується розгадати абсолютно однакові кросворди.

На це їм надається час 6–7 хв. За кожне правильно розгадане слово команда отримує один бал. Кросворд на окремому листочку отримує кожна команда.

1. Місто, в якому в 1569 р. було підписано унію про об’єднання Польщі та Литви в єдину державу. (Люблін)

2. Керівник повстання 1594–1596 рр. (Наливайко)

3. Польський королевич — Ян __ , йому ми завдячуємо першою згадкою у 1489 р. про козацтво. (Ольбрахт)

4. «Рухома фортеця» або козацький __ . (Табір)

5. __ Посполита. (Річ)

6. Козацький човен. (Чайка)

7. Турецька фортеця __ -Кермень. (Аслам)

8. Великий землевласник. (Магнат)

9. Житель Османської імперії. (Турок)

10. Каплиця __ — пам’ятка Львівської архітектури. (Кампіанів)

11. Адміністративно-територіальна одиниця Речі Посполитої. (Воєводство)

12. Твір Гійома Боплана «__ України». (Опис)

13. Військова казна козаків. (Скарб)

14. Один із козацьких символів. (Бунчук)

15. Вільна людина. (Козак)

16. Ставка, резиденція. (Кіш)

17. Козацька зброя. (Шабля)

18. Син Василя-Костянтина Острозького. (Януш)

19. Український першодрукар — __ Фіоль. (Швайпольт)

20. Мистецтво підготовки та проведення військових операцій. (Тактика)

Узагальнення знань за темою «Українські землі в XVI ст.», Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *