ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В XVI СТ.», ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Оцінювання за темою «Українські землі в XVI ст.», Історія України

І. Обрати одну правильну відповідь.

1. Позначте рік укладання Люблінської унії.
А 1569 р.;
Б 1570 р;
В 1571 р.;
Г 1572 р.

2. Позначте назву багатогалузевого товарного феодального господарства в XVI ст., що ґрунтувалося на праці селян-кріпаків.

А Латифундія;
Б дворище;
В фільварок;
Г маєток;

3. Позначте документ, за яким у XVI ст. на українських землях було запроваджено кріпацтво.
А Привілей Казимира IV;
Б «Устав на волоки»;
В Третій Литовський статут;
Г Перший Литовський статут.

4. Позначте назву Запорозької Січі, із якою була пов’язана діяльність Михайла Дорошенка.
А Томаківська;
Б Чортомлицька;
В Кам’янська;
Г Базавлуцька.

5. Позначте назву корабля, зображеного на ілюстрації.
А Яструб;
Б сокіл;
В чайка;
Г голуб.

609

6. Позначте неправильну дату та подію.
А 1556 р. — спорудження Д. Вишневецьким оборонного замку на о. Мала Хортиця;
Б 1559 р. — походи Д. Вишневецького на Азов;
В 1563 р. — ув’язнення й страта Д. Вишневецького в Стамбулі;
Г 1574 р. — початок реєстрового козацтва.

7. Позначте посаду, що стосуються Запорозької Січі.
А Воєвода;
Б каштелян;
В бургомістр;
Г курінний.

8. Позначте правильне визначення терміна «корогва».
А Грошовий податок;
Б список козаків на службі в короля;
В грамота турецького султана;
Г прапор.

9. Позначте легендарне прізвисько керівника козаків. Під час битви він потрапив у полон і був переданий туркам. Три дні його жорстоко катували. Сулейман І був уражений стійкістю цієї людини.
А Кривоніс;
Б Байда;
В Чарторийський;
Г Небаба.

10. Позначте прізвище автора першого полемічного твору XVI ст.
А Й. Борецький;
Б І. Вишенський;
В М. Смотрицький;
Г З. Копистянський;

11. Позначте назву музичного інструмента, зображеного на ілюстрації.
А Ліра;
Б кобза;
В бандура;
Г скрипка.

610

12. Позначте рік і місто, де Біблію вперше було надруковано східнослов’янською книжною мовою.
А 1574 р., м. Львів;
Б 1578 р., м. Острог;
В 1579 р., м. Дермань;
Г 1581 р., м. Острог.

13. Позначте рік, коли у Львові був надрукований «Буквар» — підручник для навчання української грамоти.
А 1574 р.;
Б 1575 р.;
В 1576 р.;
Г 1577 р.

ІІ . Установити відповідність, утворивши логічні пари.

14. Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями:

А чинш1 прапор;
Б корогва2 грошовий податок;
В реєстр3 список козаків на службі в короля;
Г галера4 грамота турецького султана;
5 турецький корабель

ІІІ . Установити хронологічну або логічну послідовність.

15. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А повстання під проводом К. Косинського;
Б похід козаків під проводом П. Сагайдачного на Кафу;
В похід І. Підкови на Молдову;
Г Хотинська війна

IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

16. Запишіть прізвисько керівника козаків, який організував першу Січ. Під час битви він потрапив у полон і був переданий туркам. Три дні його жорстоко катували. Сулейман І був уражений стійкістю цієї людини. (Байда)

Відповіді

12345678910111213
А В В Г ВГ ГГ Б В В Г А
1415
А22
Б13
В31
Г54

Оцінювання за темою «Українські землі в XVI ст.», Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *