УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.», ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Узагальнення знань за темою «Україна на початку ХХ ст.», Історія України

Хід заняття Узагальнення знань за темою «Україна на початку ХХ ст.»,  Історія України

ІІ . Актуалізація знань

Вправа «Ялинка»
Учитель викликає до дошки трьох учнів, які повинні за допомогою методу «Ялинка» дати відповідь на запитання. Учитель прикріплює на дошку три плакати, на яких намальовані ялинки (або ж можна їх намалювати на дошці), і пояснює порядок виконання роботи:

• Верхівка — висновок
• Гілочки — напрями розв’язання проблеми
• Корінь — назва проблеми

Завдання
1. Стан сільського господарства в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.
2. У чому виявлявся залежний характер економіки України у складі Росії?
3. Становище українського населення у складі Російської імперії.

Вправа «Плутослови»
Учитель записує на дошці літери. Із цих літер учні повинні скласти історичні терміни чи поняття, які стосуються даної теми, а потім пояснити їх.

Терміни
1) О, О, Н, І, А, Н, Ч, М, Е, К, И, А, Р, К, З (економічна криза)
2) Т, Д, И, И, Н, С, А, К (синдикат)
3) Е , Ц, Т, А, Я, Ц, Р, О, Н, Н, І, К, О, И, А, В, Т, Ц, И, Н, Б, Р, В (концентрація виробництва)
4) О, О, Н, М, О, І, П, Л, Я (монополія)
5) Е , Е, О, І, А, К, Р, Н, Н, Ц, О, О, В, В, А, И, Т, Т, Р, С (акціонерне товариство)

Вправа «Вгадай подію»
Учитель записує на дошці певну дату, яка стосується теми про утворення політичних партій. Учні повинні не тільки відгадати подію, яка стосується цієї дати, але й скласти про неї розповідь. Причому у складанні розповіді бере участь весь клас: один учень говорить одне-два речення, потім передає слово іншому і т. ін.

В результаті повинна вийти зв’язна розповідь. Дати, що записуються на дошці:
• 1990 р.
• 1902 р.
• 1904 р.

Вправа «Уявний мікрофон»
Клас поділяється на дві групи.
Учням пропонується, передаючи мікрофон (можна також замість мікрофона використати схожий на нього предмет), відповісти на такі запитання:

1. Яка подія революції 1905–1907 рр. справила на вас найбільше враження і чому?
2. Чи досяг мети П. Столипін, здійснивши земельну реформу?

Вправа «Розгадай кросворд»

1. Найпоширеніша форма монополій в Україні. (Синдикат)
2. Товариство українських поступовців. (ТУП)
3. Один із найбільших синдикатів в Україні. («Продвагон»)
4. «Клуб російських __». (Націоналістів)
5. Один із керівників повстання на броненосці «Потьомкін». (Вакуленчук)
6. Місто в Україні, де виникла перша рада робітничих депутатів. (Катеринослав)
7. Місце, де виділялась земля селянину за реформою П. Столипіна. (Відруб)
8. «Загальний єврейський робітничий союз». (БУНД)
9. Законодавчий орган влади Російської імперії — __ Дума. (Державна)
10. Керівник і організатор «Просвіти» в Миколаєві, відомий український історик. (Аркас)
11. Український підприємець, який фінансував видання газети «Громадська думка». (Семиренко)
12. Крейсер, на якому відбулося повстання восени 1905 року. («Очаків»)
13. Журнал, який видавала українська громада І Державної думи, — «Украинский __». (Вестник)
14. Член російської Конституційно-демократичної партії. (Кадет)
15. Член українського руху, що боровся за повернення до українства сполонізованої шляхти. (Тишкевич)
16. Відомий український громадський діяч, видавець газети «Громадська думка». (Чикаленко)
17. Ім’я активного учасника повстання на броненосці «Потьомкін» Коваленка. (Олександр)
18. Перша політична партія у Н аддніпрянській Україні. (РУП)
19. Вугільний синдикат Донбасу. («Продвугілля»)
20. Податок у Р осії, що стягувався з неросійських народів. (Ясак)

Кросворд 2

1. Ім’я автора 4-томного «Словаря української мови». (Борис)
2. Майстер української новели. (Стефаник)
3. Справжнє прізвище О. Олеся. (Кандиба)
4. Ім’я Кримського, вченого, який вивчав староукраїнські тексти. (Аґатанґел)
5. Автор геологічної карти Донецького басейну. (Лутугін)
6. Військовий льотчик, який вперше у світі виконав «мертву петлю». (Нестеров)
7. Ім’я першого президента Академії Наук України. (Володимир)
8. Сільськогосподарське знаряддя праці, яке ще й на початку ХХ ст. використовувалось у господарстві селян. (Рало)
9. Ім’я поета з пункту № 3. (Олександр)
10. Опера М. Лисенка «__ніч». (Різдвяна)
11. Беззастережний захисник, прихильник чогось. (Апологет)
12. Українське наукове__ (товариство).
13. Місто, в якому діяв університет у даний період. (Одеса)
14. Брати, видатні діячі українського театру. (Тобілевичі)
15. Л ьвівський політехнічний__ (інститут).
16. Ще одна опера М. Лисенка «__ Бульба». (Тарас)
17. Ім’я Людкевича, відомого українського композитора. (Станіслав)
18. Один із найпопулярніших українських письменників і драматургів початку ХХ ст. (Винниченко)
19. Український композитор, продовжувач творчих заповітів Лисенка. (Леонтович)
20. Місто на Буковині, в якому діяв університет. (Чернівці)
21. Твір М. Грушевського «__ України-Руси». (Історія)
22. Ім’я Степового, відомого українського композитора. (Яків)

Складання порівняльних таблиць

1. Порівняти розвиток промисловості Західної і Наддніпрянської України на початку ХХ ст.

Спільні ознаки в розвитку промисловостіВідмінні ознаки в розвитку промисловості
Наддніпрянська Україна
Західна Україна
Висновок

2. Порівняти розвиток сільського господарства Західної і Наддніпрянської України на початку ХХ ст.

Спільні ознаки в розвитку сільського господарстваВідмінні ознаки в розвитку сільського господарства
Наддніпрянська Україна
Західна Україна
Висновок

3. Порівняти становище українського населення у складі Австрійської та Російської імперій на початку ХХ ст.

Спільне у становищі українського населенняВідмінне у становищі українського населення
Наддніпрянська Україна
Західна Україна
Висновок

Вправа «Вгадай героя»
Учням пропонується за уривками тексту вгадати, про якого відомого діяча української культури початку ХХ ст. йдеться.

1. Активний діяч громадівського руху. Змушений був у 1887 р. залишити Україну. Був професором Вищої Школи Антропології у Парижі. Із 1905 р. працював професором у Петербурзькому університеті. Був учасником і організатором наукових експедицій в Україну. (Федір Вовк)

2. Голова Українського Наукового Товариства, яке було утворене у 1907 р. Найвидатніший історик України. Автор 10-томної «Історії України-Руси». (Михайло Грушевський)

3. Почесний доктор Харківського університету. Викладала історію України на Вищих жіночих курсах у Петербурзі. Її праці з історії України користувалися широкою популярністю. (Олександра Єфименко)

4. Боровся з поширенням інфекційних хвороб. Перші відкриття зробив на Одеській бактеріологічній станції. Працюючи лікарем, брав участь у боротьбі з чумою, холерою та іншими інфекційними хворобами на Поволжі і в Туркестані. (Данило Заболотний)

5. Член Київського товариства повітроплавання. Виконав вперше у світі «мертву петлю». Підготував та очолив перший груповий політ літаків за маршрутом Київ — Ніжин — Київ. (Петро Нестеров)

6. Один із найбільш популярних письменників і драматургів початку ХХ ст. Обрав реалістичний напрям своїх творів. Першим в українській літературі створив галерею образів революціонерів, що діють у складних психологічних ситуаціях. (Володимир Винниченко)

7. Він є зачинателем українського стилю в архітектурі. Широко використовував мотиви українського бароко і народного дерев’яного будівництва. Автор споруди Полтавського губернського земства. (Василь Кричевський)

8. Йому належить провідне місце в музичній культурі України початку ХХ ст. Писав музичні твори. Займався педагогічною діяльністю. Здійснював активну музичну і концертну діяльність. (Микола Лисенко)

9. Очолював «Товариство південноросійських художників». Мав звання академіка. Найвідоміші його картини: «В люди», «Старенькі», «З пташиного польоту». (Киріяк Костанді)

Тести

1. Прочитайте документ і виконайте завдання.
«Нехай наша історія сумна і невідрадна, нехай ми некультурні, нехай наші маси темні, подурені, ми все ж існуємо і хочемо далі існувати. І не тільки існувати як живі істоти, ми хочемо жити як люди, як громадяни, як члени вільної нації. Нас багато — цілих 30 мільйонів. Нам належить будуччина…
Ми існуємо, ми відчуваємо своє існування і своє індивідуальне національне «Я». Наша нація у своєму історичному процесі часто була не солідарна поміж окремими своїми частинами, але нині увесь світ української нації, що по всіх частинах України живе однією думкою, однією мрією, однією нацією: «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна, від Карпатів аж по Кавказ». …Як не можна спинити річку, що, зламавши кригу навесні, бурхливо несеться до моря, так не можна спинити нації, що, прокинувшись до життя, ламає свої кайдани».

Завдання
1) Укажіть назву праці та її автора. (Микола Міхновський «Самостійна Україна»)
2) Якого року вона була видана? (1900 р.)
3) У діяльності яких організацій брав участь її автор? (Громадівський рух, Братство тарасівців, Українська народна партія)
4) Яку течію в українському національному русі він започаткував, а згодом і очолив? (Самостійницьку)
5) Як автор пояснює головну причину поразки визвольних змагань у попередні часи? (Відсутність єдності і злагоди в українському національному русі.)
6) Яке завдання національного руху в Н аддніпрянській Україні було вперше проголошено в цій праці? (Завдання боротьби за власну незалежну українську державу)

2. Прочитайте текст і виконайте завдання.
«…Селяни дістають право вільного виходу з общини із закріпленням у власність окремих ділянок, які переходять до приватного володіння, з громадського наділу…
…Кожний господар, що володіє надільною землею за общинним правом, може в будь-який час вимагати закріплення за собою в приватну власність частини, яка належить йому, з визначеної землі…
… господарі, за якими закріплені в приватну власність ділянки общинної землі, зберігають за собою право користуватися в незмінній частині тими сіножатями, лісними та іншими угіддями, які надаються на спеціальних підставах…
Вимоги про закріплення в приватну власність частини з общинної землі ставляться через сільського старосту громаді, яка за ухвалою, прийнятою більшістю голосів, зобов’язана у місячний термін з дня подання заяви вказати ділянки, що переходять у приватне володіння господаря…»

Завдання
1) Про яку реформу йдеться в документі? (Столипінська аграрна реформа 1906 р.)
2) Хто був її автором? Яку посаду він обіймав? (Петро Столипін — міністр внутрішніх справ)
3) Якими були причини впровадження даної реформи? (Нерозв’язаність аграрного питання в ході революції 1905–1907 рр.; існування в сільському господарстві залишків феодалізму: поміщицького землеволодіння та селянської общини, які гальмували його розвиток; контроль над настроями селян.)
4) У чому полягала її суть? (Руйнація селянської общини, дозвіл селянину отримати землю в приватну власність (хутір чи відруб), переселення селян у малозаселені райони Сибіру, Середньої Азії, Північного Кавказу. Також робилася ставка на особисту ініціативу та конкуренцію.)
5) Які завдання переслідувала? (Підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва та селянського господарювання, зміцнити соціальну опору самодержавства на селі, розв’язати проблему аграрного перенаселення.)
6) Якими були особливості її впровадження в Україні? (Мала більший успіх. Це пояснюється сильнішим, ніж у росіян, прагненням до індивідуального господарювання, порівняно меншою поширеністю на території України селянських общин.)

3. Позначте чинники, які характеризують становище західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії на початку ХХ ст.
1) Землі залишалися внутрішньою колонією Австро-Угорської імперії.
2) Починається формування основних галузей фабрично-заводської промисловості.
3) Починається новий період в історії нафтодобування.
4) У промисловості був великий приплив іноземного капіталу.
5) Промисловість розвивалася рівномірно по всій території.
6) Західноукраїнські землі залишалися сільськогосподарським краєм.
7) Селянство західноукраїнських земель було соціально однорідним.

Відповідь: 1, 3, 4, 6.

4. Позначте назви національних та спортивно-фізкультурних організацій, які утворилися в Г аличині на початку ХХ ст.
1) «Молода Галичина»;
2) «Сокіл»;
3) «Січ»;
4) «Запорозька Січ»;
5) «Спілка»;
6) «Пласт»;
7) «Січові Стрільці».

Відповідь: 2, 3, 6, 7.

5. Укажіть факти, які свідчать про піднесення національного руху на території Наддніпрянської України в роки революції 1905–1907 рр.
1) Поява масових українських періодичних видань.
2) Початок утворення українських політичних партій.
3) Виникнення товариств «Просвіта».
4) Початок українізації освіти.
5) Діяльність українських громад у Державних Думах.
6) Утворення товариств «Сокіл» та «Січ».
7) Н адання українським землям автономії.

Відповідь: 1, 3, 4, 5.

6. Установіть відповідність між назвами українських політичних партій Наддніпрянщини та діячами, які до них належали.

А Українська революційна партія1 М. Меленевський, О. Скоропис-Йолтуховський
Б Українська демократична партія2 О. Лотоцький, Є. Чикаленко
В Українська радикальна партія3 Б. Грінченко, С. Єфремов
Г Українська соціал-демократична робітнича партія4 М. Порш, В. Винниченко
5 М. Русов, О. Коваленко

Відповідь: А — 5; Б — 2; В — 3; Г — 4.

7. Установіть відповідність між назвами політичних партій та їхніми програмовими положеннями.

А Українська революційна партія1 Виступали за незалежну Україну, але згодом перемогла ідея автономії
Б Українська народна партія2 Виступали за встановлення конституційного правління, проголошення демократичних прав і свобод, за автономію України у складі Російської Федерації
В Українська демократична партія3 Виступали за проведення соціал-демократичних реформ, які призвели б до встановлення соціалістичного суспільства, за автономію України
Г Українська соціал- демократична спілка4 Виступали за проведення державних реформ, встановлення загальнонародної власності, за автономію України у складі Росії
5 Виступали за політичну самостійність України (основне гасло «Україна для українців»)

Відповідь: А — 1; Б — 5; В — 2; Г — 3.

8. Установіть відповідність між подіями, які відбулися в ході революції 1905–1906 рр., та їхніми учасниками.

А Повстання на броненосці «Потьомкін»1 Борис Жаданівський
Б Утворення української парламентської громади у І Державній Думі2 Микола Аркас
В Збройна демонстрація військових частин міста Києва3 Опанас Матюшенко
Г Відкриття товариств «Просвіта»4 Петро Шмідт
5 Ілля Шраг

Відповідь: А — 3; Б — 5; В — 1; Г — 2.

Узагальнення знань за темою «Україна на початку ХХ ст.», Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *