УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО. ЛЮБЛІНСЬКА УНІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Люблінська унія та її наслідки, історія України

Хід заняття Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Люблінська унія та її наслідки, історія України

ІІ . Актуалізація знань

1. Відкласти на лінії часу найвизначніші дати з історії України, з якими ви познайомилися на попередньому уроці.

2. Хто такий Данило Галицький?

IV. Вивчення нового матеріалу

Після занепаду Галицько-Волинської держави від середини ХIV ст. наші землі поступово потрапляють під владу сусідніх держав — Польщі та Литви. Галичина разом з Холмщиною відійшла до Польщі, а першим надбанням Литви стала Волинь.
Упродовж одного-двох десятиліть до володінь Великого князівства Литовського було приєднано Київщину з Переяславщиною, Чернігово-Сіверщину та Поділля.

Завдання

1. Порівняйте владу литовців та поляків на українських землях.

2. Чиє правління було більш прийнятним для українців?

Формування просторових умінь

1. Учні мають скласти схему утворення Литовсько-Руської держави й показати на карті землі, що увійшли до її складу.

2. Учитель розповідає про сусіднє Польське королівство, Люблінську унію. Учні складають текстову таблицю.

Люблінська унія 1569 р.
Польське королівство+Велике князівство Литовське=Річ Посполита

Після розповіді вчителя учні записують цю формулу в зошити, декілька учнів складають розповідь за формулою.

Поляки намагалися контролювати все життя українців. Прагнули поширити вплив своєї церкви на приєднаних українських землях.

Берестейська унія 1596 р.
католицька церква+православна церква=греко-католицька (уніатська) церква

Оскільки учні вже працювали з текстовими формулами, вчитель записує формулу на дошці, а учні самостійно складають розповідь.

Учитель виправляє, доповнює. Пояснює термін «греко-католицька».

Працюємо з поняттями

Записати у словник визначення терміна.

Унія — союз, об’єднання.

V. Систематизація й узагальнення знань і умінь

1. Складання розповіді за алгоритмом

Учні мають скласти розповідь про утворення Речі Посполитої та греко-католицької церкви, відповідаючи на запитання:

• Коли?
• Що?
• Як?
• Результат.

Орієнтовна відповідь

У 1596 р. відбулась Берестейська унія. Католицька церква об’єдналась з православною, утворилась греко-католицька церква.

2. Заповнити пропуски у текстових формулах.

• Польське королівство + Велике Князівство Литовське =?

• 1596 р. католицька церква +? = греко-католицька церква

Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Люблінська унія та її наслідки, історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *