Урок 13. Узагальнення та Контроль знань з теми, біологія, 10 клас

Урок 13. Узагальнення та Контроль знань з теми, біологія, 10 клас

Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про історію біології, методи біологічних досліджень та молекулярний рівень організації живої матерії.

Обладнання й матеріали: таблиці з теми, підручник, зошит.

Базові поняття й терміни: біологія, методи досліджень, спостереження, експеримент, моделювання, моніторинг, молекулярний рівень організації життя, макромолекули, білки, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти

 

 

Хід уроку 13. Узагальнення та Контроль знань з теми, біологія, 10 клас

 

I. Організаційний етап

 

II. Обговорення й узагальнення матеріалів теми

Питання для бесіди

1. Чим живі системи відрізняються від неживих?

2. Яке значення має біологія для людини?

3. Які характерні особливості має молекулярний рівень життя?

4. Які функції в живих організмах виконують неорганічні речовини?

5. Які особливості притаманні основним групам органічних речовин?

6. Чи пов’язана будова органічних речовин з функціями, які вони виконують?

III. Контроль знань з теми

Варіант І

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Прокаріотичні організми вивчає:
а) бактеріологія;
б) зоологія;
в) мікологія;
г) герпетологія.

2. До мікроелементів належить:
а) Оксиген;
б) Купрум;
в) Нітроген;
г) Гідроген.

3. Білки складаються:
а) з моносахаридів;
б) з амінокислот;
в) з нуклеотидів;
г) з ліпідів.

4. Полісахаридом є:
а) сахароза;
б) крохмаль;
в) глюкоза;
г) галактоза

5. Установіть відповідність між явищами та рівнями організації живої матерії, на яких вони відбуваються

1Молекулярний рівеньАУтворення Великого бар’єрного рифу коралами
2Біосферний рівеньБПеретворення личинки на дорослу комаху
3Популяційно-видовий рівеньВПеретворення пропластид на хлоропласти
4Організмовий рівеньГФотоліз води
ДНерестова міграція осетрових риб

 

Відповідність

1234

6. Розмістіть вуглеводи в послідовності за кількістю атомів Карбону, які входять до складу молекули, від найменшої до найбільшої:
а) тріоза;
б) пентоза;
в) тетроза;
г) гексоза

Послідовність

1234

 

Варіант II

Виберіть одну правильну відповідь.
1. Мохи вивчає:
а) альгологія;
б) бріологія;
в) ентомологія;
г) арахнологія

2. Аспарагін — це:
а) моносахарид;
б) амінокислота;
в) азотиста основа;
г) ліпід

3. Полісахариди складаються:
а) з моносахаридів;
б) з амінокислот;
в) з нуклеотидів;
г) з ліпідів

4. Наявність циклічних форм є характерною рисою:
а) білків;
б) нуклеотидів;
в) моносахаридів;
г) ліпідів

5. Установіть відповідність між функціями та процесами.

1Каталітична функціяААктивна робота гіпоталамуса
2Регуляторна функціяБЗниження енергії активації
3Транспортна функціяВУтворення еластину
4Захисна функціяГДоставка гемоглобіном кисню

Д

Синтез імуноглобулінів

 

Відповідність

1234

 

6. Розмістіть речовини в послідовності за кількістю залишків ортофосфатної кислоти від найменшої до найбільшої:
а) АМФ;
б) АТФ;
в) глюкоза;
г) АдФ

Послідовність

1234

 

ІV. Домашнє завдання

Повторити матеріали теми.

Урок 13. Узагальнення та Контроль знань з теми, біологія, 10 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків біології 10 клас

Комментарии закрыты.