УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ, БІОЛОГІЯ

Узагальнення та Контроль знань з теми, біологія

Хід заняття Узагальнення та Контроль знань з теми, біологія

II. Обговорення й узагальнення матеріалів теми

1. Чим живі системи відрізняються від неживих?

2. Яке значення має біологія для людини?

3. Які характерні особливості має молекулярний рівень життя?

4. Які функції в живих організмах виконують неорганічні речовини?

5. Які особливості притаманні основним групам органічних речовин?

6. Чи пов’язана будова органічних речовин з функціями, які вони виконують?

III. Контроль знань з теми

Варіант І

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Прокаріотичні організми вивчає:
а) бактеріологія;
б) зоологія;
в) мікологія;
г) герпетологія.

2. До мікроелементів належить:
а) Оксиген;
б) Купрум;
в) Нітроген;
г) Гідроген.

3. Білки складаються:
а) з моносахаридів;
б) з амінокислот;
в) з нуклеотидів;
г) з ліпідів.

4. Полісахаридом є:
а) сахароза;
б) крохмаль;
в) глюкоза;
г) галактоза

5. Установіть відповідність між явищами та рівнями організації живої матерії, на яких вони відбуваються

1Молекулярний рівеньАУтворення Великого бар’єрного рифу коралами
2Біосферний рівеньБПеретворення личинки на дорослу комаху
3Популяційно-видовий рівеньВПеретворення пропластид на хлоропласти
4Організмовий рівеньГФотоліз води
ДНерестова міграція осетрових риб

Відповідність

1234

6. Розмістіть вуглеводи в послідовності за кількістю атомів Карбону, які входять до складу молекули, від найменшої до найбільшої:
а) тріоза;
б) пентоза;
в) тетроза;
г) гексоза

Послідовність

1234

Варіант II

Виберіть одну правильну відповідь.
1. Мохи вивчає:
а) альгологія;
б) бріологія;
в) ентомологія;
г) арахнологія

2. Аспарагін — це:
а) моносахарид;
б) амінокислота;
в) азотиста основа;
г) ліпід

3. Полісахариди складаються:
а) з моносахаридів;
б) з амінокислот;
в) з нуклеотидів;
г) з ліпідів

4. Наявність циклічних форм є характерною рисою:
а) білків;
б) нуклеотидів;
в) моносахаридів;
г) ліпідів

5. Установіть відповідність між функціями та процесами.

1Каталітична функціяААктивна робота гіпоталамуса
2Регуляторна функціяБЗниження енергії активації
3Транспортна функціяВУтворення еластину
4Захисна функціяГДоставка гемоглобіном кисню

Д

Синтез імуноглобулінів

Відповідність

1234

6. Розмістіть речовини в послідовності за кількістю залишків ортофосфатної кислоти від найменшої до найбільшої:
а) АМФ;
б) АТФ;
в) глюкоза;
г) АдФ

Послідовність

1234

Узагальнення та Контроль знань з теми, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *