МІСЦЕ Т. Г. ШЕВЧЕНКА В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Місце Т. Г. Шевченка в українському національному відродженні, Історія України

Хід заняття Місце Т. Г. Шевченка в українському національному відродженні, Історія України 9 клас

ІІ . Актуалізація опорних знань

Бесіда за запитаннями
1. Пригадайте час утворення та діяльності Кирило-Мефодіївського братства?
2. Яку участь у діяльності братства брав Т. Г. Шевченко?
3. Що вам відомо про творчість Т. Г. Шевченка з уроків української літератури?
4. Які його твори історичної тематики ви можете назвати? Про що там йдеться?

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

На цьому уроці ми маємо з’ясувати, яке місце посідає Т. Г. Шевченко в українському національному відродженні?

ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Виступи

1-й виступ. Тарас Григорович Шевченко — видатний український поет, художник, діяч національно-визвольного руху, ідеолог та символ українського відродження.

Завдання
1. Як пройшли дитинство та юність поета?
2. Під впливом яких обставин та подій формувалися погляди майбутнього поета та історичного діяча?

2-й виступ. Творче життя Т. Г. Шевченка (1843–1846)

Завдання
1. Яке значення для формування поглядів Шевченка мали його поїздки в Україну?
2. Якою була тематика його творів, написаних у цей період?
3. Чи можна стверджувати, що період «трьох літ» (1843–1845) став переломним у творчості Шевченка? Чому?

3-й виступ. Суспільно-політичні погляди Т. Г. Шевченка.

Завдання
1. Яку роль відіграв Шевченко в діяльності Кирило-Мефодіївського товариства?
2. Які погляди братчиків на майбутнє України він розділяв, а які — ні?
3. Як ви розумієте вислів «Шевченко належав до революційного крила Кирило- Мефодіївського братства»? Поясніть.

4-й виступ. Перебування у засланні. Повернення до Петербурга (1847–1861).

Завдання
1. Як пройшли останні роки життя Т. Г. Шевченка?
2. Що мав на увазі Шевченко, коли сказав в одному із творів: «Караюсь, мучуся, але не каюсь!»?
3. Як ви вважаєте, чому перепоховання Т. Шевченка перетворилося на справжню всеукраїнську маніфестацію?

Робота в групах

1-а група. Опрацювати уривок з тексту поеми Т. Г. Шевченка «Сон» і дати відповідь на запитання.

«Кінь басує, от-от річку,
От… от… перескочить.
А він руку простягає,
Мов світ увесь хоче
Загарбати. Хто ж це такий?
От собі й читаю,
Що на скелі наковано:
Первому — Вторая
Таке диво наставила.
Тепер же я знаю:
Це той Первий, що розпинав
Нашу Україну,
А Вторая доконала
Вдову сиротину».
(Шевченко Т. Г. Сон // Кобзар. — К.: Радянська школа, 1983. — С. 197)

Запитання
1. Про яких історичних осіб йдеться у цьому творі?
2. Чому Шевченко вважає, що вони «доконали» Україну?
3. Чи поділяєте ви точку зору Т. Г. Шевченка?

2-а група. Опрацювати уривок із поеми Т. Г. Шевченка «Єретик» і дати відповідь на запитання.

…І брат з братом обнялися
І проговорили
Слово тихої любові
Навіки і віки!
І потекли в одно море
Слов’янськії ріки!
…А я тихо
Богу помолюся,
Щоб усі слав’яне стали
Добрими братами…
(Шевченко Т. Г. Єретик // Кобзар. — К.: Радянська школа, 1983. — С. 207–208)

Запитання
• Які ідеї з програмових документів Кирило-Мефодіїївського братства відтворив поет у цьому вірші?

3-я група. Опрацювати уривок з документа і дати відповіді на запитання.

З обвинувачувального висновку в справі Т. Шевченка
«З улюбленими віршами в Малоросії могли поселитися і згодом укоренитися думки про вигадане блаженство часів гетьманщини, про щастя повернути ці часи і про можливість України існувати у вигляді окремої держави… За обурливим духом і зухвалістю, що виходить поза всякі межі, він повинен бути визнаний одним із важливих злочинців».

Запитання
• Чому царський уряд вважав Т. Шевченка «одним із важливих злочинців»?

Далі слід надати слово учням, які вдома підготували уривки із творів Т. Г. Шевченка, в яких звучать українські національні ідеї.

V. Узагальнення та систематизація знань

Учні дають відповідь на запитання, яке прозвучало на початку уроку:

• Яке місце посідає Т. Г. Шевченко в українському національному відродженні?

Завдання виконується за допомогою вправи «Два — чотири — разом». Спочатку діти обговорюють питання в парах, потім в малих групах — по чотири учні, потім — у великих групах. Далі кожна група висловлює свої міркування про місце Т. Г. Шевченка в українському національному відродженні. У кінці роботи учні роблять загальний висновок.

VІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Скласти історичний портрет Т. Г. Шевченка.

Місце Т. Г. Шевченка в українському національному відродженні, Історія України

Повернутися на сторінку Історія

One thought on “МІСЦЕ Т. Г. ШЕВЧЕНКА В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *