Урок 16*. Клітинні мембрани. транспорт речовин через мембрани, біологія, 10 клас

Урок 16*. Клітинні мембрани. транспорт речовин через мембрани, біологія, 10 клас

Цілі уроку: розглянути особливості будови клітинних мембран та механізми транспорту речовин крізь них; проаналізувати зв’язок особливостей будови мембран із функціями, які вони виконують; ознайомитися з явищами плазмолізу й деплазмолізу.

Обладнання й матеріали: таблиці «Будова мембрани», «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», схема транспорту речовин через мембрану, мікроскоп, предметні й накривні скельця, пінцети, піпетка, склянка з водою, склянка з 10%-м розчином натрій хлориду, фільтрувальний папір, молоді листки елодеї або лусочки цибулі, дистильована вода, холодна й тепла (40 °С) вода.

Базові поняття й терміни: клітина, біологічна мембрана, напівпроникність, транспорт, активний транспорт, пасивний транспорт, фагоцитоз, піноцитоз, плазмоліз, деплазмоліз, осмотичний тиск

 

 

Хід уроку 16*. Клітинні мембрани. транспорт речовин через мембрани, біологія, 10 клас

 

I. Організаційний етап

 

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Які особливості будови є характерними для клітин прокаріотичних організмів?

2. Які особливості будови є характерними для клітин еукаріотичних організмів?
3. Як на мікрофотографіях можна відрізнити прокаріотичні й еукаріотичні клітини?

 

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Клітинні мембрани складаються з двох шарів ліпідів, у яких розташовані білкові молекули. До зовнішнього боку мембран можуть прикріплюватися вуглеводні компоненти. Зовнішню частину кожного із шарів ліпідів утворюють їх гідрофільні головки, а внутрішню — гідрофобні хвости. Мембранні білки виконують різні функції та можуть розташовуватися на поверхні ліпідного шару, в одному із шарів або пронизувати обидва шари. Дві сторони мембрани можуть відрізнятися між собою за складом і властивостями. Мембранні білки й ліпіди можуть вільно переміщуватися в площині мембрани (крім тих випадків, коли вони жорстко закріплені). Більша частина мембранних ліпідів належить до групи фосфоліпідів. Саме вони надають обом шарам мембрани «рухливих» властивостей — можливість молекул мембранних ліпідів і білків відносно вільно переміщуватися в межах мембрани. Інша група ліпідів, до якої належить, наприклад, холестерол, робить мембрану більш «жорсткою» і знижує можливість руху молекул у межах мембрани.

Найважливішими функціями біологічних мембран є бар’єрна, транспортна й рецепторна. Мембрани є бар’єрами з вибірковою проникністю, які регулюють обмін речовин між клітиною й навколишнім середовищем, а також між окремими компонентами всередині клітини. Бар’єрні функції мембран виконують, у першу чергу, ліпіди. Саме вони утворюють основу мембранної «стінки». Більшу частину транспортних функцій виконують білки. Вони можуть утворювати в мембрані наскрізні канали або транспортувати деякі речовини у зв’язаному вигляді (утворюючи з ними тимчасові сполуки). Разом з вуглеводами білки утворюють рецепторні комплекси, які відіграють важливу роль у обміні речовин між клітиною та навколишнім середовищем. До того ж, ці комплекси є головним інструментом міжклітинних узаємодій.

 

Заповнення разом з учнями таблиці

Транспорт речовин через мембрану

Різновид транспорту

Механізм

Що транспортується

ДифузіяСамостійне переміщення речовин через мембрану в напрямку меншої їх концентрації, яке не потребує витрат енергіїКисень, вуглекислий газ
Полегшена дифузіяПереміщення речовин через мембрану в напрямку меншої їх концентрації, яке здійснюється білками-переносникамиМалі органічні молекули (глюкоза, деякі амінокислоти тощо)
Активний транспортПереміщення речовин через мембрану, яке здійснюється з допомогою спеціальних білкових комплексів і з витратами енергії. Частіше за все відбувається в напрямку більшої концентраціїЙони та великі молекули, для яких мембрана є непроникною
ЦитозПереміщення через мембрану об’єктів у мембранній упаковці. Мембранний транспорт у клітину називається ендоцитозом . Мембранний транспорт із клітини — екзоцитозом. Транспорт твердих часток — фагоцитоз, транспорт рідких речовин і крапель —  піноцитозВеликі молекули або їх комплекси (у тому числі віруси й бактерії)

 

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Питання для бесіди

1. Як побудовані мембрани живих організмів?

2. Як пов’язана будова мембран із функціями, які вони виконують?

3. Чому в плазмалемі кількість холестеролу вища, ніж у мембранах органел?

4. Які речовини транспортуються в клітини з допомогою дифузії?

5. Які речовини транспортуються в клітини з допомогою полегшеної дифузії?

6. Чим між собою відрізняються активний і пасивний транспорт?

 

V. Домашнє завдання

Урок 16*. Клітинні мембрани. транспорт речовин через мембрани, біологія, 10 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків біології 10 клас

Комментарии закрыты.