США, ІСТОРІЯ

США, ІСТОРІЯ

Основні події:

  • 1828 р. — утворення демократичної партії;
  • 1854 р. — утворення республіканської партії;
  • 1859 р. — повстання під проводом Дж. Брауна;
  • 1861–1865 рр. — Громадянська війна;
  • 20 травня 1862 р. — Акт про гомстеди;
  • 1 січня 1863 р. — набрав чинності закон про скасування рабства;
  • 1865 р. — ухвалено 13 поправку до Конституції США про скасування рабства;
  • 1865–1877 рр. — реконструкція Півдня США.

ХІД ЗАНЯТТЯ США, ІСТОРІЯ

І. Актуалізація знань

І. Поясніть твердження.

1. Англія — «майстерня світу».

2. Англія — «батьківщина лібералізму».

3. Англія — «мачуха інших народів».

4. Англія — «світовий банкір».

ІІ. Визначте правильні відповіді.

1. Світова економічна першість Англії в 50–60-х рр. Полягала у тому, що:
а) була єдиною країною, де відбувався промисловий переворот;
б) випереджала решту країн за технічним розвитком;
в) англійські товари були найбільш конкурентоспроможними на світових ринках;
г) займалася піратством;
д) здійснювала основну частину міжнародних вантажних перевезень;
е) за рівнем розвитку сільського господарства посідала 1 місце у світі;
ж) перетворилася на світовий фінансовий центр.

Відповідь: б, в, д, ж.

2. Основні положення виборчої реформи 1867 р. в Англії:
а) ліквідація «гнилих містечок»;
б) запровадження виборчого права для чоловіків, що досягли 21 року;
в) запровадження виборчого права для жінок;
г) зниження майнового цензу;
д) надання виборчих прав жителям колоній.

Відповідь: б, г.

ІІ . Мотивація навчальної діяльності

Перемога у війні з Англією та створення незалежної держави створили умови для швидкого розвитку капіталізму.

Проте в США економічний розвиток відбувався двома різними шляхами, що зрештою призвело до громадянської війни між Північчю і Півднем.

ІІІ . Вивчення нового матеріалу

Зростання території США у І пол. XIX ст.

Складання таблиці

Учитель пропонує учням на основі матеріалу підручника і карти історичного атласа «Зростання території США до 70-х рр. XIX ст. Громадянська війна у США 1861–1865 рр.» скласти таблицю.

Територіальні
придбання США

Дата 

Території, які були приєднані

Події, в результаті яких відбулося розширення територій

Учитель повідомляє про документ, на якому базувався зовнішньополітичний курс США, — доктрину Монро — «Америка для американців».

Соціально-економічний розвиток США

Робота з картою історичного атласа

Учитель пропонує учням, використовуючи карту історичного атласа «Зростання території США до 70-х рр. XIX ст. Громадянська війна у США 1861–1865 рр.», виконати завдання:

1. Назвіть штати і території, вільні від рабства.

2. Назвіть штати і території, в яких було поширено рабство.

Робота з таблицями

Учитель пропонує проаналізувати таблиці й зробити висновок економічному розвитку Півночі Америки.

Таблиця 1

Показники розвитку

Північ

Південь

Населення

22 млн чол.

9 млн чол.(з них — 4 млн рабів)

Питома вага в промисловій продукції країни

85 %

15 %

Кількість робітників у промисловості

1,3 млн

0,1 млн

Довжина залізниць

30 тис. км

10 тис. км

Виробництво прокату

480 тис. т

30 тис. Т

Число веретен на текстильних фабриках

5 млн

0,3 млн

Таблиця 2

Показник

Північ

Південь

Населення

22 млн чол

9 млн чол. (з них — 4 млн. рабів)

Наймані робітники

1200 тис. і 700 тис. батраків

170 тис.

Капітал промислових підприємств

850 млн доларів

170 млн доларів

Капітал банків

400 млн доларів

22 млн доларів

Запитання

1. Оцініть промисловий розвиток Півночі.

2. Оцініть промисловий розвиток Півдня.

3. Які галузі промисловості розвивалися на Півдні, а які — на Півночі?

У південних штатах розвивалося господарство плантації. Плантатори використовували працю мільйонів рабів, отримуючи величезні прибутки.

Робота з документами

Учитель пропонує учням прочитати документи і відповісти на питання.

Текст 1.

Господарство плантації

«Плантатор зазвичай жив у садибі і сам займався господарством, користуючись послугами керівника. Великим плантаторам належала основна маса рабів. Із загальної кількості 1,5 мільйона вільних сімей на Півдні близько 400 тисяч володіли рабами. З них 88 % мали менше 20 рабів, деякі — від 1 до 5. Плантаторська аристократія налічувала близько 10 тисяч сімей, і кожна з них існувала за рахунок праці 50 і більш рабів. «…Витрати на одного негра, включаючи податок, харчі, одяг і ліки,… коштували від 12 до 13 доларів на рік». У 1825 р. ці витрати збільшилися до 35 доларів, але до цієї суми входили ще й витрати на плату наглядачам, на лікування, їжу, податки, на плуги, інструменти та ін. Наглядач же міг отримати до 1000 доларів на місяць».

Запитання

1. Яку кількість рабів мали у своєму розпорядженні плантатори Півдня?

2. Скільки на рік коштувало утримання раба?

3. Спробуйте оцінити можливий прибуток господарства плантації.

4. Що було необхідно плантаторам для отримання прибутку?

5. У чому полягали суперечності між Північчю і Півднем?

Текст 2.

Американський історик Денієл Бурстін про рабовласницьку систему в США

«Рабство мало регіональний характер, воно існувало лише в деяких районах США, зокрема на Півдні. …Плантатори Півдня зовсім не вважали своїх рабів ворогами, швидше вони дивилися на них як на членів великої сім’ї. Не можна сказати, що несправедливості не було зовсім, але у ті часи траплялось, що дружини плантаторів нерідко відігравали досить позитивну роль, надаючи, наприклад, допомогу при пологах, піклуючись про здоров’я рабів. Вони вважали це своїм обов’язком. Треба також враховувати, що дехто був переконаний у неповноцінності негритянської раси, необхідності опікати її представників, таких слабких і безпорадних».

Запитання

1. Як ви вважаєте, чиї інтереси представляє автор?

2. Чи згодні ви з його точкою зору? Свою відповідь аргументуйте.

В Америці розгорнувся аболіціоністський рух —рух за звільнення негрів. Цей рух був підготовлений глибокими змінами в умонастроях людей. Першою з європейських держав, яка наприкінці XVIII ст. скасувала… рабство у своїх колоніях, була революційна Франція.

Віденський конгрес 1814–1815 рр. прийняв рішення про заборону работоргівлі в Атлантичному океані.

У середині XIX сторіччя питання про рабовласництво стало одним з основних у політичному житті США.

У 1854 р. була створена республіканська партія, до якої увійшли супротивники рабовласництва. На президентських виборах 1860 р. республіканці висунули своїм кандидатом Аврама Лінкольна.

Портрет історичної особи

Учитель пропонує учням виступити з повідомленням про Аврама Лінкольна.

Завдання: по ходу виступів письмово скласти історичний портрет Аврама Лінкольна.

Громадянська війна 1861–1865 рр.

Учитель говорить про те, що конфлікт між Північчю і Півднем переріс у військове протистояння, пропонує учням познайомитися з документами та хронологічною таблицею «Громадянська війна в Америці» й дати відповіді на запитання.

Текст 3.

Маргарет Мітчелл «Понесені вітром»

«…Чи замислювався будь-хто з вас, джентльмени, над тим, що на півдні немає жодного збройного заводу? Або над тим, як взагалі мало ливарних заводів на півдні? Так само як і ткацьких фабрик, і вовнопрядильних і шкіряних підприємств. Чи замислювалися ви над тим, що у нас немає жодного військового корабля і що флот янкі може заблокувати наші гавані за один тиждень, після чого ми не зможемо продати за океан жодного пакунка виляску?… Я народився у Чарльстоні, але останні декілька років провів на півночі… І я бачив багато того, що ніхто з вас не бачив. Я бачив тисячі іммігрантів, готових за шматок хліба і декілька доларів битися на стороні янкі, я бачив заводи, фабрики, верфі, рудники і вугільні шахти — все те, чого у нас немає. А у нас є один тільки виляск, раби і пиха. Це не ми їх, а вони нас розіб’ють в один місяць…»

Запитання

1. Як герой роману Ретт Батлер оцінював сили сторін?

2. У чому, на думку героя, полягали переваги янки?

3. Як ви ввавжаєте, чому війна тривала не один місяць, а чотири роки?

Робота з хронологічною таблицею

Громадянська війна в Америці

Дата

Події

1860–1861 рр.створення Південної Конфедерації
1861 р.обстріл військами Конфедерації форту Самтер біля Чарстона
1861–1862 рр.похід південців на Вашингтон
1862 р.спроба реалізації плану «удавного оточення» Півдня
1862 р.ухвалення закону про гомстедів
1 січня 1863 р.скасування рабства
літо 1863 р.війська Конфедерації зазнали поразки у битві при Геттісберзі
1864 р. «марш до моря» армії генерала Шермана
1865 р.війська генерала Гранта зайняли столицю Віргінії м. Річмонд, закінчення війни

Запитання

1. Виділіть етапи військових дій.

2. Хто здобув перевагу на першому етапі громадянської війни? Чому?

3. Хто здобув перемогу в Громадянській війні? Чому?

Реконструкція Півдня

Учитель пропонує учням самостійно прочитати відповідний розділ підручника і скласти план відповіді.

Приблизний план

1. Знищення рабства.

2. Економічний розвиток країни. Заселення заходу. Проблеми індіанців.

3. Соціально-політичне становище негритянського населення.

4. Суперечності в таборі переможців.

5. Створення організації Ку-клукс-клан.

6. Утиски прав негритянського населення.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

1. Співвіднесіть терміни і визначення.

1  АболіціонізмА  місце, призначене для проживання корінного населення
2  гомстедБ  рух за скасування рабства
3  резерваціяВ  відновлення
Г  земельна ділянка у 160 акрів

Відповідь: 1 Б; 2 Г; 3 А.

2. Співвіднесіть подію і період Громадянської війни в США.

А Перший період війни;1) Спроба реалізації плану «удавного оточення»;
Б Другий період війни.2) рейди армії Півдня на Вашингтон;
3) скасування рабства;
4) захоплення представниками півдня форту Самтер;
5) битва при Геттісберзі;
6) «марш до моря» генерала Шермана;
7) акт про гомстеди.

Відповідь: А — 1, 2, 4, 7; Б — 3, 5, 6.

3. Дайте відповідь на питання.

1) Як ви вважаєте, чи могло існувати рабство без освоєння нових земель на заході?

2) Як ви вважаєте, яких мотивів в аболіціонізмі було більше – економічних чи моральних? Свою відповідь аргументуйте.

V. Домашнє завдання

1. Прочитати відповідний параграф підручника.

2. Заповніть порівняльну таблицю «Війна за незалежність у Північній Америці і Громадянська війна в США».

Критерії для порівняння 

Війна за незалежність у Північній Америці

Громадянська війна в США

Рівень розвитку капіталізму
Мета війни
Учасники
Досягнуті результати

США, ІСТОРІЯ

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *