ФЕОДАЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ. ПОЯВА УДІЛЬНИХ КНЯЗІВСТВ, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Феодальна роздробленість. Поява удільних князівств, Історія України

Хід заняття Феодальна роздробленість. Поява удільних князівств, Історія України

Бесіда за запитаннями та завданнями

1. Охарактеризуйте внутрішню політику князя Володимира Мономаха.

2. Якими фактами можна підтвердити зростання міжнародного авторитету Київської Русі?

3. У чому полягає історичне значення «Уставу» Володимира Мономаха?

Індивідуальне завдання

Учень на дошці записує план відповіді на питання «Діяльність Мсти­слава Володимировича».

ІІ. Актуалізація опорних знань

Робота за картами й атласом. Бесіда

1. Порівняйте дві карти. Чим вони відрізняються?

2. Чим ви можете пояснити ці відмінності?

3. Як називається період історії, поданий на карті 2?

4. Згадайте, під час вивчення яких тем із всесвітньої історії ми зустрічалися з періодом феодальної роздробленості.

5. Назвіть причини роздробленості імперії Карла Великого.

Робота з формування поняття «політична роздробленість»

Учні записують у зошити визначення.

ІІІ. Вивчення нової теми

Проблема. Чому, на вашу думку, така велика держава, як Київська Русь, розпалася на окремі князівства?

1. Розповідь-бесіда про причини роздробленості Київської Русі

Повідомлення дати – 1132 рік та запис у літописі: «И роздерлася вся руська земля…».

Згадайте вивчене на минулому уроці. Про які події йдеться?

А тепер давайте разом визначимо причини роздробленості.

Метод «Мікрофон»

Учні висловлюють свої думки, спираючись на досвід вивченого раніше.

• Великі розміри території Русі.
• Зростання ролі міст як політичних і культурних центрів феодальних князівств.
• Розвиток великого феодального землеволодіння (вотчин).
• Натуральне господарство.
• Слабкі економічні зв’язки між князівствами.
• Відсутність чіткого порядку спадкування престолу.
• Створення апарату примусу в кожному великому феодальному володінні.
• Напади степових кочовиків.
• Занепад торгівлі з Візантією.

Запишіть причини роздробленості в зошити. Які з них, на вашу думку, були головними?

«Займи позицію»: процес роздробленості — явище:
а) позитивне;
б) негативне;
в) не визначився.

Чому сучасні історики стверджують, що Київська Русь не розпалася, а лише змінила форму державного устрою?

2. Робота за картами атласів і настінною картою

• Назвіть і покажіть на карті князівства, що існували на території сучасної України у ІІ пол. ХІІ ст.
• Назвіть та покажіть на карті найбільші міста українських князівств.

Групова робота

Вивчивши матеріал підручника, посібника, словника-довідника, зошита-конспекту, підготуйте повідомлення про політичний та економічний розвиток князівств: група А — Київського; група Б — Переяславського; група В — Чернігово-Сіверського.

Повідомлення подати у формі розповіді від імені посланця Володимиро-Суздальського князя та за його дорученням. Кожна група записує дані до таблиці.

Удільні князівства Південно-Західної Русі ХІІ—ХІІІ ст.
КнязівствоПолітичний центрТериторіяПлемінний складКнязівські династії

Індивідуальні завдання

1) Візантійський купець, відвідавши Київ, так описує економічний та політичний розвиток Київського князівства своєму імператору. (Скласти опис.)

2) Чому, незважаючи на послаблення центральної влади Великого Київського князя, Київ продовжував відігравати традиційну для нього роль загальнодержавного центру?

IV. Закріплення та повторення нових знань і вмінь

Аналітична бесіда за запитаннями

1. Визначте наслідки роздробленості Київської держави (як негативні, так і позитивні).

2. Чому київські князі були прихильниками єдності Русі?

3. Чи можна було, на вашу думку, запобігти роздробленості Київської Русі? Доведіть це.

Феодальна роздробленість. Поява удільних князівств, Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *