НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII СТ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Б. Хмельницький, історія України

Хід заняття Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Б. Хмельницький, історія України

ІІ . Мотивація навчальної діяльності

1. Згадайте, під владу якої держави потрапили українські землі після Люблінської унії.

2. Що нового принесли поляки на українські землі і чи задовольняло це українців?

Сьогодні на уроці ми познайомимося з однією з найбільш героїчних сторінок українського козацтва — боротьбою за національне визволення від Речі Посполитої під проводом Б. Хмельницького.

ІІІ . Вивчення нового матеріалу

Працюємо з поняттями

Національно-визвольна війна — це війна народу за своє визволення з-під іноземного панування.

Складаємо історичний портрет

1. Скласти розповідь про Б. Хмельницького за опорними словами. Б. Хмельницький (1595–1657); народився в сім’ї дрібного землевласника; місцева школа, Львівський університет; знав багато мов; мудрий, відважний, рішучий; брав участь у військових походах козаків; гетьман козацький.

2. Порівняти словесний та намальований портрети Б. Хмельницького.

3. Прочитати текст, розглянути ілюстрацію й дати відповідь на запитання.

«Зросту він скоріше високого, ніж середнього, широкої кості й міцної статури. Його мова і спосіб правління показують, що він наділений зрілим судженням і проникливим розумом… У поводженні він м’який і простий, чим викликає до себе любов вояків, але, з іншого боку, підтримує серед них дисципліну суворими стягненнями…» (Венеційський дипломат Альберто Віміні)

  • Які риси гетьмана, про які йшлося в уривку, втілено у портреті Б. Хмельницького?

Розвиваємо просторові уміння

1. За допомогою карти історичного атласа «Національно-визвольна війна українського народу» визначте місця основних битв козацьких військ проти поляків.

2. На дошці написані назви битв. Підкресліть назви тих із них, які відбулися під час Національно-визвольної війни.

Хотинська, під Пилявцями, під Берестечком, на р. Калка, Корсунська, під Жовтими Водами.

Складаємо схему

i7_10

Учні мають побудувати схему «Управління Гетьманською державою», прослухавши розповідь учителя.

Територія Війська Запорозького поділялася на полки та сотні, управління в яких здійснювали полковники та сотники.

Розвиваємо просторові уміння

1. Назвіть держави, з якими межувала Гетьманщина.

2. Чи мала Українська держава шанс бути незалежною в оточенні таких держав і в тій ситуації, що склалась?

На початку війни Б. Хмельницький уклав угоду про спільні дії з татарським ханом. Але протягом війни татари показали себе зрадливими союзниками, тому Б. Хмельницькому довелося звернутися до Москви. У 1654 р. була підписана українсько-російська угода, яка отримала назву Переяславської, її згодом доповнили так звані «Березневі статті».

Працюємо з текстом

1. Як відбувався процес укладання українсько-московського договору?

2. Що передбачав цей документ?

Розвиваємо хронологічні уміння

1. На який рік війни припадає підписання Переяславського договору?

2. Скільки він діяв?

3. Яке це було століття?

IV. Систематизація й узагальнення нових знань

Чому знесилена Україна почала шукати підтримки з боку Московського царства?

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Б. Хмельницький, історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *