УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIІ СТ.», ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Узагальнення за темою «Українські землі в першій половині XVIІ ст.», Історія України

Хід заняття Узагальнення за темою «Українські землі в першій половині XVIІ ст.», Історія України

Завдання 1. «Історичний марафон»
Команди називають по черзі терміни, які стосуються даної теми, і пояснюють їх.

Наприклад:

1. Братства — національно-релігійні громадські об’єднання міщан при православних церквах, які стали на захист православ’я.

2. Право ставропігії — право підпорядковуватися не своїм єпископам, а безпосередньо патріархові.

3. Єпархія — адміністративно-територіальна одиниця у православній церкві.

4. Требник — назва богослужбової книги, яка містить тексти молитов.

5. Латифундії — величезні ділянки землі, які становили економічну базу магнатів.

6. Фільварок — багатогалузеве поміщицьке господарство, в якому використовувалася праця селян-кріпаків.

7. Національно-визвольний рух — масовий рух різних станів населення за політичну, соціальну і релігійну свободу всього народу.

8. Вертеп — старовинний український народний ляльковий театр, відомий в Україні із XVII ст..

9. Бароко — стиль у мистецтві, в Україні набирає поширення в XVII ст., має кілька значень: чудернацький, химерний, примхливий, дивний, вибагливий, довільний і т. ін.

Цей перелік учні продовжують доти, поки не будуть названі всі основні поняття даної теми. У цьому конкурсі перемагає та команда, яка останньою називає якийсь термін. Вона отримує п’ять балів, а решта — по три бали.

Завдання 2. «Дерево запитань»
Для проведення цього конкурсу вчителем заздалегідь готується плакат у вигляді дерева, до якого прикріплюються листочки, з внутрішнього боку яких знаходяться запитання до даної теми. Представники команд по черзі підходять до дерева, зривають по листочку, читають запитання і дають на нього відповідь. Кожна команда має відповісти на два запитання, отже, кожна з них має обрати двох представників, які будуть відповідати. За кожну правильну відповідь команди отримують три бали. Запитання на листочках можуть бути такі:

1. Як вплинула Берестейська церковна унія на подальший стан церковного життя в Україні?

2. Коли і за яких обставин відбулося відновлення української православної ієрархії?

3. Хто такий Йов Борецький? Що вам про нього відомо?

4. Яким було становище української греко-католицької церкви в першій половині XVII ст.?

5. У чому полягало значення діяльності Петра Могили?

6. Які були спроби церковного порозуміння? Чому вони виявилися невдалими?

Завдання 3. «З глибини віків»
Цей конкурс передбачає роботу учнів з історичними джерелами.

Кожній команді пропонується опрацювати документ і дати відповідь на запитання. Максимальна оцінка за цей конкурс 5 балів. На роботу з документом відводиться 3 хвилини.

1-а команда

Документ 1
«Домінуючі позиції в економіці посідали українські і польські магнати, які зосередили у своїх руках величезні масиви земель. Вони володіли десятками міст і містечок, тисячами сіл. Щоб збільшити виробництво сільськогосподарської продукції на продаж, шляхта і магнати організовували фільварки. Вони відбирали у селян земельні наділи, позбавляли їх особистої свободи і змушували виконувати кілька днів на тиждень панщину. …Міщани також виконували різні повинності на користь своїх власників, старост, воєвод. Багато міст мали привілеї на магдебурзьке право, але …водночас православні міщани… зазнавали тяжких національно- релігійних та економічних утисків». (Сас П. М. Історія України. XVI — XVIII ст. — Львів: Дивосвіт, 2001. — С. 58)

Завдання
На основі документа схарактеризуйте соціально-економічне становище українських земель у першій половині XVII ст.

2-а команда
Документ 2. З листа канцлера Великого князівства Литовського Лева Сапіги до греко-католицького єпископа Йосафата Кунцевича в березні 1622 року
«Давно в нашій державі заведено святу римо-католицьку віру, і доки не мали наслідувачки (унії) свого богослужіння і послуху для Святого Отця, доти славилася дійсним спокоєм і силою всередині держави й назовні; тепер же, коли прийняли до свого гурту якусь сварливу й неспокійну приятельку (унію), через неї на кожнім сеймі, на кожних народних зборах, на кожному повітовому засіданні точиться чимало суперечок і чвар».

Запитання
1. Про яку подію йде мова в даному документі?
2. Які наслідки вона мала для України?

3-я команда

Документ 3. Із записок арабського мандрівника Павла Алеппського
«Я багато бачив ікон, починаючи з грецьких країв до цих місць, але ніде не бачив подібного чи рівного… Козаки спорудили соборні церкви, створили боголепні ікони, чесні і божественні іконостаси і корогви. Як ми помітили, церкви одна одної величніше, краще, гарніше, вище і більше, навіть сільські церкви одна одної краще».

Запитання
1. Прокоментуйте даний уривок.
2. Про що свідчить така оцінка сучасника стану української культури?

Завдання 4. «Склади розповідь»
Командам роздаються картки з ключовими словами. Учні повинні вгадати, про яку подію йдеться, а потім скласти про неї розповідь. При цьому під час відповіді повинні працювати всі члени команди (кожен із учнів по черзі говорить по одному реченню, а в цілому повинна вийти зв’язна послідовна розповідь). При оцінюванні цього конкурсу враховується побудова самої розповіді, чи була вона послідовною, змістовною, повною, з’ясовується, чи працювали всі члени команди. Максимальна оцінка за цей конкурс шість балів. У першому випадку йдеться про Хотинську війну, в другому — про Куруківську угоду, у третьому — про «Ординацію Війська Запорізького».

Картка № 1
• Хотинська фортеця;
• Петро Сагайдачний;
• Яків Бородавка;
• 40-тисячне козацьке військо;
• Польща і Туреччина;
• мирний договір.

Картка № 2
• Станіслав Конєцьпольський;
• Марко Жмайло;
• Михайло Дорошенко;
• озеро;
• угода;
• козацький реєстр.

Картка № 3
• 1 березня 1638 р.;
• Варшава;
• сейм;
• козацький реєстр;
• козацька старшина;
• козацьке судочинство.

Завдання 5. «Продовжте розповідь»
Команди повинні скласти розповідь з теми, яка присвячена розвиткові української культури. Для цього їм надається 5 хв. Під час відповіді працюють усі члени команди. Кожен з них говорить по черзі одне-два речення, а в результаті повинна вийти зв’язна, послідовна розповідь.

Максимальна оцінка в цьому конкурсі 6 балів. Теми можуть бути такі:

1-а команда. Охарактеризуйте розвиток музики та театру на українських землях у першій половині XVII ст.

2-а команда. Охарактеризуйте розвиток архітектури на українських землях у першій половині XVII ст.

3-я команда. Охарактеризуйте розвиток живопису на українських землях у першій половині XVII ст.

Завдання 6. «Розв’яжіть кросворд»
Кожній команді на окремій картці даються однакові кросворди, які вони повинні розв’язати протягом п’яти хвилин. За кожне правильно відгадане слово нараховується один бал.

У цьому кросворді всі слова починаються з літери В:

1. Друге ім’я Костянтина Острозького. (Василь)

2. Український ляльковий театр. (Вертеп)

3. Територія України, де знаходилися володіння князів Острозьких, Заславських, Любомирських, Збаразьких, Корецьких, Вишневеньких, і Чарторийських. (Волинь)

4. «Устав на ___» — свого роду реформа Сигізмунда II Августа. (Волоки)

5. Місто в Україні, де було відкрито католицький колегіум. (Вінниця)

6. Збірник «О __ чад», який вийшов 1609 р. у друкарні Львівського братства. (Воспитанії)

7. Князівська родина, яка володіла рядом маєтків з центром у Лубнах на Лівобережжі. (Вишневецькі)

8. Польський король, який видав у 1632 році «Пункти заспокоєння обивателів грецької віри». (Владислав)

9. Турецька фортеця, по якій козаки завдали удару у 1606 р. (Варна)

10. Сейм, на якому було зрівняно у правах православну і католицьку шляхту. (Віленський)

614

Наприкінці уроку підбиваються підсумки змагання, оголошується команда-переможець, разом з командирами команд учитель виставляє оцінки за роботу на уроці.

Узагальнення за темою «Українські землі в першій половині XVIІ ст.», Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *