УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ», ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Узагальнення знань за темою «Україна в роки Першої світової війни. Початок української революції», Історія України

Хід заняття Узагальнення знань за темою «Україна в роки Першої світової війни. Початок української революції», Історія України

ІІ . Виконання завдань

Завдання І. Вибрати одну правильну відповідь

1. Укажіть, які українські землі напередодні Першої світової війни не входили до складу Австро-Угорщини.
А Галичина;
Б Буковина;
В Волинь;
Г Закарпаття.

2. Коли була утворена організація, засновником якої стала группа наддніпрянських діячів (А. Жук, Д. Донцов, М. Меленєвський та ін.)?
А Серпень 1914 р.;
Б вересень 1914 р.;
В серпень 1915 р.;
Г вересень 1915 р.

3. Яку назву мала організація, утворена 1 серпня 1914 р. у Л ьвові?
А «Просвіта»;
Б Товариство українських поступовців;
В Союз визволення України;
Г Головна Українська Рада.

4. Яку назву має стаття Симона Петлюри, в якій є такі слова: «Толерантна постава до українців Австрії… відкрила б великі можливості: вона створила б потяг відірваними історичними умовами частини до національного українського цілого, зв’язаного з Р осією: унаслідок того сталося би велике діло виправлення історичної помилки, а українському народові… відкрилась би можливість розвитку його багатих сил в єднанні з відродженою Росією і народами, що її заселяють».
А «Маніфест до українського народу»;
Б «Війна та українці»;
В «Наша платформа»;
Г «Наша програма».

5. Укажіть назву події, зображеної на картосхемі:
А Галицька битва;
Б капітуляція фортеці Перемишль;
В битва за гору Маківку;
Г Брусиловський прорив.

6. Якого положення серед наведених у планах країн Троїстого союзу щодо України напередодні Першої світової війни не було?
А Перетворення України у плацдарм для подальшого наступу на Схід;
Б розширення території Німецької імперії за рахунок українських земель Сходу і Півдня;
В приєднання до Австро-Угорщини Холмщини, Підляшшя, Волині та Поділля;
Г проголошення незалежної Української держави.

7. Яке положення не передбачалось у програмі Союзу Визволення України?
А Утворення самостійної Української держави;
Б проголошення автономії України у складі Росії;
В запровадження демократичного ладу;
Г надання рівних прав представникам всіх національностей.

8. Яку подію Першої світової війни Росія оцінювала як продовження справ Івана Калити?
А Вторгнення російських військ у Галичину;
Б арешт Андрія Шептицького;
В прибуття Миколи ІІ до Львова;
Г Брусиловський прорив.

9. Яку назву мав орган влади в Україні, утворений 4 березня 1917 року?
А Тимчасовий уряд;
Б Центральна Рада;
В Генеральний Секретаріат;
Г Військовий генеральний комітет.

10. Позначте дату події, що зображена на даній ілюстрації:
А 16 березня 1917 р.;
Б 17 березня 1917 р.;
В 18 березня 1917 р.;
Г 19 березня 1917 р.

11. Хто з наведених українських політичних діячів не був членом Центральної Ради?
А М. Грушевський;
Б В. Винниченко;
В Є. Петрушевич;
Г С. Єфремов.

12. Представники якої політичної партій не входили до Центральної Ради на момент її створення 4 березня 1917 року?
А Українська соціал-демократична робітнича партія;
Б Українська соціал-демократична робітнича партія більшовиків;
В Українська партія соціалістів-самостійників;
Г Українська партія соціалістів-революціонерів.

Відповідь: 1 В; 2 А; 3 Г; 4 В; 5 А; 6 Г; 7 В; 8 А; 9 Б; 10 Г; 11 Б; 12 Б.

Завдання ІІ . Обрати правильні варіанти відповідей

1. Які із тверджень характеризують діяльність історичного діяча, зображеного на ілюстрації (3 правильні відповіді)?

А Митрополит Української греко-католицької церкви;
Б мав науковий ступінь доктора медицини;
В будучи депутатом Галицького сейму, відстоював інтереси українського населення Галичини;
Г підтримував розвиток освітньо-культурного життя у західноукраїнських землях;
Д заснував Національний історичний музей;
Е у 1915 р. був заарештований і вивезений до Росії.

2. Укажіть події, які можна віднести до бойового шляху Українських січових стрільців (4 правильні відповіді).
А Оборона Ужоцького перевалу в ході Галицької битви;
Б бої за гору Маківку поблизу Славська;
В бої на горі Лисоня поблизу Тернополя;
Г_підняття над Галичем жовто-синього українського національного прапора;
Д контрнаступ по лінії Кам’янець–Подільський–Тернопіль–Кременець–Дубно;
Е Брусиловський прорив.

3. Позначте наслідки ІІ Універсалу для України (3 правильні відповіді).
А Урядова криза;
Б півмільйонна демонстрація у Петрограді;
В арешт лідерів більшовиків;
Г виступ самостійників;
Д нейтралізація прихильників незалежної України;
Е висилка М. Міхновського на фронт.

Відповідь: 1 А, В, Г; 2 А, Б, В, Г; 3 Г, Д, Е.

Завдання ІІІ . Встановити відповідність, утворивши логічні пари

1. Установіть відповідність між діячами та подіями, з ними пов’язаними.

1 О. БобринськийА Утворення Головної української ради
2 М. ГалущинськийБ Утворення Союзу визволення України
3 А. ШептицькийВ Утворення легіону Українських січових стрільців
4 Д. ДонцовГ Утворення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства
5 К. Левицький

Відповідь: 1 — Г; 2 — В; 4 — Б; 5 — А.

2. Установіть відповідність між подією та територією.

1 Утворення «Юнацької спілки»А Перемишль
2 Контрнаступ російських військ у березні 1915 р.Б Львів
3 Участь Легіону УСС у похоронах І. ФранкаВ Чернівці
4 Утворення «Товариства допомоги населенню Півдня України, що постраждало від воєнних дій»Г Харків
Д Київ

Відповідь: 1 — Г; 2 — А; 3 — Б; 4 — Д.

3. Установити відповідність між політичними діячами — членами Генерального Секретаріату Української Центральної Ради та їхніми посадами.

1 С. ПетлюраА Г олова Генерального Секретаріату
2 В. ВинниченкоБ Генеральний писар
3 С. ЄфремовВ Секретар військових справ
4 Б. Мартос ГГ Секретар міжнаціональних справ
5 П. Христюк

Відповідь: 1 — В; 2 — А; 3 — Г; 5 — Б.

Завдання ІV. Встановити хронологічну або логічну послідовність

1. Розташуйте отаманів Легіону Українських січових стрільців в тій послідовності, що відповідає хронології керування ними цією військовою організацією.
А Мирон Тарнавський;
Б Григорій Коссак;
В Михайло Галущинський;
Г Осип Микитка.

Відповідь: В, Б, А, Г.

2. Запишіть події, що відбувалися на території України в роки Першої світової війни, в хронологічній послідовності.
А Страйк робітників металургійного заводу в селищі Кам’янському Катеринославської губернії;
Б проголошення Францом-Йосифом І автономії Галичини;
В Галицька битва;
Г приїзд Миколи ІІ до Галичини.

Відповідь: В, Г, А, Б.

3. Розташуйте в хронологічній послідовності заходи щодо формування української армії, що були проведені Центральною Радою навесні 1917 р.
А Скликання І Всеукраїнського військового з’їзду;
Б створення Генерального українського військового комітету;
В утворення підрозділів Вільного козацтва;
Г організація полку ім. Б. Хмельницького.

Відповідь: Г, В, А, Б.

ІІІ. Домашнє завдання

1. Розпочати заповнення таблиці «Основні події Української революції».

ДатаПодіяНаслідки

2. Випереджальне завдання: підготувати повідомлення «Бій під Крутами».

Узагальнення знань за темою «Україна в роки Першої світової війни. Початок української революції», Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *