ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ.», ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Оцінювання знань за темою «Українські землі в першій половині XVII ст.», Історія України

І. Обрати одну правильну відповідь.

1. Позначте правильне твердження.
А Польща і Литва об’єдналися в єдину федеративну державу — Річ Посполиту за Берестейською унією;
Б автором книги «Опис України або області Королівства Польського» (1650) був Г. Л. де Боплан, іноземець, що керував будівництвом фортець, зокрема Козацької;
В Северин Наливайко разом зі своїм військом у 1596 р. зазнав поразки в урочищі Холодний Яр;
Г період із 1630 до 1640 рр. поляки називали часом «Золотого спокою».

2. Позначте прізвище діяча, який у 1620 р. очолив відновлену київську митрополію.
А З. Копистянський;
Б І. Борецький;
В М. Смотрицький;
Г М. Рогоза.

3. Позначте прізвище засновника Лаврської школи в Києві.
А П. Сагайдачний;
Б К.-В. Острозький;
В І. Борецький;
Г П. Могила.

4. Позначте прізвища діяча церкви, прихильника унії православної та римо-католицької церкви.
А І. Потій;
Б Г. Балабан;
В А.Торунь;
Г М. Копистянський.

5. Позначте факти, які стосуються розвитку культури України в другій половині XVI — першій половині XVII ст.
А «Граматика» М. Смотрицького вийшла друком у 1619 р. і протягом 2 00 років залишалася підручником церковнослов’янської мови;
Б перша вища слов’яно-греко-латинська школа була заснована у Львові;
В братські школи в Україні засновувалися єзуїтами;
Г найбільш відомою пам’яткою архітектури Києва другої половини XVI ст. є каплиця Кампіанів.

6. Позначте назву українського мандрівного театру, зображеного на ілюстрації, який розвинувся в першій половині XVIІ ст.
А Бондар;
Б вертеп;
В балаган;
Г містраль.

7. Позначте, якого року відбулось повстання на чолі з М. Жмайлом.
А 1625;
Б 1632;
В 1637;
Г 1638.

8. Позначте рік, коли сталася подія, відома під назвою «Тарасова ніч».
А 1628;
Б 1629;
В 1630;
Г 1631.

9. Позначте посаду П. Могили, яку він обійняв у 1632 р.
А Архімандрит Києво-Печерської лаври;
Б митрополит київський;
В глава Київського братства;
Г єпископ київський;

10. Позначте переможців у Цецорській битві.
А Козаки;
Б поляки;
В турки й татари;
Г росіяни.

11. Позначте сучасне місце розташування Хотинської фортеці.
А Чернівецька область;
Б Івано-Франківська область;
В Закарпатська область;
Г Львівська область.

12. Позначте цифру, що означає тривалість у роках повного курсу навчання у Києво-Могилянській академії.
А 9;
Б 10;
В 11;
Г 12;

13. Позначте, у ході якої війни (походу, битви, бою) Богдан Хмельницький потрапив у турецький полон, а його батько — Михайло Хмельницький — загинув.
А Цецорська битва 1620 р.;
Б Хотинська війна 1621 р.;
В повстання Жмайла 1625 р.;
Г повстання Трясила 1630 р.

IІ. Установити хронологічну або логічну послідовність.

14. Розташуйте книги XVI — першої половини XVIІ ст. у порядку їх виходу у світ.
А «Апостол» І. Федоровича ;
Б «Граматика словенська» Л. Зизанія;
В «Требник» П. Могили;
Г «Пересопницьке Євангеліє».

ІІІ . Установити відповідність, утворивши логічні пари.

15. Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями.

А Інтермедія1 чернечий орден, покликаний боротися з єретиками;
Б ставропігія2 побутова сценка розважального характеру в антракті релігійних драм;
В єзуїти3 соціально-політичний рух XVI — першої половини XVIІ ст. проти католицької церкви;
Г догмат4 основні положення, що вважаються незаперечною істиною;
5 автономна православна церковна одиниця, яка підлягає юрисдикції патріарха.

16. Установіть відповідність між подіями та датами.

А Установлення в Речі Посполитій Григоріанського календаря1 1603 р.;
Б заснування Київського братства2 1582 р.;
В заснування у Львові Успенського братства3 1615 р.;
Г Берестейська унія4 1586 р.;
5 1596 р.

ІV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

17. Запишіть назву українського мандрівного театру, який розвинувся в першій половині XVIІ ст. (Вертеп)

Відповіді

12345678910111213
ББГААБАВБВАГА
141516
А222
Б353
В414
Г145

Оцінювання за темою «Українські землі в першій половині XVII ст.», Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *