ЦИТОЗОЛЬ, ОРГАНЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЯ, БІОЛОГІЯ

Цитозоль, органели, включення, біологія

Хід заняття Цитозоль, органели, включення, біологія

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Питання для бесіди

1. Які складові містяться в ядрі?

2. Які функції виконує ядро клітини?

3. Яка структура виконує функцію ядра у прокаріотичних організмів?

III. Вивчення нового матеріалу

Цитоплазма клітин складається з цитозолю, цитоскелета, органел і включень. У клітинах прокаріотів цитоскелет і органели відсутні. Цитозоль забезпечує взаємозв’язок усіх компонентів клітини. Крім того, у ньому відбуваються важливі біохімічні реакції. Для успішного виконання цих функцій цитозоль має специфічну будову. Для того щоб органели клітини були розташовані в певних місцях клітини, цитозоль має бути досить щільним. Але для того щоб органели можна було переміщати залежно від потреб клітини, він же має бути достатньо рідким. Тому цитозоль є напіврідкою субстанцією, щільність якої може змінюватися в досить широких межах.

Зміна щільності цитозолю відбувається завдяки його переходам у стани гель-золь. У стані гелю окремі білкові компоненти цитозолю полімеризуються, утворюючи пружну сітку з високою в’язкістю. У стані золю великі молекули білків у складі цитозолю розщеплюються на малі фрагменти, знову утворюючи рідке середовище з досить низькою в’язкістю.

Стан гелю є дуже зручним для підтримання форми клітини й фіксації окремих її компонентів у певному положенні стан золю дозволяє переміщати окремі органели і включення всередині клітини Крім того, у такому стані легко перебігають важливі біохімічні реакції.

Хімічний склад цитозолю досить різноманітний і може коливатися в широких межах. Це пов’язано з тим, що він є зв’язуючою структурою для інших компонентів клітини й місцем проведення біохімічних реакцій, унаслідок яких постійно зникають одні речовини й синтезуються інші. У цитозолі відбувається синтез і розщеплення глюкози, жирних кислот, нуклеотидів, амінокислот. Одним з найважливіших процесів, які відбуваються в цитозолі, є синтез білка на рибосомах.

Включеннями у складі цитоплазми частіше за все є продукти життєдіяльності клітини. Дуже часто у вигляді включень клітини запасають поживні речовини. У вигляді включень можуть накопичуватися глікоген, крохмаль, білки, жири та інші сполуки.
Рух цитоплазми в клітині пов’язаний із переходами цитозолю між станами золь-гель він відбувається з витратами енергії та може змінювати свою інтенсивність залежно від впливу різних факторів. Наприклад, підвищення температури може прискорити перебіг біохімічних реакцій у цитозолі та, відповідно, вплинути на рух цитоплазми. Зміна освітлення рослинних клітин також може впливати на рух цитоплазми. Це пов’язано з необхідністю правильного розміщення хлоропластів у клітині для найбільш ефективного фотосинтезу.

Питання

  • Які ще фактори можуть вплинути на рух цитоплазми в клітині?

IV. Лабораторна робота

Рух цитоплазми в клітинах рослин

Мета: пересвідчитися в рухливості внутрішнього вмісту клітин, спостерігати рух цитоплазми

Обладнання й матеріали: мікроскоп, предметні й накривні скельця, пінцети, склянка з холодною водою, склянка з теплою (40 °С) водою, піпетка, фільтрувальний папір, молоді листки елодеї

Хід роботи

1. Приготуйте тимчасовий препарат листка елодеї, використовуючи холодну воду, та розгляньте його за малого збільшення мікроскопа

2. Розгляньте препарат за великого збільшення мікроскопа й замалюйте вигляд клітин, які ви спостерігаєте

3. Замініть воду в препараті на теплу. Для цього піпеткою з одного боку накривного скельця нанесіть теплу воду, а з другого — прикладіть фільтрувальний папір

4. Спостерігайте за рухом цитоплазми в клітинах, стежачи за переміщенням хлоропластів

5. Відмітьте, чи змінилася інтенсивність руху після розміщення клітин у теплій воді

6. На малюнку клітин стрілками вкажіть напрям руху цитоплазми.

7. Зробіть висновки й запишіть їх у зошит.

Цитозоль, органели, включення, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *