ВКЛЮЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ДО СКЛАДУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Включення українських земель до складу Російської імперії, Історія України

Хід заняття Включення українських земель до складу Російської імперії, Історія України

І. Організаційний момент

• 1-а група опрацьовує питання про адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Росії на поч. ХІХ ст.;

• 2-а група — питання про чисельність населення на даній території України та його етнічний склад;

• 3-я група — питання про національне та соціальне становище українців;

• 4-а група вивчає повсякденне життя українців у складі Російської імперії.

ІІ . Актуалізація опорних знань

Бесіда за запитаннями
1. Коли в Україні було ліквідовано гетьманське правління й залишки гетьманського устрою?
2. Коли і як було зруйновано Запорозьку Січ?
3. До складу яких держав були включені українські землі, що належали Польщі до її поділів?
4. Які землі були включені до складу Росії після російсько-турецьких воєн другої половини XVІІІ ст.?
5. Між якими державами були поділені українські землі на початку ХІХ ст.? Показати ці землі на карті.

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

Протягом майже 150 років — від кінця XVIII до початку XX ст. — українці перебували під владою двох імперій: 80 % українського населення опинилися під тиском Російської імперії, решта населяли Австрійську імперію Габсбургів. Російська та Австрійська імперії являли собою величезні територіальні конгломерати, численне населення яких складалося з різних за етнічними й культурними витоками народів. Від населення вимагали абсолютної покори й вірності, вважаючи це не лише політичним, а й моральним і релігійним обов’язком.

Російська імперія була однією з найбільших у світі.
Ніде бюрократія не була настільки деспотичною, поліція такою жорстокою, а народ безправним, як у Росії.

Робота в групах
На опрацювання завдань групам відводиться 5 хв. Потім діти демонструють результати своєї роботи, а учитель доповнює та коригує їхні відповіді.

1-а група. За допомогою схеми й додаткового матеріалу опрацювати питання «Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель» і виконати завдання.

623

Додаткова інформація
• На чолі генерал-губернаторств стояли військові генерал-губернатори, які мали майже необмежену владу.
• Губернське управління здійснювалося за допомогою станових органів — дворянських зборів на чолі з предводителями дворянства.
• Губернії поділялися на повіти, на чолі яких стояли справники.
• Судова та адміністративна влада над кріпаками перебувала в руках поміщиків.

Завдання
1. Розглянувши схему «Наддніпрянська Україна у складі Росії», визначте адміністративно-територіальний устрій і регіональний розподіл українських земель у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Відшукайте ці землі на карті.
2. Як ви вважаєте, з якою метою російський уряд запровадив такий адміністративно-територіальний устрій українських земель?

Отже, в управлінні численними, розкиданими на великій території підданими імператори спиралися насамперед на армію та бюрократію. І хоч місцева верхівка й надалі зберігала своє значення, проте важливі рішення, що визначали життя українців, дедалі частіше приймали імперські міністри у далеких столицях.

2-а група. За допомогою таблиці та додаткового матеріалу опрацювати питання «Чисельність населення та його етнічний склад» і виконати завдання.

Регіон УкраїниУкраїнціПредставники іншихнаціональностей
Лівобережжя95 %
Переважно селяни
5 % — росіяни, євреї
Купці, чиновники, офіцери
Правобережжя90 %
Переважно селяни
10 % — росіяни, євреї, поляки
Міщани, шляхта
Південна Україна65 %
Переселенці з інших територій України
9 % — румуни, молдавани
9 % — росіяни
3–4 % — вірмени, німці
1 % — серби, болгари, євреї,
греки, поляки, татари та ін.

Додаткова інформація
• Наприкінці XVІІІ ст. прискорюється процес зростання населення в Україні (як і в цілому в Європі), кількість українців перевищувала 11 млн чол.
• Під владою Російської імперії проживало 8,2 млн чол. українців.
• Російський уряд сприяв переселенню різних верств населення на територію України (особливо росіян та євреїв).
• Усі переселенці на Південь України на 30 років звільнялися від податків і цілком від військової служби.

Завдання
1. Розглянувши таблицю «Чисельність населення та його етнічний склад», зробіть висновки про чисельність населення на території Наддніпрянської України, яка перебувала під владою Російської імперії, та його етнічний склад.
2. Яку міграційну політику провадив російський уряд на українських землях?
3. Як ви вважаєте, чому російський уряд сприяв переселенню представників інших національностей на територію України?

3-я група. За допомогою тестового джерела інформації опрацювати питання «Національне та соціальне становище українців» і виконати завдання.

• Охарактеризуйте національне і соціальне становище українців під владою Російської імперії.

Із праці О. Субтельного «Україна: історія»
«…Українці, або «малороси», повинні втратити свої відмітні риси й стати «справжніми росіянами». Відтак політика уряду, спрямована на прискорення цього «природного» процесу, провадилася аж до самого розпаду імперії.
Конкретною й повсюдною ознакою імперської присутності на Україні була армія. Її численні залоги й форти були поширені по всій країні, а її командири обкладали населення обтяжливими повинностями. Найстрашнішою військовою повинністю був призов до армії, впроваджений на Україні 1797 року. …Термін служби становив 25 років. Через нелюдську муштру й часті війни такий термін вважали рівносильним смертному вироку.
…Україну було розділено на дев’ять губерній, які складали три окремі регіони. …Ієрархія урядників, котрі правили в цих адміністративних одиницях, була однаковою в усій імперії. …За соціальним походженням члени адміністрації, котра здійснювала щоденне управління в Україні, переважно були бюрократизованими дворянами. Найвищі посади звичайно обіймали урядовці із впливових аристократичних родів, у той час як посади середнього рівня обіймали середні дворяни. Скромні пости діловодів і писарів були сферою міщан та синів священиків. (Субтельний О. Україна: історія. — К.: Либідь, 1991. — С. 187–188)

4-а група. Проаналізувати текст документа, опрацювати питання «Основні ознаки повсякденного життя українців» і дати відповіді на запитання.

Зі спогадів очевидця
«Тоді пані ходили… причепурені, як на весілля, зачіски на голові мали, немов коробки, а на них… повно квіток, як на якій могилі… Коли б ти, добродію, бачив станики аж на плечах, спідниці здолу зі шлярками, черевики жовті або червоні, або фіолетові з рожею посередині, рукавички поза лікті, панчохи роботи «а ля жур» (прозорі),— такі кумедні, як ляльки. Хлопці почали прибиратися по-французькому: носили камізельки мало не по коліна, фрачки до половини грудей і вузький хвостик, ніби щоб мух відганяти, а стан майже посередині плечей, зачіска дивовижна, капелюхи з широким рубцем, а носили їх все під пахвою, хоч сонце світило…»

Запитання
1. Як змінилося життя українців на початку ХІХ ст.?
2. Чи можемо ми стверджувати, що в цей час побут жителів українських міст і сіл набуває буржуазних ознак? Свою думку обґрунтуйте.

V. Узагальнення та систематизація знань

Робота над поняттями шляхом заповнення схеми

624

Включення українських земель до складу Російської імперії, Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *