ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ РОЗДРОБЛЕНОСТІ», ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ РОЗДРОБЛЕНОСТІ», ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ХІД ЗАНЯТТЯ ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ РОЗДРОБЛЕНОСТІ», ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

І рівень

1. Перша зустріч русичів з монголо-татарським військом сталася:
а) 1169 р.;
б) 1223 р.;
в) 1237 р.

2. Володимир Мономах посів престол у Києві в:
а) 1019—1054 рр.;
б) 1025—1032 рр.;
в) 1113—1125 рр.

3. Військо хана Батия захопило Київ:
а) 1223 р.;
б) 1237 р.;
в) 1240 р.

4. Київська Русь розпалася на чотири князівства. Так чи ні?

5. Коронування князя Данила Галицького сталося в Дорогочині:
а) 1203 р.;
б) 1238 р.;
в) 1253 р.

6. Останній князь Галицько-Волинської держави, мазовецький князь Болеслав Тройденович, посів галицький престол під іменем:
а) Юрій І;
б) Юрій ІІ;
в) Андрій ІІ.

ІІ рівень

1. Співвіднесіть поняття та їх визначення, проставивши відповідні цифри:

1) Орда;а) грамота хана, видана князям на управління землями;
2) Ярлик;б) представник монгольського хана у захоплених землях;
3) Баскак;в) військо монголо-татар;
4) Ясак;г) данина на користь завойовників;
5) Караван-Сарай;д) монгольський хан;
6) Батийе) столиця Золотої Орди

2. Про яку подію розповідає багдадський урядовець Алі Ібн-ал-Асір?

«Це був один з найзавзятіших боїв: він тривав кілька днів, але татари нарешті стали переможцями; половці й русичі зазнали цілковитої поразки. Ті, які встигли врятуватися, дісталися Русі у найнещаснішому вигляді».

3. Встановіть відповідність:

1) 1199—1205 рр.;а) правління в Галицько-Волинському князівстві Данила Галицького;
2) 1205—1264 рр.б) правління князя Льва Даниловича;
3) 1205—1269 рр.в) правління князя Юрія І;
4) 1264—1301 рр.г) правління князя Василька Романовича;
5) 1301—1308 рр.д) правління князя Романа Мстиславича

4. Розташуйте у хронологічному порядку наведені історичні події:
1) Оборона Києва від монголо-татарських військ хана Батия.
2) Падіння Чернігова та Переяслава.
3) Любецький з’їзд князів.
4) Битва на річці Калка.
5) Загибель Романа Мстиславича Галицького.
6) Коронування Данила Романовича Галицького.

5. Данило Романович мав синів:
а) Мстислава;
б) Лева;
в) Володимира;
г) Олега;
д) Шварно.

6. Влада галицько-волинських князів у ХІІІ ст. обмежувалася:
а) Великим князем київським;
б) віче;
в) боярською радою;
г) Папою Римським;
д) митрополитом;
е) монгольським ханом.

ІІІ рівень

1. Із числа запропонованих виберіть ті положення, які, на ваш погляд, стали причинами роздроблення Київської Русі на самостійні удільні князівства:

1) Господарський розвиток та піднесення політичної ролі окремих міст, що вступили в суперництво з Києвом.
2) Рішення Любецького з’їзду про запровадження вотчинного землеволодіння.
3) Масові селянські виступи, заворушення міщан.
4) Невизначеність у наслідуванні великокнязівського престолу.
5) Князівські усобиці.
6) Втручання у внутрішні справи Русі європейських держав.
7) Вторгнення монголо-татар.
8) Великі розміри держави.

2. Наведені нижче події розташуйте у логічній послідовності:
1) Війна між синами та онуками Ярослава Мудрого за владу і землю.
2) Розпад Київської Русі на окремі князівства, які не хотіли коритися Києву.
3) Посилення нападів половців.
4) Послаблення військової могутності Київської Русі.
5) Смерть Ярослава Мудрого.
6) Занепад Київської Русі.

3. Визначте, які з наведених тверджень стосуються князя Романа Мстиславича (Р), а які — Данила Романовича (Д):
1) Перебував при владі у 1199—1205 рр.
2) Розбив половців і захопив Київ.
3) Остаточно утвердився і був при владі у Галичі і Волині 1238—1264 рр.
4) Прийняв королівську корону від Папи Римського.
5) Загинув у Польщі.
6) Заснував місто Львів.
7) Проводив активну міжнародну політику.
8) Розбив хрестоносців у битві під Дорогочином.
9) Об’єднав Галич і Волинь у 1199 р. в єдине князівство.
10) Здійснив подорож до Золотої Орди.

4. Доповніть текст:

«На землі Галицького князівства в ХІ—ХІІІ ст. претендували могутні сусіди (угорці, поляки, половці, чехи). Заволодівши остаточно Галичем у (1203 р., 1238 р., 1240 р.), Данило Галицький розгромив хрестоносців під (Галичем, Дорогочином, Львовом)».

5. Які з наведених князівств розташовувалися на території сучасної Ук­раїни:
а) Чернігівське;
б) Володимиро-Суздальське;
в) Турово-Пінське;
г) Переяславське;
д) Галицько-Волинське;
е) Рязанське;
ж) Київське;
з) Полоцьке?

6. Розташуйте в хронологічній послідовності наведені події.
1) Захоплення і розорення м. Києва Андрієм Боголюбським.
2) Битва з монголо-татарами на р. Калка.
3) Похід Ігоря Святославовича проти половців.
4) Перша згадка в літописі назви «Україна».
5) Смерть Данила Галицького.

IV рівень

1. «Повість минулих літ» закінчується 1113 роком, тобто приходом до влади в Києві князя Володимира Мономаха. Спробуйте продовжити літопис до 1125 р. Складіть оповідання з 10 речень і дайте йому назву.

2. «…О, лиха честь татарська! …був князем великим, володів із братом своєю Руською землею, Києвом, Володимиром, Галичем та іншими краями, нині сидить на колінах і холопом себе називає!…» Назвіть ім’я князя, про якого розповідає літописець. Коли відбулася ця подія? Які її причини та наслідки?

3. Доведіть, що Галицько-Волинська держава була безпосередньою спадкоємицею політичних та культурних традицій Київської держави, взявши до уваги такі чинники:
а) територія;
б) склад населення;
в) династичні зв’язки;
г) внутрішня політика;
д) напрямки зовнішньої політики.

4. Який період в історії Київської Русі відтворено в «Слові о полку Ігоревім»? Спробуйте від імені автора «Слова» висловити своє ставлення до цих подій.

Відповіді

І рівень
1. б). 2. в). 3. в). 4. Ні. 5. в). 6. б).

ІІ рівень
1. 1в, 2а, 3б, 4г, 5е, 6д. 2. Поразка руських князів у битві з монголо-татарами на р. Калка в 1223 р. 3. 1д, 2а, 3г, 4б, 5в. 4. 3), 5), 4), 2), 1), 6). 5. а), б), д). 6. б), в), е).

ІІІ рівень
1. 1), 2), 4), 5), 8). 2. 5), 1), 2), 4), 3), 6). 3. Р: 1), 2), 5), 9); Д: 3), 4), 6), 7), 8), 10). 4. угорці, поляки, половці; 1238 р.; Дорогочином. 5. а), г), д), ж). 6. 1), 3), 4), 2), 5).

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ РОЗДРОБЛЕНОСТІ», ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *