БОРОТЬБА КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ ЗА ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРАВ УКРАЇНИ. ЗРУЙНУВАННЯ СІЧІ, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Боротьба козацької старшини за відновлення державних прав України. Зруйнування Січі, історія України

Хід заняття Боротьба козацької старшини за відновлення державних прав України. Зруйнування Січі, історія України

ІІ . Актуалізація знань

Вправа «Вгадай героя»

Перед собою ви бачите експозицію «Українські гетьмани». Вам належить дібрати табличку з підписом до кожного портрета.

Підписи:

1. П. Орлик. Автор першої української Конституції.

2. І . Мазепа. Борець за українську державність.

3. Б. Хмельницький. Очолив Національно-визвольну війну українського народу проти Речі Посполитої.

4. П. Конашевич-Сагайдачний. Здійснював морські походи проти турок-татар.

5. Д. Вишневецький. Засновник першої Запорозької Січі на острові Мала Хортиця.

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

Чому ж були ліквідовані Українська козацька держава та Запорозька Січ? На це питання ми й будемо намагатися дати відповідь.

IV. Вивчення нового матеріалу

У 1722 р. Петро І видав наказ не обирати нового гетьмана. Життям України тепер мала управляти Малоросійська колегія, підпорядкована російському царю.

Працюємо з історичними поняттями

Малоросійська колегія — спеціальна установа, яка керувала життям на Україні й підкорювалась російському царю.

Наказний гетьман — особа, яка тимчасово обіймала посаду гетьмана.

Рольова гра «Зустріч Петра І й Павла Полуботка»

Прослухавши зміст, учні мають дати відповіді на запитання.

Автор. Осінь і частину зими 1823 р. Полуботок із товаришами провів у Петербурзі, чекаючи виклику до царського палацу. Під час зустрічі Полуботок звернувся до Петра з промовою.

П. Полуботок. «Ваша величносте…, я добре бачу, як Ви хочете погубити мою Батьківщину… Ви поставили себе над законами, бажаючи знищити привілеї, урочисто стверджені вашими попередниками та Вашою Величністю; Ви хочете підкорити народ, котрого свободу самі визнали; Ви, не вагаючись, посилаєте його на важкі роботи, приневолюєте козаків, неначе рабів, копати канали у Ваших володіннях, а що для нас найобразливіше — позбавляєте нас нашого права обирати вольними голосами гетьманів та інших старшин; Ви настановили нам суддями великоросів, які не знають або вдають, що не знають наших прав і привілеїв, та повсюдно всіма способами нас неволять та ображають».

Автор. Цілий рік провів гетьман у тюрмі — далекій Петропавлівській фортеці. Він важко захворів, але все одно відмовлявся від ліків. І хоч зовсім безсилими були м’язи, очі горіли гордістю й незламністю духу.

Петро І. Чому вкорочуєш собі віку, відмовляючись від ліків?

П. Полуботок. Нащо мені життя, коли я не можу бути корисний Батьківщині, народу.

Автор. І трохи згодом додав…

П. Полуботок. За невинне страждання моє і земляків моїх будемо судитися у спільного судді, Бога нашого.

1. У чому звинувачував Петра І Павло Полуботок?

2. Як характеризують Павла Полуботка слова, з якими він звернувся до Петра І?

УП. Полуботок помер 18 грудня 1724 р. Через сорок днів помер російський цар Петро І. Після смерті Петра І гетьманська влада на Лівобережжі була відновлена. Змінювали один одного російські царі, змінювалися й українські гетьмани.

Останнім серед них став Кирило Розумовський.

Водночас погіршувалося становище й на Запорожжі, яке щороку дедалі більше дратувало російську царицю Катерину ІІ.

Останнім кошовим отаманом Запорозької Січі стане Петро Калнишевський. За наказом царського уряду були скасовані й Гетьманщина, а невдовзі й Запорозька Січ.

Робота по групах

(Нагадати учням умови роботи в групах.)

1-а група. Прочитати текст за підручником В. Мисана на С. 104 і скласти невелику розповідь про останнього козацького гетьмана Кирила Розумовського.

2-а група. Використовуючи запропонований текст, скласти невеличке оповідання про ліквідацію Запорозької Січі.

«…Це сталося на Зелені свята. За наказом Катерини ІІ 100-тисячна російська армія, що поверталась з війни проти Туреччини, взяла в облогу Запорозьку Січ. 5 червня 1775 р. вивезли в поле і знищили боєприпаси, клейноди, прапори; зруйновали церкву Святої Покрови. Лише образ Матері Божої з Січової церкви запорожці забрали і повезли аж до Туреччини».

3-я група. Використовуючи запропонований текст, скласти невеличке оповідання про долю останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського.

Останньому кошовому отаману Запорозької Січі Петрові Івановичу Калнишевському судилося прожити довге життя — 113 років.

У 1764 році він був обраний кошовим отаманом. Він дбав про будівництво храмів, надаючи великі кошти на їх спорудження й оздоблення.

Велику увагу приділяв він і розвиткові освіти в Запорозькій Січі. У роки російсько-турецької війни 1768–1774 рр. старий кошовий отаман особисто очолював Військо Запорозьке, яке відігравало у боях вирішальну роль.

Зруйнувавши Січ, царський уряд заарештував отамана, конфіскувавши його майно. Калнишевського відправили на північ Росії, де він перебував до дня своєї смерті. У 1801 році російський цар Олександр І наказав звільнити в’язня. Але хворий і немічний старець, котрий для всіх вже давно був на тому світі, не побажав залишити монастир.

Розвиваємо хронологічні уміння

На дошці висить дерево з прикріпленими листочками-датами.

1. Знайдіть на дереві дату початку й кінця правління останнього українського гетьмана К. Розумовського (1750–1764).

2. Знайдіть дату ліквідації Запорозької Січі. Ці дати позначте на стрічці часу, визначте століття. 1750 р., 1764 р., 1775 р.

3. Перша Запорозька Січ була заснована Д. Вишневецьким у 1556 р. Остання Запорозька Січ була зруйнована у 1775 р. Скільки років існувала твердиня українського козацтва — Запорозька Січ?

Робота з історичним джерелом

Прочитати документ, визначити причини ліквідації Запорозької Січі й записати їх у зошит.

«…Ми, Катерина ІІ , …хочемо оголосити усім нашим вірним підданим на просторах нашої імперії, що Січ козаків, відомих під іменем запорожців, нарешті цілком знищена через неспокій, який у нас викликав непослух цього народу до наших найвищих наказів…

Ми не будемо тут згадувати про скарги, принесені до нашого трону сусідніми державами на напади та пограбування, які постійно здійснювали запорожці на наших кордонах…

Що ж до їхніх злочинів…, то вони полягають головним чином у такому:

1. Ми не можемо мовчати про зухвалість, з якою протягом останніх десяти років і ще зовсім недавно вони захоплювали землі сусідів…і робили все це під тим приводом, що всі ці землі належали їм з давніх часів…

5. Нехтуючи заборонами, не раз повторювані нашими командуючими, запорожці не тільки приймали до себе козаків, які дезертирували з нашої служби, але також підмовляли різними хитрощами одружених людей з Малоросії …утекти до них…» (Жан-Бенуа Шерер. «Літопис Малоросії…» про знищення Запорозької Січі)

V. Систематизація та узагальнення знань

1. Вправа «Виправ помилку»

Після Полтавської битви наступ на права українців з боку російської влади посилився. З 1722 р. не обирали гетьмана. Життям України мала управляти козацька старшина. Наказний гетьман Павло. Полуботок підтримав таке рішення російської цариці Катерини ІІ . У 1752 р. гетьманом стає К. Розумовський. Але у 1764 р. його викликав до Петербурга російський цар Петро І і наказав піти у відставку. Останнім українським гетьманом став Петро Калнишевський. У ХІХ ст. Катерина ІІ знищила Запорозьку Січ.

2. Чи мала шанс Козацька держава отримати незалежність у ХVII– XVIII ст.? (Вислуховуємо декілька відповідей учнів.)

3. Складіть по одній хронологічній задачі, використовуючи дати, які згадувалися на сьогоднішньому уроці.

Боротьба козацької старшини за відновлення державних прав України. Зруйнування Січі, історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *