ВЕЛИКА БРИТАНІЯ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ., ІСТОРІЯ

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ., ІСТОРІЯ

Основні події:

  • 1870 р. — проголошення програми самоуправління Ірландії в межах Британської імперії — гомруль.
  • 1884–1885 рр. — Третя виборча реформа;
  • 1888 р. — Е. Батлер випустив перший вітчизняний автомобіль;
  • 1899–1902 рр. — англо-бурська війна;

ХІД ЗАНЯТТЯ ВЕЛИКА БРИТАНІЯ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ., ІСТОРІЯ

І. Актуалізація знань

1. Виправте помилкові твердження.

1) До складу Німецької імперії входили 22 монархії. Імперію очолював канцлер, який скликав і розпускав парламент, що складався з двох палат, володів виконавчою владою. (До складу Німецької імперії входили 22 монархії. Імперію очолював імператор, який скликав і розпускав парламент, що складався з двох палат, володів законодавчою владою.)

2) В імперії з’явилася власна валюта — «французьке золото». (В імперії з’явилася власна валюта — марка, яка була створена за «французьке золото» — контрибуцію, отриману від Франції.)

3) Імперський уряд протегував католицькій церкві. (Католицька церква була в опозиції до імперського уряду, оскільки воно явно протегувало протестантській церкві.)

4) Реформу освіти Бісмарк назвав «боротьбою за культуру» — «культуркампф». («Культуркампф» — боротьба проти католицької церкви.)

5) Бісмарка називали «політиком з душею народного поета». («Політиком з душею народного поета» називали німецького соціал-демократа Августа Бебеля. Бісмарка називали «залізним канцлером».)

6) У Німеччині було проведено релігійну реформу — «практичне християнство». (Бісмарк стає ініціатором робітничого законодавства, якому він сам дав назву — «практичнее християнство» — надання допомоги «бідним і слабким».)

7) Фраза «Ті часи, коли німець одному зі своїх сусідів поступався землею, іншому — морем, а собі залишав небо…, минули… Ми вимагаємо і для себе місця під сонцем…» належить імператору Вільгельму II. (Ця фраза належала майбутньому канцлеру Німеччини фон Бюлову.)

2. Прочитайте фрагмент зі статті в англійській газеті «Сатердей Ревью», опубліковану 1897 р. і дайте відповідь на запитання.

«Жахлива дуель готується між Англією та Німеччиною! Я був би щасливий, якби війна спалахнула між цими країнами якомога швидше. Поки перевага англійського флоту ще дозволяє зруйнувати Бремен і Гамбург, Кільський канал і гавані Балтійського моря. Ми, втім, охоче надамо Франції та Росії винагородити себе в Німеччині».

  • Як ви вважаєте, чому англійський журналіст стурбований зростанням могутності Німеччини і можливостями Великобританії?

ІІ . Мотивація навчальної діяльності

До 70-х рр. XIX ст. Великобританія залишалася наймогутнішою європейською державою, перевершуючи всі країни за рівнем економічного розвитку та за розміром своїх колоніальних володінь. Про її пріоритет на морі було навіть згадано у рядках національного гімну: «Керуй, Британіє, морями!» Але світ змінювався, змінювалася сама Великобританія, змінювалося її місце у світі. На вплив і могутність Британії почали зазіхати Німеччина та США.

ІІІ . Вивчення нового матеріалу

Особливості економічного розвитку

Самостійна робота з підручником

Учитель пропонує учням самостійно прочитати текст параграфа і визначити особливості економічного розвитку Великобританії.

Передбачувані відповіді учнів:

  • технічне відставання (застаріле устаткування);
  • низький агротехнічний рівень сільського господарства;
  • вивезення капіталу;
  • експлуатація колоній.

Внутрішня політика англійських урядів

Основними політичними партіями були ліберали і консерватори. З 60-х рр. XIX ст. уряди Великобританії займалися реформаторською діяльністю.

Лідером ліберальної партії був У. Гладстон, він чотири рази був прем’єр-міністром, обіймаючи цей пост близько тринадцяти років.

Лідером консервативної партії був Б. Дізраелі.

Робота з таблицею

Учитель пропонує учням заповнити порівняльну таблицю «Внутрішня політика англійських урядів» і визначити, вирішенню переважно яких питань — економічних політичних, соціальних — віддавали перевагу уряди лібералів і консерваторів.

Реформи лібералів і консерваторів

Реформи лібералів

Реформи консерваторів

Уїльям ГладстонБенджамін Дізраелі
Розширення прав тред-юніонівЗакон про 54-годинний робочий тиждень
Закон про таємне голосування на виборах до парламентуРеформа місцевого самоврядування
Реформа освітиСтворення законів про працю
Парламентська реформа

Робота з документами

Учитель пропонує учням проаналізувати документи і відповісти на питання.

Текст 1.

Закон про народне представництво 1884 р.

Хрестоматия по новой истории: Второй период: Пособие для учителя / Сост. П. И. Остриков и др. — М.: Просвещение, 1993. — С. 97.

«…2. В усіх містах і графствах Сполученого Королівства встановлюється єдина система виборчого права для домовласників і квартиронаймачів.

Кожна особа чоловічої статі, що є домовласником або квартиронаймачем приміщення, що задовольняє необхідному цензу, в будь-якому графстві Англії або Шотландії повинна бути зареєстрована як виборець, а будучи зареєстрованою, отримує право голосу у відповідному графстві; якщо ж вказана особа проживає в будь-якому місті або графстві Ірландії, то вона повинна бути там зареєстрована як виборець, а будучи зареєстрованою, отримує право голосу у відповідному місті або графстві…

5. Кожний власник або орендар землі або дома у місті або у графстві Сполученого Королівства вартістю не менше десяти фунтів стерлінгів має право реєструватися як виборець, а будучи зареєстрованим, брати участь у голосуванні у відповідному місті або графстві».

Запитання і завдання

1. У чому полягали зміни виборчого законодавства?

2. Порівняйте парламентську реформу 1887 та 1867 років.

Окрім політичних партій, в Англії існувало чимало громадських організацій. Серед них особливе місце посідало Фабіанське товариство.

Текст 2.

Тактика Фабіанського товариства

Хрестоматия по новой истории: Второй период: Пособие для учителя / Сост. П. И. Остриков и др. — М.: Просвещение, 1993. — С. 100.

«С. Вебб: …важливі структурні зміни в суспільстві можуть бути здійснені тільки: 1)демократичним шляхом, тобто за ухвалою більшості народу, розум якого повинен бути заздалегідь підготовлений до них; 2) поступово, щоб уникнути суспільного розладу, який не може бути виправданий ніякими міркуваннями прискорення прогресу; 3) за умови, що в очах маси народу вони не виглядають аморальними; в іншому разі вони можуть аморально вплинути на нього; 4) в усякому разі в нашій країні – мирними і конституційними засобами».

Запитання

1. Яким шляхом члени суспільства прагнули досягти своєї мети?

2. Як ви вважаєте, чому члени робітничого товариства не закликали до соціальної революції?

Колоніальна політика Англії

Робота з картою історичного атласа

Учитель пропонує учням на основі карти історичного атласа «Завершення територіального поділу світу на поч. XIX ст.» і самостійної роботи з підручником заповнити таблицю «Зміцнення Британської колоніальної імперії».

Країна

Дата приєднання колонії

Значення колонії для Великобританії

IV. Закріплення вивченого матеріалу

1. Відновіть відповідність між датою, подією та її змістом.

Дата 

Парламентська реформа

Зміст 

А

Б

В

1   1 832 р1  ІІІ парламентська реформа1  Кількість виборців збільшено за рахунок робітників на1 млн чол.
 2  1867 р.2  І парламентська реформа2  Право голосу надано нижчим прошаркам робітничого классу – батракам і шахтарям
3  1887 р.3 ІІ парламентська реформа3  Кількість виборців збільшено вдвічі, але значна частина чоловічого населення країни так і не отримала права голосу

Відповідь: А 1 — Б 2 — В 3; А 2 — Б 3 –В 1; А 3 — Б 1 — В 2.

2. Оцініть загальну тенденцію розвитку парламентаризму в Англії.

3. Поясніть, чому консервативні кола британського уряду не прагнули надати Ірландії автономію.

4. Чим можна пояснити той факт, що Великобританія в кінці XIX ст. відмовляється від політики «блискучої ізоляції»?

V. Домашнє завдання

1. Прочитати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати помилкові твердження з теми.

3. Підготувати повідомлення про утворення американських монополій (Рокфеллер, Форд, Морган).

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ., ІСТОРІЯ

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *