ПЕРЕДУМОВИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Передумови Національно-визвольної війни, Історія України

Хід заняття Передумови Національно-визвольної війни, Історія України

ІІ . Мотивація навчальної діяльності

Наприкінці ХVІ — на початку ХVІІ ст. в Україні прокотилася хвиля козацько-селянських повстань, що були викликані посиленням польського гніту на українських землях. Кожне подальше повстання козаків відзначалося більш високим рівнем організованості, охоплювало дедалі більшу територію, кількість повстанців також зростала. Український народ усвідомлював, хто виступає його ворогом. І в середині ХVІІ ст. національно-визвольна боротьба, боротьба за звільнення з-під влади Речі Посполитої розгортається з новою силою.

ІІІ . Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Робота з історичними джерелами

Діти приступають до з’ясування причин Національно-визвольної війни. Це вони роблять за допомогою документів, працювати з якими будуть в парах або в малих групах (залежно від кількості учнів у класі).

Для опрацювання учитель пропонує ряд історичних джерел. Проаналізувавши їх, учні повинні виконати нижченаведені завдання.

1. Згрупувати історичні джерела як такі, що вказують на:
а) посилення національно-релігійного гніту на українських землях під владою Речі Посполитої;
б) обмеження прав козацтва;
в) погіршення становища селян та міщан.

2. Визначити причини та передумови Національно-визвольної війни українського народу.

Документ 1. Зі скарги волинської шляхти на сеймі 1645–1646 рр.
«…Таких утисків не терплять і греки в турецькій неволі: забрано у православних церкви, монастирі й кафедри, заборонено вільне провадження відправ, бідні православні вмирають без причастя, не можуть прилюдно відправляти похоронів; у Любліні, Сокалі, Белзі та інших містах через відібрання церков православні мусять потайки ховати своїх померлих у підвалах і домах». (Власов В. Історія України. 8 клас: Навчальний посібник. — К.: А.С.К., 2000. — С. 100)

Документ 2. Із записок польського публіциста середини ХVІІ ст.
«Мусимо визнати, що велику ненависть підносять і поширюють великі податки, незвичайні роботи, часті, поволовщини, оренди, рогове, копитове та інші подібні тягарі, що їх над ними вигадують урядники, орендарі, суддівські гачки, економи, котрі хотіли б збільшити прибутки своїх панів… Спитайтесь у самих же козаків, що спонукало їх до такої відваги, сміливості, відчайдушності й шалу, і думаю, що вони всі вони подадуть великий реєстр кривд, неслушних податків, що їх терпіли від панів комісарів та інших вельможних державців». (Власов В. Історія України. 8 клас. Навчальний посібник. — К.: А.С.К., 2000. — С. 105)

Документ 3. З листа Б. Хмельницького до польського короля (1647 р.)
«Пани, державці та старости на втіху собі нестерпно кривдять нас і тяжко ображають, позбавляючи нас не тільки вбогого майна, а й свободи, посягаючи на наші хутори, луки, сіножаті, ниви, зорані поля, ставки, млини, бджоляні десятини, хоч усе це й належить до володінь Вашої королівської милості. І що тільки комусь із них у нас, козаків, сподобається, силою відбирають, а нас самих, безневинних, обдирають, б’ють, мордують, до в’язниць кидають, на смерть за наші маєтності вбивають, так що багато кого з нашого товариства поранено й знівечено. А наші пани полковники, добровольні слуги їх милостей панів старост, замість того, щоб нас від такої біди й напасті захищати, допомагають панам урядовцям знущатися з нас». (Власов В. Історія України. 8 клас: Навчальний посібник. — К.: А.С.К., 2000. — С. 100)

Опрацювавши дані джерела, учні складають таблицю.

«Причини та передумови Національно-визвольної війни»

ПричиниПередумови
1. Загострення національно–релігійних утисків українського населення під владою Польщі1. Перетворення козацтва на провідну політичну силу українського суспільства.
2. Посилення соціально- економічного гніту селян, міщан, козаків.2. Засилля в Україні польських магнатів і шляхти.
3. Нехтування польською владою станових інтересів українського козацтва3. Початок формування української нації

Далі діти працюють з джерелами інформації (це можна робити всім класом), які допоможуть їм розкрити риси характеру і військовий талант Богдана Хмельницького на початковому етапі війни. Крім опрацювання документів, організовується також робота з ілюстраціями, на яких зображено Богдана Хмельницького, зокрема використовується гравюра В. Гондіуса «Богдан Хмельницький».

Історична довідка

Богдан Хмельницький
• народився 1595 р. в сім’ї чигиринського сотника Михайла Хмельницького, навчався в Київській братській школі, а потім у єзуїтській колегії у Львові;
• був обдарований природним розумом і дуже освічений, знав сім мов;
• вступив до козацького війська, брав участь у військових походах проти турків та татар, у битві під Цецорою потрапив у полон;
• після полону стає реєстровим козаком, бере участь в походах, спочатку обіймає посаду писаря, а потім сотника;
• не раз їздив з козацькими посольствами до польського короля, де відстоював інтереси українського козацтва;
• у 1647 р. його заарештовано польською владою. Звільнившись, втікає до Запорожжя, де у 1648 р. його обирають гетьманом.

Документ 4. Із записок венеційського дипломата А. Віміна
«На зріст він скоріше високий, ніж середній, широкої кості й міцної будови. Його мова і спосіб правління показують, що він наділений зрілим судженням і проникливим розумом… У поводженні він м’який і простий, чим викликає до себе любов вояків, але, з іншого боку, підтримує серед них дисципліну суворими стягненнями…» (Власов В. Історія України. 8 клас: Навчальний посібник. — К.: А.С.К., 2000. — С. 102)

Документ 5. В. Власов про Б. Хмельницького
«Про характер Богдана Хмельницького джерела подають суперечливі свідчення. Одні відзначають різкість у судженнях і запальність гетьмана, інші вказують на спокійну вдачу, м’якість у стосунках з людьми. Сучасники гетьмана підкреслювали його проникливий розум, ерудицію, передбачливість, переконаність у правоті своєї вправи». (Власов В. Історія України. 8 клас: Навчальний посібник. — К.: А.С.К., 2000. — С. 102)

Завдання
1. На основі даних документів та ілюстрацій визначте риси характеру Богдана Хмельницького.
2. На думку дослідників гравюра Гондіуса найбільш правдиво відтворює зовнішність Хмельницького. Чи згодні ви з цією думкою? Чому?
3. Які факти біографії Хмельницького свідчать про те, що на початку Національно-визвольної війни він уже мав великий досвід воєначальника та дипломата? Свою думку обґрунтуйте.

Робота з таблицею

Заходи Б. Хмельницького з підготовки до війни
• Організація українського повстанського війська (заклик до українського народу вступати до козацького війська, налагодження виробництва пороху, купівля зброї і боєприпасів, домовленість з реєстровими козаками про їхню підтримку повстанського війська).
• Будівництво укріплень.
• Пошук союзників (укладення угоди з кримським ханом Іслам-Гіреєм ІІІ про військову допомогу у війні проти Польщі)

Завдання
1. Яких заходів ужив Хмельницький, готуючись до війни?
2. З якою метою він уклав угоду з кримським ханом? Чому саме з ним?

Повідомлення
Питання про сподвижників Богдана Хмельницького у війні вивчається шляхом заслуховування повідомлень учнів та обговорення отриманої інформації. Завдання про підготовку повідомлень дається учням на попередньому уроці. Використовуються також ілюстрації з портретами сподвижників Б. Хмельницького.

Завдання
Подумайте, за рахунок яких верств населення формувалася козацька старшина.

ІV. Узагальнення та систематизація знань

Розгадування кросвордів

Кросворд 1

Прочитайте прізвища героїв Національно-визвольної війни. Літера Н спільна для всіх прізвищ.

(Хмельницький, Кривоніс, Чернята, Богун, Вершняк, Морозенко, Нечай, Лісницький.)

Кросворд 2

Тут також можна прочитати прізвища героїв Національно-визвольної війни. Але для них є спільною літера А.

(Пушкар, Гладкий, Ганжа, Джеджалій, Криса, Небаба.)

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.
2. Скласти історичний портрет Б. Хмельницького за вже відомим планом.

Передумови Національно-визвольної війни, Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *