ЦИТОСКЕЛЕТ. КЛІТИННИЙ ЦЕНТР, БІОЛОГІЯ

Цитоскелет. клітинний центр, біологія

Хід заняття Цитоскелет. клітинний центр, біологія

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

1. Які компоненти входять до складу рибосом?

2. Як працює рибосома?

3. Які особливості має генетичний код?

4. Чи відрізняється генетичний код у рослин і тварин?

III. Вивчення нового матеріалу

Цитоскелет виконує в еукаріотичних клітинах функції, аналогічні функціям опорно-рухової системи багатоклітинних організмів. Він складається з мікрониток і мікротрубочок, які відрізняються за діаметром. Між собою мікронитки й мікротрубочки зв’язуються з допомогою спеціальних білків. Ці структури здійснюють переміщення клітини, окремих органел і макромолекул. Цитоскелет також утворює підмембранний комплекс.
Важливою особливістю мікротрубочок і мікрониток є їхня здатність легко збиратися і розбиратися. Залежно від потреби клітини в опорі й русі в цитоскелеті відбуваються відповідні зміни, які й забезпечує процес збирання-розбирання елементів цитоскелета.

Зазвичай розташування мікрониток у клітині зумовлено розподілом механічних напружень. Проте в деяких клітинах мікронитки утворюють сталі скорочувальні системи. Прикладом таких клітин є м’язові. Мікронитки в них розташовані паралельно й можуть ковзати вздовж сусідніх ниток, спричиняючи скорочення м’яза. Цей процес відбувається з витратою енергії АТФ.

Мікротрубочки виконують рухові функції іншим чином. Уздовж мікротрубочки рухаються спеціальні білки-мотори, які тягнуть за собою органели або макромолекули. Білок-мотор має дві ділянки. Одна з них складається з двох голівок, які містять фермент, що розщеплює АТФ. Унаслідок цього розщеплення голівки здатні «крокувати» мікротрубочкою, по черзі приєднуючись до неї і пересуваючись далі. Друга ділянка білка-мотора прикріплюється до макромолекули або іншої структури, яку треба транспортувати.

Рух окремих еукаріотичних клітин може бути амебоїдним або відбуватися з допомогою джгутиків чи війок. Амебоїдний рух властивий не лише амебам. таким чином рухаються, наприклад, і лейкоцити крові відбувається він за рахунок утворення псевдоніжок. Головну роль у цьому процесі відіграє цитоскелет. Рух з допомогою війок та джгутиків також забезпечує цитоскелет. І війки, і джгутики рухаються за рахунок ковзання одна відносно одної мікротрубочок, що входять до їхнього складу відрізняються вони між собою характером руху.

Джгутики роблять колові рухи, нагадуючи маленький гвинт, а війки роблять гребні рухи й за принципом роботи більше схожі на весла.

Головним організатором роботи цитоскелета в більшості еукаріотичних клітин є клітинний центр. Клітинний центр складається з двох гранул — центріолей і мікротрубочок, що відходять від нього. З допомогою електронного мікроскопа вдалося встановити, що центріолі являють собою циліндри з мікротрубочок. Клітинний центр розташований у навколоядерній зоні в геометричному центрі клітини. Він пов’язаний з комплексом Гольджи та ядром. У разі зміни форми клітини клітинний центр переміщується до її нового геометричного центру й разом з ним переміщуються ядро й комплекс Гольджи.

Перед поділом клітини центріолі клітинного центру подвоюються. У процесі поділу по дві центріолі розходяться до полюсів клітини і з допомогою мікротрубочок утворюють веретено поділу. Це веретено відповідає за розходження хромосом до полюсів клітини

Заповнення таблиці

Будова та функції немембранних органел

ОрганелиОсобливості будовиОсновні функції
ЦитоскелетУтворений складною мережею фібрил трьох основних типів — мікротрубочками, мікрофіламентами (мікронитками) і проміжними філаментами. Мікротрубочки складаються з глобул тубуліну, укладених у формі спіралі . їх діаметр найбільший (24 нм). Мікрофіламенти є тонкими білковими нитками, побудованими з білка актину їх діаметр найменший. Проміжні філаменти мають у діаметрі 10 нм і складаються з різних білків (десмін, прекератин тощо)Цитоскелет забезпечує підтримання форми клітини і її рух. Також він відіграє важливу роль у переміщенні клітинних органел усередині клітини
Клітинний центрСкладається із центріолей, які мають форму порожнього циліндру довжиною 0,3-0,5 мкм і діаметром 0,15 мкм. Кожна з центріолей містить дев’ять триплетів мікротрубочок і оточена тонковолокнистим матриксомВідіграє важливу роль у поділі клітин тварин і деяких рослин. Бере участь у формуванні веретена поділу

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь

1. Які функції виконує цитоскелет?

2. Які компоненти входять до складу цитоскелета?

3. Які особливості будови цитоскелета дозволяють йому ефективно виконувати свої функції?

4. Навіщо в клітині потрібні центріолі?

Цитоскелет. клітинний центр, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *