США У 1877 –1900 РР., ІСТОРІЯ

США У 1877 –1900 РР., ІСТОРІЯ

Основні події:

  • 1867 р. — придбання у Росії Аляски.
  • 1876 р. — А. Г. Белл отримав патент на виготовлення телефона.
  • 1883 р. — Х. Максим створив станковий кулемет.
  • 1896 р. — Г. Форд випробував свій перший автомобіль.
  • 1898 р. — американо-іспанська війна.

ХІД ЗАНЯТТЯ США У 1877 –1900 РР., ІСТОРІЯ

І. Актуалізація знань

1. Виправте помилкові твердження.

А Наприкінці XIX ст. економіка Великобританії розвивалася швидкими темпами. Пояснювалося це просто: капітали вкладалися у технічне вдосконалення підприємств. (Економічний розвиток Великобританії сповільнився: капітали вивозилися за кордони метрополії.)

Б У. Гладстон — лідер консервативної партії, виступав протии парламентської реформи. (У. Гладстон у 50-х рр. XIX ст. пориває з консерваторами і починає співпрацювати з лібералами, а згодом стає лідером партії. Виступав за проведення парламентської реформи.)

В Наприкінці XIX ст. після тривалої боротьби Ірландія отримала право на самоврядування. (Ірландія боролася за отримання самоврядування, але не досягла своєї мети)

2. Приведіть у відповідність.

А   Бенджамін Дізраелі1   був переконаним соціал-реформістом. Свою віру в те, що шлях до соціалізму лежить через реформи, він висловив у такий спосіб: «Соціальна реформа – ось шлях до соціалізму: це процес змін,у ході яких потворна гусениця перетворюється на прекрасного метелика. Так само як з пенсів складається фунт стерлінгів, на якомусь етапі дана сума реформ дає соціалістичний лад. Капіталізм переростає у соціалізм»
Б   Уїльям Гладстон2   походив з багатої буржуазної сім’ї. Журналіст, письменник та історик, він розумів необхідність реформ. Блискучий оратор, політик, член парламенту. Проголосив союз монархії і народу, вірність конституції, англіканській церкви та імперії
3   походив з буржуазного середовища. Дійшов розуміння необхідності реформ. Кілька разів очолював Кабінет Міністрів

Відповідь: А 2; Б 3.

ІІ . Мотивація навчальної діяльності

США здійснювали модернізацію, упроваджуючи в життя все нове, незвичайне, формували себе як єдину націю. Швидкий економічний розвиток країни дозволив їй наприкінці XIX в. вступити в конкуренцію з Європою і в першу чергу з Великобританією. Що ж сприяло цьому успіхові?

ІІІ . Вивчення нового матеріалу

Особливості економічного розвитку

Метод «Чиста дошка»

Учитель пропонує учням прочитати відповідний пункт підручника і відповісти на запитання, записані на дошці.

Запитання

1. Яким чином ліквідація рабства сприяла економічному зростанню США?

2. Поясніть взаємозв’язок між промисловим зростанням і зростанням сільського господарства.

3. Як імміграція впливала на розвиток економіки США?

4. Які галузі промисловості в США розвивалися в першу чергу?

Робота з таблицею

Учитель пропонує учням проаналізувати дані таблиці і відповісти на запитання.

Хрестоматия по новой истории: Второй период: Пособие для учителя / Сост. П. И. Остриков и др. — М.: Просвещение, 1993. – С. 36.

Розвиток і концентрація виробництва в США

Розвиток і концентрація виробництва в США

Роки 

Кількість промислових заводів (у тис.)

% приросту 

З них працюючих (у тис.) 

% приросту

 

Обсяг виробництва (у млн дол.) 

% приросту 

1869

252

2054

3386

1879

254

0,7

2733

33

5370

58,6

1889

355

40,0

4252

55,6

9372

74,5

1899

512

44,1

5306

24,8

13000

38,7

Тільки фабрик і заводів

1899

205

4510

111 03

1909

265

29,3

6273

39,1

20063

80,7

1919

210

-20,7

8431

34,4

60053

199,2

Запитання

1. Як змінювалася кількість промислових підприємств?

2. Назвіть кількість фабрик і заводів у США 1899 р.

3. Порівняйте обсяг виробництва промислових підприємств з обсягом фабрик і заводів.

Зробіть висновки.

У 90-х рр. XIX ст. в американській промисловості спостерігається процес концентрації виробництва та утворення монополій. Розвиток монополій призвів до розорення дрібних і середніх підприємців.

Робота з картою історичного атласа

Вчитель пропонує учням розглянути карту історичного атласа «Сполучені Штати Америки у 1877–1914 рр.» і відповісти на питання:

Запитання

1. Назвіть промислові регіони США.

2. Назвіть галузі промисловості, які розвивалися в США.

3. Назвіть центри автомобільної промисловості.

4. Назвіть центри нафтопереробної промисловості.

5. Назвіть центри металургійної промисловості.

6. Назвіть американські трести.

7. Як розв’язувалася індіанська проблема в США?

8. Назвіть напрямки економічної експансії США.

Учитель пропонує учням виступити з повідомленнями про створення американських монополій.

Створення антимонопольного законодавства

За умов монополізації економіки держава мала захищати інтереси дрібних підприємців. У 1890 р. був прийнятий закон Шермана.

Робота з документом

Учитель пропонує учням ознайомитися з текстом документа і відповісти на питання.

Текст 1.

Закон про охорону виробництва і торгівлі від незаконних ускладнень та монополій 2 липня 1890 р.

Хрестоматия по новой истории: Второй период: Пособие для учителя / Сост. П. И. Остриков и др. — М.: Просвещение, 1993. — С. 11 6–11 7.

1. Будь-який договір або угода у вигляді тресту або в іншій формі, який ускладнює торгову і виробничу діяльність, як і будь-яка подібна змова ззовні будь-якого одного штату, а також із зарубіжними організаціями, відтепер оголошуються незаконними. Будь-яка особа, що бере участь у такого роду договорі, угоді, змові, вважається правопорушником і, будучи визнаною винною, у судовому порядку карається штрафом до п’яти тисяч доларів або ув’язненням строком до одного року, або ж обома зазначеними покараннями —за висновком суду.

2. Будь-яка особа, викрита у створенні або у спробі створення монополії, в угоді, у змові з іншими особами з метою монополізації будь-якого виду торгової або виробничої діяльності за межами будь-якого одного штату, а також із закордоном, вважається такою, що вчинила правопорушення, і, будучи визнаною винною в судовому порядку, карається штрафом до п’яти тисяч доларів або ув’язненням строком до одного року, або обома зазначеними покараннями — за вироком суду…

6. Будь-яке майно, яке було придбане і яким володіють на підставі договору, угоди або змови, вказаної у статті 1, що транспортується за межі будь-якого одного штату або за кордон, може бути конфісковано на користь федерації; воно підлягає секвестру, а його власник — покаранню, яке передбачається законом за нелегальний імпорт до Сполучених Штатів.

7. Будь-яка особа, діяльності та майну якої завдається збиток діями інших осіб або об’єднань способами, що визнаються забороненими або незаконними цим актом, може звернутися до суду того округу, де проживає або знаходиться відповідач, і останній, незалежно від розміру претензій, повинен відшкодувати потерпілому збитки у триразовому розмірі, сплатити позов і судові витрати.

Запитання

1. Яким чином закон боровся з монополіями?

2. Цей закон часто використовувався проти робітничих профспілок. Знайдіть у законі формулювання, яке дозволяло суддям це робити. («Змова, що ускладнює торгову і виробничу діяльність…»)

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда за запитаннями

1. Назвіть чинники, які сприяли тому, що США стало світовим лідером.

2. Як ви вважаєте, як вплинула конкурентна боротьба монополій на повсякденне життя пересічних американців?

V. Домашнє завдання

1. Прочитати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати повідомлення про Кримську й російсько-турецьку війни.

США У 1877 –1900 РР., ІСТОРІЯ

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *