ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ, ІСТОРІЯ

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ, ІСТОРІЯ

ХІД ЗАНЯТТЯ ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ, ІСТОРІЯ

Тестові завдання

Варіант 1

І. Оберіть одну правильну відповідь.

1. Позначте ім’я «государя всея Русі», який першим вінчався на царствування.
а) Іван III;
б) Іван IV;
в) Борис Годунов;
г) Василь Шуйський.

2. Позначте державний орган Польщі, який обмежував владу короля.
а) Рада;
б) кортеси;
в) сейм;
г) магістрат.

3. Позначте ім’я діяча епохи Відродження, якому належать слова: «Щастя приходить до того, хто багато працює».
а) Рафаель Санті;
б) Мікеланджело Буонаротті;
в) Рембрандт ван Рейн;
г) Леонардо да Вінчі.

4. Позначте подію, яка ознаменувала початок підкорення Сибіру Московським царством.
а) Похід Єрмака Тимофійовича;
б) отримання купцями Строгановими грамоти на заснування поселень на річках Тобол, Іртиш, Об;
в) приєднання Астрахані та Казані;
г) визнання Великою Ногайською Ордою залежності від російського царя.

5. Позначте назву міста, де містився палац Дожів.
а) Рим;
б) Падуя;
в) Піза;
г) Венеція.

6. Позначте твір, який належить В. Шекспіру.
а) «Багато галасу даремно»;
б) «Утопія»;
в) «Зоряний вісник»;
г) «Часослов».

ІІ. Установіть хронологічну послідовність.

7. Установіть хронологічну послідовність подій.
а) Лівонська війна;
б) Леонардо да Вінчі написав «Джоконду»;
в) утворення Речі Посполитої.

ІІІ. Оберіть правильні варіанти відповідей. (Три правильні варіанти відповіді)

8. Позначте землі, які входили до складу Польщі на початку XVI ст.
а) Польські;
б) молдавські;
в) литовські;
г) українські.

ІV. Установіть відповідність.

9. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями.

а) Деспот1) старший єпископ, який керує групою єпархій; у православній церкві — вищий духовний сан
б) Митрополит2) необмежений і жорстокий володар, цар, який керує не на основі законів, а свавільно
в) Гармонія3) вищий ступінь творчої обдарованості
4) співзвучність, мелодійність, розміреність

V. Хронологічне рівняння.

10. Розв’яжіть хронологічне рівняння — і ви отримаєте важливу дату історії Нового часу.

(а — б) + в = ?;

а — «Соборне уложення» царя Олексія Михайловича;

б — похід Єрмака, завоювання Сибіру;

в — проведення Стоглавого Церковного собору про «виправлення» церкви та обмеження її землеволодінь.

VI. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

11. Запишіть назву спеціального війська у Московському царстві для придушення опору вотчинників-бояр.

12. Запишіть назву наукового приладу, винахід якого дозволив досліджувати раніше не доступні для людини таємниць рослинного й тваринного життя.

Відповіді: 1 б; 2 в; 3 г; 4 б; 5 г; 6 а; 7 б, а, в; 8 а, в, г; 9 а — 2, б — 1, в — 4; 10 (1649 — 1582) + 1551 = 1618 (початок Тридцятилітньої війни); 11 Опричники; 12 Мікроскоп.

Варіант 2

І. Оберіть одну правильну відповідь.

1. Позначте ім’я останнього польського короля з династії Ягеллонів.
а) Стефан Баторій;
б) Генріх Валуа;
в) Сигізмунд II;
г) Сигізмунд III.

2. Позначте сучасну назву посольського приказу Івана IV.
а) Міністерство внутрішніх справ;
б) міністерство закордонних справ;
в) міністерство фінансів;
г) міністерство науки та освіти.

3. Позначте ім’я діяча епохи Відродження, якому належать слова: «Мистецтво закладено в природі».
а) Альбрехт Дюрер;
б) Дієго Веласкес;
в) Пітер Рубенс;
г) Тиціан.

4. Позначте подію, яка спричинила створення Речі Посполитої.
а) Тридцятилітня війна;
б) Селянська війна на чолі зі С. Разіним;
в) Лівонська війна;
г) повстання під керівництвом І. Болотникова.

5. Позначте назву міста в Італії, де розташований собор Святого Петра.
а) Рим;
б) Падуя;
в) Піза;
г) Венеція.

6. Визначте твір, який належить Сааведро Сервантесу.
а) «Гаргантюа і Пантагрюель»;
б) «Утопія»;
в) «Дон Кіхот»;
г) «Сон у літню ніч».

ІІ. Установіть хронологічну послідовність.

7. Установіть хронологічну послідовність подій.
а) Ухвалення Брестської унії;
б) опричнина Івана IV;
в) початок освоєння Сибіру Строгановими.

ІІІ. Оберіть правильні варіанти відповідей. (Три правильні варіанти відповіді)

8. Позначте землі, приєднані Московською державою у XVI ст.
а) Казанське ханство;
б) Хівінське ханство;
в) Сибірське ханство;
г) Астраханське ханство.

ІV. Установіть відповідність.

9. Установіть відповідність між термінами та поняттями.

а) Панщина1) адміністративно-територіальна одиниця на Русі   (з XIII ст.) — складалася з міста та підлеглих йому волостей
б) Трагедія2) безкоштовна примусова праця залежних селян-землеробів  у господарстві феодала
в) Повіт3) драматичний твір веселого, життєрадісного характеру
4) драматичний твір, що зображує вкрай гострі життєві конфлікти

V. Хронологічне рівняння.

10. Розв’яжіть хронологічне рівняння — і ви отримаєте важливу дату історії Нового часу.

(а — б) + в = ?;

а — початок Селянської війни під керівництвом Степана Разіна;

б — видання «Судебника» Івана IV Грозного;

в — початок правління Івана III.

VI. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

11. Запишіть прізвище російського та українського першодрукаря.

12. Запишіть назву наукового приладу, винайдення якого дозволило Галілео Галілею відкрити чотири найбільші супутники Юпітера.

Відповіді: 1 в; 2 б; 3 а; 4 в; 5 в; 6 в; 7 б, в, а; 8 а, в, г; 9 а — 2, б — 4, в — 1; 10 (1670 — 1550) + 1462 = 1582 (похід Єрмака, завоювання Сибіру); 11 Федоров; 12 Телескоп.

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ, ІСТОРІЯ

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *