МОДЕРНІЗАЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ, ІСТОРІЯ

МОДЕРНІЗАЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ, ІСТОРІЯ

Основні події:

  • 19 лютого 1861 р. — скасування кріпосного права;
  • 1864 р. — земська реформа;
  • 1864 р. — судова реформа;
  • 870 р. — міська реформа;
  • 1874 р. — завершення військової реформи;
  • 1853–1856 р. — Кримська війна;
  • 18 березня 1856 р. — Паризький мирний договір;
  • 1877–1878 рр. — російсько-турецька війна;
  • 1878 р. — Сан-Стефанський договір, Берлінський трактат;
  • 1891–1893 рр. — оформлення франко-російського союзу.

ХІД ЗАНЯТТЯ МОДЕРНІЗАЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ, ІСТОРІЯ

І. Актуалізація знань

Завдання

1. Охарактеризуйте державний устрій Росії.

2. Чому Росію назвали «жандармом Європи»?

3. У наведеному переліку позначте положення «теорії офіційної народності».
а) Непорушність самодержавства в Росії;
б) необхідність скасування кріпацтва;
в) російський народ повністю відданий православній вірі;
г) найважливішою державною засадою є народність;
д) Росія має бути перетворена на конституційну монархію.

Відповідь: а, в, г.

ІІ . Мотивація навчальної діяльності

Для Російської імперії друга половина XIX в. Стала епохою докорінних змін. Це була спроба повернути втрачені позиції Росії в Європі.

ІІІ . Вивчення нового матеріалу

Особливості економічного розвитку

Групова робота

Учитель пропонує учням об’єднатися в дві групи і на основі документів дати характеристику:

• 1-а група. Становищу у сільському господарстві Росії;

• 2-а група. Становищу у промисловості.

Виробництво та імпорт машин у 50-х рр. XIX ст.

Виробництво та імпорт машин у 50-х рр. XIX ст.

В середньому на рік

Виробництво, в тис. крб.

Ввезення, тис. крб.

1850–1853 рр.

1387

3042

1854–1855 рр.

3009

798

1856–1860 рр.

5054

7243

Текст 1.

Мануфактурна промисловість

Волобуев О. В., Клокова Г. В. Методическое пособие по истории СССР: 8 кл. — М.: Просвещение, 1987. — С. 144–145.

«Ми, росіяни, у значній кількості отримуємо машини через усі наші порти. Отримання машин з-за кордону почалося вже давно, але останнім часом було вельми незначним, частково через неуцтво та забобони, частково — внаслідок здешевлення людської праці.

Але останнім часом ввезення машин з-за кордону вельми посилилося, особливо з 1856 р.

…Цей факт красномовно свідчить про нашу неспроможність у справі побудови машин; принаймні, зрозуміло те, що наші механічні заклади не можуть задовольняти всі потреби нашої промисловості…»

Запитання

1. Оцініть рівень промислового розвитку Росії.

2. Як ви вважаєте, які чинники визначали таке становище?

3. Що б ви запропонували змінити, для того щоб економіка Росії розвивалася швидше?

Текст 2.

Прохання селян села Барашева-Усада своєму пану

Волобуев О. В., Клокова Г. В. Методическое пособие по истории СССР: 8 кл. — М.: Просвещение, 1987. — С. 144–145.

«25 квітня 1842 р.

…Ми звертаємося до вас… із сумним проханням: не залиште нас, бідних, у стані крайнього розорення. Будьте милосердні до нас, бідних, як батько наш небесний є милосердним, зробіть батьківську милість — накажіть з комор її ясновельможності… видати хліба нам, бідним, для засіву землі… а ми по врожаю внесемо позиковий до її ясновельможності хліб… Необхідність змушує нас займати хліб у її ясновельможності: селяни наші оброчні від розорення не в змозі платити оброк її ясновельможності, бажають краще обробляти землю разом з панськими селянами, панські ж селяни, обтяжені панщиною, дійшли крайнього зубожіння…»

Текст 3.

А. С. Кайсаров. Про необхідність звільнення кріпаків у Росії. 1806 р.

Волобуев О. В., Клокова Г. В. Методическое пособие по истории СССР: 8 кл. — М.: Просвещение, 1987. — С. 145–146.

«…Коли кріпосна людина заради своєї користі працює над обробкою ниви, то вона робить це для того, щоб зберегти і підтримати своє жалюгідне існування та свою сім’ю. Якщо ж заради вигоди пана свого, то кожне зернятко, скільки їх є, сіє в землю з прокляттям!

…Якщо поміщик вважає вигідним отримувати те, що вибито з-під палиці…, то держава зазнає через це чималого збитку.

А якщо б навіть кріпак і прагнув із сумлінням обробити свій клаптик землі, то чи досить у нього часу для цієї роботи? Добре відомо, що всі сільські роботи належить виконати у певний час, значну частину якого кріпак повинен витратити на обробку поля свого пана…»

Запитання і завдання до текстів 2 і 3

1. Охарактеризуйте становище кріпосних селян.

2. Дайте оцінку розвитку внутрішнього ринку Росії.

3. Що б ви запропонували змінити для того, щоб економіка Росії розвивалася швидше?

Кримська війна 1853–1856 рр.

Виступи з повідомленням про Кримську війну.

Поразка у Кримській війні яскраво засвідчила суттєве відставання Росії від інших країн Західної Європи.

Робота з картою історичного атласа

Учитель пропонує учням розглянути карту історичного атласа «Кримська війна 1853–1856 рр.» і відповісти на питання.

Запитання

1. Назвіть учасників Кримської війни.

2. Опишіть дії Росії 1853 р.

3. Як змінилася ситуація на фронті 1854 р.?

4. Назвіть дати і місця основних битв.

5. Назвіть території, які втратила Росія згідно з Паризькою угодою 1856 р.

Після поразки у Кримській війні Росія опинилася у глибокій економічній кризі. Тогочасні економічні відносини гальмували розвиток країни. У результаті Росія відставала від європейських країн на 50–100 років.

Реформи 60–70-х рр. у Росії

Групова робота

Учитель пропонує учням об’єднатися у групи, самостійно прочитати відповідний текст підручника й відповісти на питання.

• 1-а група. Скасування кріпацтва.

• 2-а група. Земська реформа.

• 3-я група. Судова реформа.

• 4-а група. Міська реформа.

• 5-а група. Військова реформа.

• 6-а група. Реформа освіти.

Результати виступів груп оформлюються в таблицю.

Назва

Рік проведення

Буржуазні ознаки

Феодальні ознаки

Відміна кріпацтва19 лютого 1861 р.Особисте звільнення селян. Селяни отримували цивільні права і могли мати приватну власністьЗемля залишалася у власності поміщиків. Селяни  платили викупні платежі за землю. До сплати платежів відпрацьовували панщину, платили оброк, тобто були тимчасовозобов’язаними
Земська1 января 1864 р.Створення виборних всестанових органів самоврядування, які відали місцевими справамиПровідну роль відігравали дворяни. Діяльність земств контролювалася царськими урядовцями
Міська

16 червня 1870 р.

Створення виборних міських дум, в яких провідне місце посідали представники крупної буржуазіїДіяльність міських дум перебувала під контролем губернаторів
Судова

20 листопада 1864 р.

Запроваджено безстанове судочинство; публічний змагальний судовий процес; запроваджено суд присяжних, адвокатівДля селян був створений окремий волосний суд, який міг засуджувати до тілесних покарань. Влада зберігала право заарештовувати і відправляти у заслання «політичних злочинців» без суду
Військова

1863–1874 рр.

Запроваджена загальна військова повинність. Обмежено термін служби в армії – 6 років, на флоті – 7 років. Проведено якісне переозброєння армії. Скорочена чисельність армії та підвищена її боєздатністьМуштра і фізичні покарання, безправність солдатів

Запитання

1. Назвіть, які залишки феодального ладу стримували розвиток економіки Росії?

2. Які наслідки мали ці реформи для подальшого соціально-економічного розвитку Росії?

Учитель надає інформацію учням про рух народників.

Колоніальна політика Росії

Метод «Чиста дошка»

Учитель пропонує учням самостійно прочитати текст підручника і відповісти на запитання, записані на дошці.

Запитання

1. Назвіть основні напрями російської колонізації.

2. Назвіть держави, з якими перетиналися інтереси Росії.

3. Як Росія розв’язала «проблему» Кавказу?

4. Яким чином відбувалася колонізація Середньої Азії?

5. У чому полягало «східне питання»?

6. Як Росія розв’язувала «східне питання»?

7. Дайте характеристику результатам російсько-турецької війни 1877–1878 рр.

8. Чому Росія наприкінці. XIX ст. змінює свій зовнішньополітичний курс?

Учитель підбиває підсумок.

– Росія, використовуючи ідею панславізму, змогла закріпитися на Балканському півострові. Укладений франко-російський союз був спрямований проти Німеччини.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда за запитаннями

1. Назвіть причини проведення реформ у Росії.

2. Чому реформи в Росії почалися саме зі скасування кріпацтва?

3. Назвіть основні напрямки колоніальної політики Росії.

V. Домашнє завдання

1. Прочитати відповідний параграф підручника.

2. Заповнити таблицю

Наслідки міжнародних договорів Росії ІІ пол. XIX ст.

Договір 

Дата

Країни,що підписали договір

Наслідки 

Паризький
Сан-Стефанський
Берлінський

МОДЕРНІЗАЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ, ІСТОРІЯ

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *