УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ДУХОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.», ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Узагальнення знань та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Духовне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.», Історія України

Хід заняття Узагальнення знань та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Духовне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.», Історія України

ІІ . Узагальнення знань

Робота з документами

Прочитати документи та дати відповіді на запитання.

З розпорядження попечителя Київського навчального округу ректору Київського університету (30.11.1834 р.)
«Беручи до уваги умови цього краю, я вважаю за потрібне запропонувати вашому високородію доводити негайно до мого відома про такі обставини:
Якби в лекції панів викладачів… був заклик любові до якоїсь батьківщини, відділеної перекрученими думками про загальну улюблену вітчизну, для цього я доручаю вам пильний, але таємний нагляд за викладанням університетських лекцій…»

Чеський поет і критик Ф. Палацкий про Галичину першої половини ХІХ ст.
«Я визнаю українців за самостійний народ, знаю Галичину особисто і знаю їхню літературну мову… Поважайте національне прагнення цього переслідуваного, але до самостійності покликаного народу».

Запитання
1. Що спільного між цими двома документами?
2. Яке значення в українському національному відродженні мав розвиток української мови та освіти?
3. Яку увагу цьому питанню приділяли діячі національного відродження? Як до цього ставилися Російський та Австрійський уряди?

Бесіда за запитаннями
1. Розкрийте питання про розвиток освіти на Україні в першій половині ХІХ ст.
2. Охарактеризуйте основні досягнення української науки в першій половині ХІХ ст.
3. Визначте особливості розвитку українського мистецтва першої половини ХІХ ст.
4. Якими були особливості українського побуту в першій половині ХІХ ст.в даний період?

Робота з пам’ятками української культури
Учням пропонується спочатку назвати визначні пам’ятки української культури першої половини ХІХ ст., а потім розкрити тему та ідею одного з художніх витворів літератури, живопису або архітектури. При цьому вони обирають будь-який твір за власним бажанням. Це можуть бути твори Т. Г. Шевченка, «Енеїда» І. Котляревського, «Тарас Бульба» М. Гоголя, картини українських художників або визначні архітектурні споруди. Учні мають охарактеризувати твір, художнє полотно або архітектурну пам’ятку, розкрити їх провідну ідею, зробити висновок. Завдання можна виконати в парах.

Розв’язання кросворда

Якщо правильно розгадати кросворд, то в центрі його прочитаєте назву збірки творів Т. Г. Шевченка («Кобзар»).

Всі слова записуються за годинниковою стрілкою.

1. Університет в Україні, відкритий 1805 р. (Харківський).

2. Відомий український математик, автор підручника «Курс математики». (Осиповський)

3. Архітектор, автор Сокиринського палацу поміщика Галагана. (Дубровський)

4. Повість Є. Гребінки «Ніжинський полковник Іван __» (Золотаренко).

5. Картина Т. Г. Шевченка. («Автопортрет»)

6. Відомий український кобзар-лірник. (Крюковський)

ІІІ . Оцінювання та перевірка знань

1. Прочитайте текст і виконайте завдання.
«…Він (арх. стиль. — прим. автора) значною мірою відповідав ментальності українців, оскільки органічно поєднував відчуття святковості, динамічності, яскравої багатобарвності світу з ліричною, поетичною, філософською сентиментальністю. До того ж українці, як і всі народи, що тією чи іншою мірою мали контакти зі сходом, у сфері мистецтва тяжіли до пишності, емоційності, декоративності…» (Бойко О. Д. Історія України. — К.: Академія, 2001. — С. 211–212)

Укажіть назву архітектурного стилю, що набув поширення в Україні в кінці ХVIII — на початку ХІХ ст., та назвіть його ознаки.

Відповідь: бароко; більш спокійні форми, помірність у декоративності, більша врівноваженість.

2. Позначте твори, які належать перу Т. Г. Шевченка.
1) «Сватання на Гончарівці»;
2) «Назар Стодоля»;
3) «Наталка Полтавка»;
4) «Гайдамаки»;
5) «Тарас Бульба»;
6) «Наймичка»;
7) «Катерина».

Відповідь: 2), 4), 6), 7).

3. Позначте діячів культури першої половини ХІХ ст., які належать до плеяди видатних українських живописців.
1) Василь Тропінін;
2) Володимир Боровиковський;
3) Михайло Вербицький;
4) Тарас Шевченко;
5) Михайло Щепкін;
6) Андрій Меленський;
7) Іван Сошенко.

Відповідь: 1), 2), 4), 7).

Узагальнення знань з теми «Духовне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.», Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *