ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ В АНГЛІЇ, ІСТОРІЯ

ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ В АНГЛІЇ, ІСТОРІЯ

Основні дати та події:

  • 1643–1727 рр. — роки життя І. Ньютона;
  • 1784 р. — винахід Дж. Уаттом парової машини;
  • 1723–1790 рр. — роки життя А. Сміта.

ХІД ЗАНЯТТЯ ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ В АНГЛІЇ, ІСТОРІЯ

ІІ. Актуалізація знань

1. Розташуйте події в хронологічному порядку:
а) протекторат Кромвеля;
б) «славна революція»;
в) страта Карла I;
г) битва при Нейзбі;
д) ухвалення «Білля про права»;
е) реставрація Стюартів.

2. Співвіднесіть поняття і визначення.

а) Конституційна монархія1) переломний момент, докорінна зміна у житті суспільства
б) «Білль про права»2) форма державного правління, згідно з якою державна влада поділена між монархом і виборним законодавчим органом
в) революція3) титул особи, яка керує державою за особливих обставин
г) протектор4) документ, який обмежував владу англійського монарха

3. Співвіднесіть поняття.

а) Роялісти1) армія парламенту
б) кавалери2) «партія двору»
в) торі3) «партія парламенту»
г) віги4) армія короля

Відповіді: 1 г, в, а, е, б, д; 2 а —2, б — 4, в — 1, г —3; 3 а — 4; б — 1; в — 2; г — 3.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Це був справжній прорив. Через короткий час все устаткування рухалося за допомогою пари. Незабаром все — від тканини до гармат — виготовляли за допомогою парових машин. Проте промислова революція полягала не тільки у зміні технології виробництва. Промислова революція стала також революцією капіталістичною.

ІV. Опрацювання нового навчального матеріалу

Передумови промислового перевороту

Учитель пропонує учням методом «Мозковий штурм» сформулювати передумови промислового перевороту в Англії. Результати записуються в зошит.

Передбачувані відповіді учнів:

  • ліквідація феодального ладу;
  • наявність вільної робочої сили;
  • накопичення величезних коштів у результаті пограбування колоній;
  • швидке розширення внутрішнього ринку;
  • наявність розвиненої мануфактурної промисловості.

Розвиток науки. Технічні нововведення

Варіант 1. Повідомлення

Учитель та учні заслуховують повідомлення про І. Ньютона, Дж. Уатта та ін.

Учитель допомагає зробити висновки.

Варіант 2. Самостійна робота з підручником

Учитель пропонує учням самостійно ознайомитися з текстом підручника й заповнити таблицю «Основні відкриття та винаходи періоду промислової революції в Англії».

Дата

Ім’я винахідника

Винахід

Значення

Наслідки промислового перевороту

Винаходи проклали дорогу капіталістичним відносинам. Що ж стало з простими людьми, які не були ані винахідниками, ані банкірами, ані капіталістами?

Паровий двигун змінив життя багатьох з них. Раніше в Англії тканини, наприклад, виготовляли у невеликих майстернях, вручну. Дуже часто у майстерні працювала одна сім’я. Тепер на нових фабриках тканини почали робити на устаткуванні, що працювало від парового двигуна. Робота була нескладною і не вимагала великого вміння, тому робітників-чоловіків замінили жінки і діти. З’явилося багато нових робочих місць. Люди почали стікатися до промислових міст, де їм доводилося жити у страшенній тисняві. У той же час промисловості було потрібне все більше і більше вугілля, шахтарям доводилося все глибше опускатися під землю, і їхня праця ставала дедалі небезпечнішою.

Робота з історичним текстом

Учитель пропонує учням прочитати документ та зробити висновки про становище англійських робітників.

Текст.

Робітники на фабриці

Фрагмент із «Журналу для джентльменів» за 1782 р., який повідомляє своїм читачам про умови життя фабричних робітників: «Вони задихаються від шкідливих газів у шахтах і рудниках або стають жертвами отруйних випаровувань під час обробки металів, масел, порошків… та ін.

На фабриках вони являють собою сумну галерею сліпих, кульгавих, передчасно одряхлілих, астматичних і покалічених інвалідів або напівінвалідів, в яких ледве жевріє життя…»

А ось і свідчення очевидців про фабричних дітей: «Батіг пускали в хід з ранку до ночі не тільки для покарання учнів за найменшої провини, але й для того, щоб підстібати їх до роботи, щоб підтримувати їх у безсонному стані, коли втома хилила їх до сну… Якщо жертви цих жорстокостей намагалися тікати, то їм надягали на ноги кандали». І далі про зовнішній вигляд працюючих дітей: «…безкровні та кволі особи, ненормально малого зросту, роздутий живіт…, викривлений хребет; кінцівки, понівечені рахітом або покалічені внаслідок нещасних випадків на виробництві».

Далі йшов лист з описом фабрики: «Щоб не залишати невикористаного місця, фабрики будують у декілька поверхів, по можливості невисоких. Більшість приміщень зайнята машинами. Фабрики часто працюють вдень і вночі. Для цього використовують велику кількість свічок, але майже ніщо не робиться для вентиляції».

У вас на столі давно вже лежала виписка зі статті вченого-економіста Адама Сміта, написаної ним ще у 1776 р.: «Не може бути визнано процвітаючим суспільство, значна частина якого перебуває у бідності та убозтві.

Крім того, сама справедливість вимагає, щоб ті, хто годують, одягають і доставляють житло всьому суспільству, отримували таку частину витворів своєї праці, якої буде досить для забезпечення їх належною мірою їжею, одягом, житлом» (Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Рабочая тетрадь по новой истории 1500–1800. 7 класс. — Вып. 2. — СПб: СМИО Пресс, 1999. — С. 21).

V. Закріплення знань

Співвіднесіть імена і винаходи.

а) Джон Кей1) сконструював водяну прядку
б) Джеймс Харгрівс2) винайшов мюль-машину
в) Томас Хайнс3) винайшов перший паровий двигун
г) Самуель Кромптон4) винайшов «літаючий човник»
д) Джеймс Уатт5) сконструював механічний ткацький верстат
е) Едмунд Картрайт6) винайшов «прядку Джені»

Відповідь: а — 4; б — 6; в — 1; г — 2; д — 3; е — 5.

VІ. Домашнє завдання

1. Прочитати відповідний параграф підручника.

2. Написати лист від імені робітника ткацької фабрики Лондона.

3. Повторити матеріал про кардинала Рішельє та підготувати повідомлення про нього.

ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ В АНГЛІЇ, ІСТОРІЯ

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *