УЗАГАЛЬНЕННЯ З ТЕМ «СРСР. НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ», «КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1945 Р. — ПОЧАТОК ХХІ СТ.)», ІСТОРІЯ

УЗАГАЛЬНЕННЯ З ТЕМ «СРСР. НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ», «КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1945 Р. — ПОЧАТОК ХХІ СТ.)», ІСТОРІЯ

ХІД ЗАНЯТТЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ З ТЕМ «СРСР. НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ», «КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1945 Р. — ПОЧАТОК ХХІ СТ.)», ІСТОРІЯ

ІІ . Основна частина

Відбувається у формі бесіди за нижченаведеними запитаннями і виконання завдань.

1. Покажіть на карті кордони нових незалежних держав, що виникли після розпаду СРСР.

2. Охарактеризуйте наслідки Другої світової війни для СРСР.

3. Охарактеризуйте політичне, соціально-економічне, повсякденне та культурне життя в СРСР у повоєнний період та період відбудови.

4. Охарактеризуйте політичне, соціально-економічне, повсякденне та культурне життя в СРСР у 1953–1964 рр.

5. Охарактеризуйте політичне, соціально-економічне, повсякденне та культурне життя в СРСР періоду застою.

6. Охарактеризуйте політичне, соціально-економічне, повсякденне та культурне життя в СРСР періоду перебудови.

7. Складіть політичний портрет М. Хрущова.

8. Складіть політичний портрет Л. Брежнєва.

9. Складіть політичний портрет М. Горбачова.

10. Складіть політичний портрет Б. Єльцина.

11. Назвіть причини розпаду СРСР.

12. Проаналізуйте внутрішньополітичну ситуацію та зовнішньополітичні пріоритети нових незалежних держав, сучасні напрями їх політичного та економічного співробітництва на прикладі Російської Федерації.

13. Проаналізуйте внутрішньополітичну ситуацію та зовнішньополітичні пріоритети нових незалежних держав, сучасні напрями їх політичного та економічного співробітництва на прикладі Білорусі.

14. Проаналізуйте внутрішньополітичну ситуацію та зовнішньополітичні пріоритети нових незалежних держав, сучасні напрями їх політичного та економічного співробітництва на прикладі Казахстану.

15. Проаналізуйте внутрішньополітичну ситуацію та зовнішньополітичні пріоритети нових незалежних держав, сучасні напрями їх політичного та економічного співробітництва на прикладі держав Балтії.

16. Проаналізуйте внутрішньополітичну ситуацію та зовнішньополітичні пріоритети нових незалежних держав, сучасні напрями їх політичного та економічного співробітництва на прикладі держав Закавказзя

17. Проаналізуйте внутрішньополітичну ситуацію та зовнішньополітичні пріоритети нових незалежних держав, сучасні напрями їх політичного та економічного співробітництва на прикладі держав Середньої Азії.

18. Проаналізуйте внутрішньополітичну ситуацію та зовнішньополітичні пріоритети нових незалежних держав, сучасні напрями їх політичного та економічного співробітництва на прикладі Молдови.

19. Опишіть процес становлення прорадянських режимів у країнах Східної Європи у 40-ві роки.

20. Покажіть на карті території країн соціалістичного табору.

21. Проаналізуйте кризові явища в політичному, соціальному та економічному житті країн Центральної та Східної Європи у 60–70-х рр. ХХ ст.

22. Поясніть причини демократичних революцій, методи їх здійснення у країнах Центральної та Східної Європи.

23. Покажіть зміни на політичній карті Європи внаслідок революційних подій кінця 80-х — початку 90-х рр. ХХ ст.

24. Охарактеризуйте особливості внутрішньополітичного розвитку країн Центральної та Східної Європи наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.

25. Визначте роль країн регіону в сучасних інтеграційних процессах світу.

26. Оцініть діяльність політичних лідерів: Леха Валенси, В. Гавела, Н. Чаушеску, Я. Кадара, Т. Живкова, Йосипа Броз Тіто.

27. Поясніть поняття і терміни: «відлига», волюнтаризм, «застій», перебудова, гласність, путч, Біловезька угода, СНД, дума, соціалістичний табір, РЕВ, Варшавський договір, Берлінський мур, самоврядування, «оксамитова революція», «Солідарність», «шокова терапія», реприватизація.

УЗАГАЛЬНЕННЯ З ТЕМ «СРСР. НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ», «КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1945 Р. — ПОЧАТОК ХХІ СТ.)», ІСТОРІЯ

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *