УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ. ОСВІТА. «РУСЬКА ТРІЙЦЯ», ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій. Освіта. «Руська Трійця», історія України

Хід заняття Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій. Освіта. «Руська Трійця», історія України

ІІІ . Вивчення нового матеріалу

З другої половини ХVIII ст. Річ Посполита переживала скрутні часи. Цим скористалися сусідні держави — Росія, Австро-Угорщина та Пруссія, які поділили землі Речі Посполитої між собою. Польща як держава зникла з карти Європи. Якою ж була доля українських земель, що перебували в її складі?

Формування просторових умінь

За допомогою карти історичного атласа учні мають визначити:

1. У складі якої держави опинилися Галичина, Буковина та Закарпаття.

2. До складу якої держави одійшли землі Правобережної України.

3. Назвати губернські центри та центри Коронного краю.

Працюємо з текстом підручника

1. Учні мають прочитати текст підручника та виконати завдання.

  • Охарактеризувати 5–6 реченнями становище українських селян в ХІХ ст.?

2. Прочитавши текст підручника, скласти план розповіді на тему: «Іван Котляревський. Життя та творчість».

3. Використовуючи текст підручника та знання про Т. Шевченка з уроків української літератури, скласти опорні слова для розповіді. 1814–1861; кріпак пана Енгельгардта; викуп з кріпацтва; навчання в Петербурзькій художній академії; Шевченкові вірші; 1840 р. — «Кобзар».

4. Прочитати оповідання «Несподівана зустріч» і виконати завдання.

  • Виділити історичне тло в даному оповіданні. Які історичні факти наведені тут?

Вправа «3 речення»

Учні мають розглянути портрети учасників «Руської трійці», прослухати історичний текст про діяльність «Руської трійці», виділяти головне у змісті й передати почуте трьома реченнями.

«Галицькими будителями називали учасників літературного гуртка, що діяв у Львові. Його створили Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич та Яків Головацький. У ті часи на Галичині панувала польська та німецька мови. От і вирішили «трійчани» піти в народ, щоб відродити любов до рідного українського слова, пісні.

У 1836 р. вони надрукували в Будапешті «Русалку Дністрову» — альманах (збірку), до якого увійшли зібрані ними народні твори-пісні, думи, казки, а також власні вірші. Влада заборонила продавати наклад книги, оскільки вважала її небезпечною.

«Руська трійця» діяла при Львівському університеті».

Формуємо просторові та хронологічні уміння

Учні мають розглянути ілюстрацію Львівського університету і за допомогою карти історичного атласа «Культурне життя в українських землях (кінець ХVIII — початоктХХ ст.») виконати наведені нижче завдання.

1. Назвіть університети, які діяли на той час у Наддніпрянській та Західній Україні.

2. Відкласти на стрічці часу дати створення українських університетів.

• Львівський університет — 1661 р.;

• Харківський університет — 1805 р.;

• Київський університет —1834 р.

3. Скільки років минуло від часу створення Львівського університету до відкриття Київського університету?

ІV. Систематизація та узагальнення знань

Заповніть пропуски.

Українські землі у ХІХ ст. входили до складу __ та __ імперій. До складу «Руської трійці» входили __ , __ та __ .

Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій. Освіта. «Руська Трійця», історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *