ТРАДИЦІЇ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Й КУЛЬТУРИ В РОМАНІ О. С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН». ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Традиції світової літератури й культури в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Зарубіжна література

Перебіг заняття Традиції світової літератури й культури в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» (вплив Дж. Ґ. Н. Байрона ін.). Дзеркальна композиція (лист Тетяни — відповідь Онєгіна — дуель — лист Онєгіна — відповідь Тетяни). Зарубіжна література

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ

О. С. Пушкіна виховували на європейських романтичних традиціях, проте в романі «Євгеній Онєгін» він прагнув глибше показати тогочасну дійсність, тому звернувся до детального опису життя своїх героїв. Проте дивна річ: пушкінський герой завжди вільний у виборі вчинку; не випадково автор щоразу позначає можливі варіанти його поведінки, однак герой діє «по-своєму», не виправдовуючи очікувань автора й читача. Відомо, що спочатку в сюжеті роману Тетяні відводилася другорядна роль. Вона написала листа Онєгіну — цим її перебування у творі мало вичерпатися. Однак цей учинок сприяв новим сюжетним поворотам, позначив її внутрішній світ, а тому сам образ потребував подальшої розробки. Парадоксальним є зізнання Пушкіна про те, що його Тетяна «выкинула штуку — взяла и вышла замуж». Опиняючись на життєвому роздоріжжі, герой поводиться непередбачувано для автора: самотужки обирає свій життєвий шлях. Про ці повороти долі героїв роману ми й поміркуємо сьогодні.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

 • Як через історію життя й образ матері Тетяни розкрито тогочасну кріпосницьку дійсність? яким до цього є ставлення автора? Наведіть цитати.
 • У який спосіб автор розмежовує себе та свого героя? Із якою метою, на вашу думку? Наведіть цитати.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ

1. Словникова робота

 • За почутим словом учителя знайдіть у словнику та запишіть до зошитів незрозумілі терміни й поняття.

— Особливістю композиції «Євгенія Онєгіна» є симетричність (у романі використано принцип зворотної симетрії, який іще називають принципом дзеркальності; близький до нього і сон Тетяни), раптове обривання сюжетної історії (її припинено в найдраматичніший момент), різноманітні сюжетно-композиційні інверсії (на початку роману — за монологом героя — розповідається про його життя в Петербурзі, цим обривається основний сюжет) і зумовлена ними ретардація (уповільнення) дії, контрастність (підкреслена протилежність) героїв, сюжетних ліній (антитеза в романі стає одним з основних художніх прийомів).
У творі Пушкіна ми маємо справу зі створенням художньої реальності, що триває в часі. Роман у віршах з’являється як оригінальна модель світу, де епічне оповідання, що претендує на зображення дійсності, існує всередині ліричної сповіді авторського духу. Історія написання «Онєгіна…» — це унікальний приклад створення на очах читача художньої реальності, що саморозвивається.

2. Аналіз образів літературного твору (евристична бесіда)

 • Послухайте виразне читання однокласницею «Листа Тетяни Онєгіну». На вашу думку, чому Тетяна зважилася освідчитися першою? Знайдіть не менше ніж 5 причин. («Книжне», романтичне самовиховання; відсутність молодих людей такої, як Онєгін, вдачі; щирість, наївність; брак досвіду поводження у світському товаристві; знання звичаю видавати дівчат заміж без їхньої згоди тощо.)
 • Як ви вважаєте, на що розраховує Тетяна? (На розуміння з боку Євгенія, на якусь визначеність, на можливість частіше бачитися.)
 • Яким є тон листа, які засоби виразності в ньому використано?
 • Як Онєгін поставився до листа Тетяни й чому? Знайдіть відповідні цитати. (Він давно розчарувався в коханні, але лист його зворушив, розчулив:

Можливо, знов полуменисту
Спізнав він бурю почуттів,
Та ошукати не хотів
Її душі довіру чисту.)

 • Послухайте виразне читання однокласником монологу-відповіді Онєгіна Тетяні. Як Онєгін пояснює свою відмову? Прокоментуйте його слова:

Коли б родинності картину
Злюбив я на одну хвилину,—
То, вірте, тільки б вас одну
Узяти марив за жону.
<…>
Та я не створений для раю,
Йому чужа душа моя;
Сама довершеність ви, знаю;
Що ж! — вас не вартий зовсім я.
Повірте (совість в тім порука),
З одруженням нам буде мука.
Я, хоч і як любив би вас,
Як звикну — розлюблю в той час;
Зачнете плакать: ваші сльози
До серця не дійдуть мого,
А роздратують лиш його.
<…>
Я вас люблю любов’ю брата…

 • Як Онєгін розуміє сім’ю, шлюб, якими мають бути взаємини подружжя? Наведіть цитату.

(На світі гіршого немає,
Аніж родина, де жона
Тужливо мужа виглядає,
Щодня самотня і сумна;
Де чоловік, ціну їй знавши,
Хоч проклинає долю завше,
Щораз похмурий, мовчазний,
Ревнивий, зимний і лихий!
Такий от я.)

 • У чому полягає докір Онєгіна Тетяні, чого він хоче навчити дівчину? Знайдіть відповідну цитату.

(Судило, певно, небо так.
Полюбите ви знов; однак…
Учіться володіть собою,—
Як я, вас розуміть не всім.
Біда в недосвіді такім.)

 • Які риси характеру виявив Онєгін у цьому епізоді? (Водночас мудрість, досвідченість, знання життя, чесність, порядність та деяку зверхність, безсердечність.)
 • Чим Онєгін схожий на Чайльд Гарольда із твору Дж. Ґ. Н. Байрона? (Він розчарований, не може знайти собі гідного заняття; йому нудно; він не вірить у кохання.)

3. Сприйняття творів інших видів мистецтва

 • Перегляньте фрагменти кінофільму, створеного наприкінці XX ст. британськими й американськими митцями, та епізоди фільму-опери радянського виробництва. Порівняйте обидва кіновтілення з літературною основою. Який фільм вам сподобався більше? Поясніть свій вибір.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Аналіз образів літературного твору

 • Складіть порівняльну характеристику Тетяни й Онєгіна.

Очікувана відповідь

Порівняльна характеристика Тетяни й Онєгіна

ТетянаОнєгін
Спільне
Молоді, належать до дворянського світу, розумні, начитані
Відмінне
Романтично налаштована, не має досвіду світського життя, простодушна, наївнаПрагматик, розчарований у всьому, по-своєму чесний

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Міні-диспут

 • Як ви ставитеся до традиції, за якої першим освідчуватися має саме чоловік?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: прочитати 5-6-ту глави роману О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін», уміти коментувати.

Творче: скласти продовження історії «Якби Онєгін відповів Тетяні взаємністю…».

Традиції світової літератури й культури в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» (вплив Дж. Ґ. Н. Байрона ін.). Дзеркальна композиція (лист Тетяни — відповідь Онєгіна — дуель — лист Онєгіна — відповідь Тетяни). Зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *