КВІТКА — ГЕНЕРАТИВНИЙ ОРГАН. СУЦВІТТЯ. БУДОВА Й РІЗНОМАНІТНІСТЬ КВІТОК, БІОЛОГІЯ

Квітка — генеративний орган. Суцвіття. Будова й різноманітність квіток, біологія

Хід заняття Квітка — генеративний орган. Суцвіття. Будова й різноманітність квіток, біологія

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Питання для бесіди

1. Що є спорофітом квіткових рослин?

2. Де міститься гаметофіт квіткової рослини?

3. Як і де зливаються гамети квіткових рослин?

III. Вивчення нового матеріалу

Пам’ятка

Заздалегідь зрізати гілки з квітковими бруньками й поставити в теплу воду для одержання квіток до теми «Квітка й плід» (береза, черемшина, осика, вишня, клен). Ліщину, вільху, тополю рекомендується зрізати приблизно за тиждень до вивчення будови квіток, тому що в них квіткові бруньки розпускаються швидко.

Концепція

Знайомлячись із будовою квіток та їх різноманітністю, необхідно сформувати в учнів розуміння того, що квітка — це пристосування, яке квіткова рослина утворює для статевого розмноження, саме тому її нази- вають генеративним органом. Для статевого розмноження необхідно не тільки утворити гамети, але й створити умови для їх запліднення. Якою має бути будова квітки, щоб вона виконала цю відповідальну «роботу»?

Використовуючи модель і зображення квітки яблуні, необхідно разом з учнями розібрати її будову й накреслити відповідну схему. Найкраще при цьому послідовно виконувати на дошці малюнок.

Спочатку зображують маточку й тичинки — частини квітки, в яких утворюються гамети. У маточки є зав’язь, в якій розвивається жіночий гаметофіт. Ця його частина товща за інші: хоча жіночий гаметофіт і мікроскопічно малий, для його розміщення необхідний певний простір. Стовпчик утримує рильце маточки над зав’яззю в такому положенні, щоб на нього міг потрапити пилок.

Тепер можна розібратися з будовою «чоловічої» частини квітки — тичинками. Вони мають пиляки — місце утворення пилка, що містить чоловічі гаметофіти. Очевидно, пиляки мають розташовуватися над маточкою, інакше пилок не потрапить на рильце. Цю функцію виконують тичинкові нитки.

Зобразивши основні елементи квітки, «прикріпляємо» її до пагона рослини з допомогою квітконіжки. Через її провідні тканини квітка одержуватиме всі необхідні речовини.

Наша квітка вже має необхідний «комплект» частин для статевого розмноження. Але її тичинки й маточка занадто уразливі — їх можуть пошкодити й сильні пориви вітру, і весняні зливи. Тому їм потрібен захист.

Непросто розмістити на тоненькій квітконіжці й захисні елементи квітки, і маточку, і тичинки. Тому в місці прикріплення всіх частин квітки квітконіжка розширюється й утворює квітколоже.

Що служить захистом головних органів — маточки й тичинок? Насамперед, пелюстки квітки. Сукупність усіх пелюстків учені називають віночком.

Крім нього, додатковим захистом є чашолистки, що утворюють чашечку квітки. Вона особливо важлива, поки квітка ще не розпустилася і перебуває в стані бутона. Чашолистки не тільки захищають решту частин квітки, але і здатні «підгодовувати» їх, адже клітини чашолистків фотосинтезують. Захисні частини квітки — віночок і чашечку — називають оцвітиною.

Розглядаючи одержаний малюнок, необхідно позначити на ньому всі основні частини квітки яблуні: маточку, тичинки, пелюстки, оцвітину. Порівняємо його з фотографією й порахуємо, зі скількох елементів кожного виду складається квітка яблуні.

Виявляється, що у квітки яблуні чашолистків — п’ять, пелюстків — п’ять, тичинок — десять і п’ять зрослих маточок. Результати підрахунку можна записати коротко: Ч5П5Т10М1. Одержаний запис називають формулою квітки.

У наступному завданні необхідно описати дві одностатеві квітки (наприклад, огірка). Квітки огірка можуть бути описані двома формулами. Розібратися за формулами, у чому полягає їх головна відмінність. З’ясувати, чи мають вони всі названі елементи. Чому маточки й тичинки зображені на різних квітках? Для відповіді на ці запитання порівняємо зображення кількох квіток. Зробити висновок, що є рослини, в яких в одній квітці відсутня маточка, а в іншій — тичинки. Такі квітки називають одностатевими: жіночими (з маточкою) і чоловічими (з тичинками).

Повернутися до будови квітки яблуні та визначити її як двостатеву.

Навести приклади інших рослин з одностатевими квітками, наприклад верба. Звернути увагу на те, що знайти жіночі й чоловічі квітки на одній рослині вам не вдасться. Жіночі квітки зустрічаються на одних рослинах, а чоловічі — на інших. Отже, квітки кожної статі мають власний будинок. Тому такі рослини називають дводомними.

А огірок відносять до однодомних рослин, адже в нього квітки обох статей розвиваються на одній рослині.
Наприкінці уроку зробити приблизно такі висновки. І форма, і розмір, і забарвлення квіток можуть бути дуже різноманітними. Квітки бувають чоловічими й жіночими. Рослини можуть бути однодомними та дводомними.

IV. Виконання лабораторної роботи

Лабораторна робота № 9. Будова й різноманітність квіток. Біологія. 7 клас

Мета: ознайомитися з будовою й різноманітністю квіток.

Обладнання й матеріали: колекції або зразки рослин із різними типами квіток, фіксовані квіти, лупа, препарувальний набір, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Розгляньте запропоновані вам квітки й порівняйте їхню будову з малюнками в підручнику й таблицями.

2. Знайдіть у квітках маточки, тичинки, оцвітину, квітколоже, квітконіжку.

3. Намалюйте схему будови квітки й позначте квітконіжку, квітколоже, чашечку, віночок, тичинки, маточку.

4. Виберіть із запропонованих квіток ту, котра має тичинки й маточку.

5. Відокремте одну тичинку і знайдіть на ній тичинкову нитку й пиляк. Замалюйте тичинку й позначте на малюнку тичинкову нитку й пиляк.

6. Відокремте маточку. Використовуючи лупу, знайдіть рильце маточки, стовпчик і зав’язь. Зверніть увагу на те, що якщо зав’язь утворена декількома плодолистками, то на рильці маточки буде видно сліди їхнього зрощення.

7. Замалюйте маточку й позначте на малюнку рильце маточки, зав’язь і стовпчик.

8. Запропоновані вам квітки розділіть на дві групи. В одну з них зберіть квітки з простою оцвітиною, а в другу — квітки з подвійною оцвітиною. Порівняйте їх між собою.

9. Підрахуйте кількість членів оцвітини в запропонованих вам квітках. Зверніть увагу на те, що отримані цифри кратні 3, 4 або 5.

10. Зверніть увагу на симетрію квіток. Знайдіть правильні й неправильні квітки.

11. Зверніть увагу на квітки, у яких є тільки тичинки або тільки маточки (одностатеві квітки) і порівняйте їх із двостатевими квітками.

12. Заповніть таблицю і зробіть висновок, у якому вкажіть, які функції виконують різні частини квітки. Рекомендується розглянути квітки чотирьох-шести рослин.

Порівняльна характеристика квіток різних рослин

Рослина

Особливості будови квітки

Тип оцвітини (проста,
подвійна)

Кількість
членів оцвітини

Наявність
тичинок
і маточки

Тип симетрії квітки
(правильна,
неправильна)

Квітка — генеративний орган. Суцвіття. Будова й різноманітність квіток, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *