ПРИНЦИП ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИНИ ПРОКАРІОТІВ ЯК ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ. ПОДІЛ КЛІТИН ПРОКАРІОТІВ, БІОЛОГІЯ

Принцип функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів, біологія

Хід заняття Принцип функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів, біологія

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

1. Хто першим побачив клітини в мікроскоп?

2. Що з допомогою мікроскопа відкрив А. Левенгук?

3. Хто створив клітинну теорію?

4. Якими методами користується сучасна цитологія?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Характерною ознакою, за якою клітини живих організмів можна розділити на два основні типи, є наявність у клітині ядра саме тому живі організми поділяють на еукаріотичні (ядерні) та прокаріотичні (доядерні). Цю ознаку добре видно з допомогою світлового мікроскопа, тому подібний поділ виник досить давно.

Прокаріотичні клітини складаються з поверхневого апарата й цитоплазми. До складу поверхневого апарата зазвичай входять плазматична мембрана і клітинна стінка, але в деяких прокаріотичних організмів клітинна стінка може бути відсутньою. Як додаткові елементи до поверхневого апарата у прокаріотів можуть входити бактеріальні джгутики, слизові капсули й різноманітні вирости плазматичної мембрани.

Клітинна стінка прокаріотів забезпечує їх цілісність і вберігає від розриву під дією внутрішнього осмотичного тиску.

Цитоплазма прокаріотів представлена напіврідким цитозолем, у якому розташовані поодинокі рибосоми, та нуклеоїдом (кільцевою молекулою ДНК). Мембранні органели в цитоплазмі відсутні, але плазматична мембрана клітини може утворювати впинання, які виконують різноманітні функції середній розмір клітин прокаріотів — від 0,1 до 10 мкм.

Роботу прокаріотичної клітини як єдиної системи забезпечує нуклеоїд. Його ДНК виконує функцію керівного центру клітини Усі біохімічні процеси відбуваються в цитозолі.

У прокаріотичної клітини відсутня така структура, як цитоскелет. Тому обмін речовинами між різними частинами клітини відбувається переважно за рахунок дифузії. Це призводить до виникнення обмежень у розмірі клітин прокаріотів.

Особливістю поділу прокаріотичних клітин є те, що він є простішим і відбувається набагато швидше, ніж поділ еукаріотичних клітин. Під час цього процесу не відбувається ущільнення хромосом. Кільцева молекула ДНК нуклеоїда перед поділом подвоюється. Потім обидві молекули ДНК прикріплюються до протилежних сторін клітинної мембрани. Далі відбувається процес цитокінезу (поділу цитоплазми) шляхом формування нової мембрани і клітинної стінки.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь

1. Чим відрізняються між собою клітини прокаріотів та еукаріотів?

2. Які функції виконує клітинна стінка прокаріотів?

3. Навіщо прокаріотам потрібен нуклеоїд?

4. Як відбувається поділ прокаріотичних клітин?

Принцип функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *