УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ В 1917–1921 РР.», ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Узагальнення за темою «Українська державність в 1917–1921 рр.», Історія України

Хід заняття Узагальнення за темою «Українська державність в 1917–1921 рр.», Історія України

ІІ. Виконання завдань

Завдання І. Вибрати одну правильну відповідь

1. Укажіть назву населеного пункту, поблизу якого сталася подія, описана в даному документі: «Вона (молодь) йшла в бій з піснею

«Ще не вмерла»… І не вина цієї молоді, що світ так злегковажив великим шляхетним поривом Української держави. …Вина була хіба в тому, що та молодь, як і цілий народ, що її видав, не були підготовлені до взятого на себе завдання».

А Броди;
Б Базар;
В Крути;
Г Київ.

2. Укажіть назву держави, на чолі якої стояв політичний діяч, зображений на ілюстрації.
А Українська Республіка;
Б Українська держава;
В Держава Україна;
Г Р адянська Україна.

3. Якого положення у Берестейському мирному договорі не було?
А Україна проголошувалася Українською Радянською Республікою.
Б Війна між Україною і державами Четвертного союзу припинялася.
В Німеччина й Австро-Угорщина ставали союзниками УНР .
Г УНР зобов’язувалася поставляти Німеччині сільськогосподарську продукцію.

4. У якому уряді посаду міністра закордонних справ обіймав відомий український історик Д. Дорошенко?
А Рада Міністрів П. Скоропадського;
Б Директорія;
В Тимчасовий Державний Секретаріат ЗУНР ;
Г Рада Народних Комісарів.

5. Хто провадив наступну внутрішню і зовнішню політику?

  • Звільнення всіх призначених раніше чиновників;
  • встановлення національного варіанта радянської влади в Україні;
  • передача законодавчої влади Трудовому Конгресу;
  • вилучення землі у поміщиків;
  • оголошення війни радянській Росії.

А Петро Скоропадський.
Б Директорія.
В Більшовики.
Г Польська адміністрація.

6. Який політичний термін відповідає політиці більшовиків в Україні, що мала нижченаведені напрямки?

  • Націоналізація всіх підприємств;
  • заборона свободи торгівлі, згортання грошового обігу.
  • встановлення державного контролю над виробництвом;
  • запровадження продрозкладки;
  • запровадження загальної трудової повинності.

А Експропріація.
Б Індустріалізація.
В Колективізація.
Г «Воєнний комунізм».

Відповідь: 1 В; 2 Б; 3 А; 4 А; 5 Б; 6 Г.

Завдання ІІ . Обрати правильні варіанти відповідей

1. Визначте заходи, проведені більшовиками в Україні у 1919 р. (5 правильних відповідей).
А Проголошення нової назви України — Українська Соціалістична Радянська Республіка.
Б Формування більшовицького уряду — Ради Міністрів.
В Проведення політики «воєнного комунізму».
Г Р озширення суверенітету України.
Д Запровадження продовольчої диктатури.
Е Конфіскація поміщицьких землеволодінь.
Є «Червоний терор».

2. Визначте положення Варшавської угоди (5 правильних відповідей).
А Польща визнавала УНР та Директорію.
Б УНР запроваджує спільну з Польщею валюту;
В Польські землевласники втрачають право власності на землю.
Г Збройні сили С. Петлюри підпорядковуються польському командуванню.
Д Ведення спільних дій проти Росії і радянської України.
Е Польща отримала право на території Західної Галичини, Східної Волині, Холмщини, Підляшшя.
Є Утримання польських військ в Україні за власний рахунок.

3. Позначте положення ІІІ Універсалу Центральної Ради (5 правильних відповідей).
А Проголошення Української Народної Республіки.
Б Поширення юрисдикції УНР на дев’ять українських губерній.
В Закріплення права приватної власності на землю.
Г Встановлення державного контролю над промисловістю і торгівлею.
Д Г арантування демократичних свобод: слова, друку, совісті, спілок, страйків.
Е Відновлення смертної кари.
Є Встановлення 8-годинного робочого дня.

Відповідь: 1 А, В, Д, Е, Є; 2 А, Б, Г, Д, Е; 3 А, Б, Г, Д.

Завдання ІІІ . Встановити відповідність, утворивши логічні пари

1. Установіть відповідність між датами та подіями, описаними в документах.

1 Лютий 1918 р.А «Віра в силу німців була великою, до більшовиків все ще ставилися як до чогось несправжнього, і обивательська маса раділа тому, що, по-перше, настане порядок, а, по-друге, створяться відносини старі, такі, до яких здавна звикли відносини хоч і військової окупації, але не комуністичної диктатури»
2 Березень 1918р.Б «З огляду на сучасний брак харчових продуктів в Австро-Угорщині та Німеччині мир з Україною мусить бути підписаний якнайшвидше…»
3 Вересень 1918 р.В «Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, Директорія Української Народної Республіки ухвалила тую злуку прийняти і здійснити на умовах, які зазначені в постанові Західноукраїнської Народної Республіки…»
4 Січень 1919 р.Г «Генерал Денікін та його правительство в основу своєї політики ставили відновлення “єдиної неділимої Росії”. «…України не було і не буде» — таке гасло було у денікінського уряду»
5 Серпень 1919 р.

Відповідь: 1 Б; 2 А; 4 В; 5 Г.

2. Установіть відповідність між політичними силами і напрямками їх діяльності в аграрному питанні.

1 Центральна РадаА «Декрет про землю» передбачав конфіскацію усіх поміщицьких, удільних, монастирських і церковних землеволодінь
2 Денікінська адміністраціяБ Вилучення землі у поміщиків та гарантування їм компенсаційних витрат
3 Г етьманат П. СкоропадськогоВ Збільшення кількості землевласників за рахунок наділення селян державними, удільними, а також викупленими у приватних власників землями
4 ДиректоріяГ Відновлення поміщицької власності на землю
5 Рада Народних Комісарів

Відповідь: 2 Г; 3 В; 4 Б; 5 А.

3. Установити відповідність між документом та його положенням:

1 І УніверсалА «Віднині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів»
2 ІІ УніверсалБ «Ми, Центральна Українська Рада, стоячи, як все, за тим, щоб не відривати України від Росії та щоб разом з усіма її народами змагати до піднесення й розвитку цілої Росії та до єдності її демократичних сил…»
3 ІІІ УніверсалВ «Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, від нікого незалежною, вільною суверенною Державою Українського Народу…»
4 ІV УніверсалГ «Всі чутки та розмови про сепаратизм, про відокремлення України від Росії — це лише контрреволюційна пропаганда або просто несвідомість»
Д «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям»

Відповідь: 1 Д; 2 Б; 3 А; 4 В.

Завдання ІV. Встановити хронологічну або логічну послідовність

1. Складіть хронологічний ланцюжок «Проголошення незалежності УНР ».
А Бій під Крутами.
Б Похід більшовиків на Київ.
В Наступ більшовицьких військ на Півдні України.
Г Виголошення Четвертого універсалу Центральної Ради.

2. Установіть хронологічну послідовність подій.
А Перший зимовий похід військ УНР .
Б Чортківська офензива.
В Прийняття Конституції УСРР .
Г Ризький мир із Польщею.

Відповідь: 1 В, Б, А, Г; 2 В, Б, А, Г.

Узагальнення за темою «Українська державність в 1917–1921 рр.», конспекти уроків Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *