НАСІНИНА І ПЛІД, БІОЛОГІЯ

Насінина і плід, біологія

Хід заняття Насінина і плід, біологія

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Питання для бесіди

1. Які рослини запилюються вітром?

2. Які тварини можуть запилювати рослини?

3. З яких частин складається квітка?

III. Вивчення нового матеріалу

У вивченні індивідуального розвитку квіткових рослин важливе місце належить темі «Насіння». Учні спочатку дізнаються про те, що насінина — це не що інше як зародок рослини із запасом поживних речовин і зовнішніх покривів, які захищають її від несприятливих умов суворої зими або посушливого літа.

Насіння — досить складний об’єкт для вивчення. Труднощі полягають у виділенні частин насінини, надто частин зародка. З огляду на ці труднощі в пізнавальному процесі, пропонована нижче методика спрямована на подолання їх під час формування знань учнів про будову насінини.

Проведення лабораторних занять, на яких буде розглянуто будову насінини, проростка, різні малюнки та схеми, виконані учнями, допоможуть чітко виокремити покриви насінини, запас поживних речовин і зародок.

Значне місце приділяється вивченню умов проростання насінини й основних життєвих процесів у проростку, що розвивається.

Оскільки в курсі ботаніки середньої школи не може розглядатися фізико-хімічний бік процесу обміну речовин, мова має йти лише про вичленовування тих зовнішніх сторін процесів живлення, дихання і росту, які доступні для спостереження і розуміння дітей.

Практика навчання показує, що в умовах шкільного біологічного кабінету цілком доступне проведення лабораторних занять з виявлення в насінинах органічних речовин шляхом промивання шматочка тіста із пшеничного борошна. Демонстрацією досліду зі спалювання насіння доводиться наявність у них мінеральних солей і води, органічних речовин, що обвуглюються й згоряють.

Велике значення для доведення живлення проростка і росту його органів за рахунок запасних речовин насінини має організація тривалих спостережень за проростанням насіння. Учні бачать, що в міру збільшення органів зародка зменшується запас поживних речовин у насінині, яка зрештою цілком поглинається проростком (ендосперм не виявляється, сім’ядолі зморщуються і засихають). Якщо такі проростки надалі не одержують поживних речовин з навколишнього середовища, то вони гинуть.

Досліди, що доводять залежність між величиною запасу поживних речовин у насінині й величиною паростка, сприяють формуванню знання про живлення проростків.

Одержані знання про живлення проростків слід пов’язати з практикою сільського господарства. Необхідно підвести учнів до висновку, що праця, затрачувана на одержання високоякісного насіння, призначеного для посіву (виділення спеціальних насінних ділянок, ретельний догляд за ними, своєчасне збирання й обмолот, сортування і зберігання насіння до посіву), винагороджується збільшенням урожаю за рахунок якості насіння.

З диханням насінин, що проростають, учні знайомляться під час спостереження зовнішніх явищ, якими супроводжується цей процес: поглинання кисню і виділення вуглекислого газу й тепла. Знайомити учнів у цій темі з витратою поживних речовин під час дихання не треба, тому що для доведення цього явища потрібне проведення досліду, практично не здійсненного за умов шкільного обладнання.

Водночас із доведенням присутності дихання в насіння необхідно показати його значення для життєдіяльності зародка в процесі його проростання і подальшого розвитку проростка. Найбільш простим і доступним для проведення в кожній школі є дослід пророщення насіння в закритій і відкритій колбах.

Пам’ятка д

1. Провести замочування насіння дводольних і однодольних рослин за добу до проведення лабораторних занять.
2. Забезпечити учнів проростками дводольних рослин, насіння яких буде вивчатися на лабораторних заняттях.
3. Для демонстрації необхідні цілі рослини з плодами (квасоля, пшениця та ін.).

Будова насінини

Під час вивчення будови насінини зазвичай розглядають будову насіння рослин з великими зародками й добре видимими їхніми окремими частинами (на прикладі насіння квасолі, гороху, бобів, кукурудзи та пшениці).

Вивченню будови насінини передує демонстрація цілої рослини квасолі (або іншої бобової рослини) з плодами. При цьому з’ясовується, що учням відомо про розвиток рослини з насіння та будову насінини.

Вислухавши учнів, учитель роздає їм сухі й набухлі насінини та пропонує виконати таке завдання: розглянути зовнішню будову насінин, порівняти їх, знайти рубчик, а в набухлої насінини шляхом натискання на неї виявити сім’явхід (із сім’явходу виділяються пухирці). Відповісти на запитання: що проникає через сім’явхід усередину насінини?

Учні продовжують знайомитися з будовою насіння дводольних рослин. Учитель показує їм на таблиці або малюнку на дошці, де і як слід надрізати шкірку насінини та як зняти її із зародка. Учні знімають шкірку насінини і знаходять зародок. Розглядають шкірку, визначають її міцність і щільність (на дотик, розрив), розповідають про її значення. Потім учні рознімають сім’ядолі зародка і виявляють зародковий корінець, стеблинку і бруньку з листочками. Кращому вивченню зовнішньої будови частин зародка допомагає розгляд їх у лупу й на таблиці. Учитель звертає увагу на розташування частин зародка одна відносно одної і пропонує учням заповнити схему будови насінини.

Образне уявлення зовнішньої будови насінини, зародка рослини учні закріплюють виконанням малюнків і схем у зошиті.

Удома учні повинні проростити насіння квасолі (гороху або бобів) і спостерігати, як вони змінюються в процесі проростання; що відбувається зі шкіркою, яка частина зародка першою починає рости, що відбувається із сім’ядолями, корінцем, стеблинкою й брунькою. Зміни, помічені в насінні, що проростає, замальовують і записують у зошит. На уроці за підручником і записами в зошитах учні повторюють будову насінини квасолі.

Вивчення насіння однодольних рослин проводиться на зернах пшениці, жита або кукурудзи. Учні важко засвоюють будову насіння однодольних рослин. Труднощі їх вивчення полягають у тому, що плодова оболонка зрослася зі шкіркою насіння; частини зародка в однодольних рослин (пшениці та ін.) маленькі, слабко диференційовані одна відносно одної. Ці труднощі можна подолати, застосувавши нижчеописану методику.

Учитель повідомляє тему уроку — «Будова зерна пшениці» (або якої-небудь іншої однодольної рослини). Потім учні в зошитах знаходять схему розподілу плодів на групи, розглядають її та відповідають на такі запитання:

 • На які дві групи поділяються сухі плоди за кількістю в них насінини?
  До якої групи належить плід квасолі та як він називається?
  До якої групи належать плоди соняшника і пшениці?
  Як вони називаються і чим відрізняються одна від одної?

Після такого вступу до теми уроку вчитель розповідає про будову зерна пшениці з використанням таблиці, моделі й виконанням схеми на дошці.

Учні записують у зошиті схему будови насіння пшениці:

Насіння пшениці (плід — зернівка)

Для перевірки правильного осмислення співвідношення між частинами насінини учні розповідають за таблицею про її будову. Правильними відповідями слід вважати такі, в яких були названі шкірка і зародок, а потім уже зазначені частини зародка.

Для закріплення засвоєння поняття «зародок» учитель пропонує учням за проростками квасолі визначити, з яких частин зародка розвинулися органи.

Тепер, коли учні повторили раніше вивчений матеріал про плоди й ознайомилися з будовою насінини пшениці, вони виконують лабораторну роботу. Робота проводиться із сухими, набухлими й такими, що почали проростати, зернівками, їх проростками. Робота проводиться за планом:

 • Розглянути зовнішню будову сухої й набухлої зернівок пшениці. Знайти на них зародок і борозенку.
 • З допомогою препарувальної голки спробувати відокремити плодову оболонку від шкірки, а шкірку — від інших частин насіння. Чи легко вони відділяються?
 • Скальпелем або безпечною бритвою розрізати набухлу насінину вздовж борозенки. Потім кожну половину розглянути з допомогою лупи та знайти ендосперм і зародок, а в зародку — його частини: сім’ядолю, корінець, стеблинку й бруньку.
 • Розглянути цільний зародок (нерозрізаний). Для цього слід натиснути пальцями на м’який ендосперм насінини, що почала проростати, й у такий спосіб вичавити зародок. Розглянути в лупу насінину — долю (щиток), корінець, стеблинку і бруньку.
 • Замалювати поздовжній розріз зернівки пшениці й надписати назви її частин.
 • Замалювати будову зародка пшениці й надписати його частини. Зразки малюнків і надписи на них учитель виконує на дошці.

З метою формування нових понять «дводольні рослини» й «однодольні рослини» учитель дає завдання: розглянути в зошиті схему будови насінини квасолі та порівняти її зі схемою будови насінини пшениці, після чого підготувати відповідь на запитання:

 • У чому полягає відмінність у будові насінини квасолі й зерна пшениці?
 • У чому полягає подібність у будові насінини квасолі й зерна пшениці?

Вислухавши відповіді учнів і підкресливши головну відмінність — наявність у насінини квасолі двох сім’ядоль, а в зерна пшениці — однієї сім’ядолі, учитель дає визначення поняттям «дводольні рослини» й «однодольні рослини».

Для закріплення знань про поділ квіткових рослин на дві великі групи (класи) учні виконують завдання: уважно розглянути будову набухлі насінини гороху, соняшника, редьки, кукурудзи, жита, вівса й визначити, які з них належать до класу Дводольні та класу Однодольні й чому.

Поняття «дводольні» можна дати на уроці після розгляду насінини квасолі, ознайомивши учнів з насінням інших рослин цього класу.

У такий же спосіб можна здійснити формування поняття «однодольні» на другому уроці.

Удома учні проводять спостереження за розвитком проростка з насіння пшениці. Для цього вони кладуть набухлі зерна пшениці в банку, в якій уже проросло насіння квасолі, між її стінкою і промокальним папером і спостерігають, яка частина зародка першою рушає в ріст, що відбувається з іншими частинами зародка й ендоспермом, порівнюють розвиток проростка дводольних і однодольних рослин, відзначають відмінності. За підручником і записами в зошиті повторюють матеріал про будову насінини квасолі та зерна пшениці.

Пам’ятка

 • Закласти дослід зі з’ясування умов, необхідних для проростання насіння (приблизно за тиждень до уроку). До закладки досліду залучити учнів. Однак дослід може бути закладений усіма учнями на уроці перед вивченням матеріалу про склад насінини (насіння в цьому випадку поміщають у пробірки).
 • Закласти досліди зі з’ясування впливу запасів поживних речовин у насінині на розвиток проростка. Із цією метою посіяти в горщики із землею найбільші й найдрібніші насінини гороху, редису, огірків та інших рослин, позначивши посіви відповідними етикетками. Узяти однакові за величиною набухлі насінини квасолі, гороху та інших рослин, видалити в однієї насінини одну сім’ядолю, в іншої — 1,5 сім’ядолі, у третьої залишити обидві сім’ядолі й помістити їх між стінкою скляної банки й вологим шаром промокального паперу. Результати дослідів використовуються на уроці зі з’ясування живлення проростка запасними речовинами насінини (через 10-12 днів).
 • Підготувати набори насіння дводольних і однодольних рослин для роздачі їх учням для визначення.
 • Підготувати необхідне устаткування для вивчення складу насінини на лабораторному занятті та для демонстрації: тісто із пшеничного борошна, марлю, склянки з водою, розчин іоду, скляні палички, насіння соняшника, пробірку з насінням пшениці для прожарювання, спиртівку, сірники.
 • Прожарити насіння пшениці до цілковитого згоряння в ньому органічних речовин. Результати показати на уроці.

Склад насінини

Щоб зрозуміти процес живлення зародка, що проростає, учні повинні усвідомити, що в насінині містяться органічні й мінеральні речовини, необхідні для росту й розвитку органів проростка.

Практика навчання показує, що поняття «органічні речовини» засвоюється учнями значно краще, якщо вивчення складу насіння починається з виявлення в пшеничному борошні органічних речовин, а не зі спалювання насіння. Під час розгляду будови насіння пшениці учні бачили білий борошнистий ендосперм. Тому логічно безпосередньо розпочати його вивчення, не піддаючи спалюванню і зміні до невпізнанності. З деякими органічними речовинами, такими, як крохмаль і жир, учні знайомі в повсякденному житті як із продуктами харчування, і виявлення їх у насінні викликає інтерес у дітей.

Вивчення складу насіння зазвичай проводиться протягом двох уроків: на першому уроці учні виконують лабораторну роботу з визначення складу пшеничного борошна (визначають наявність крохмалю і білка) і виявляють у насінні соняшника (або іншого насіння) жир; на другому учитель демонструє дослід зі спалювання насіння, виявлення в них води й мінеральних солей.

На початку першого уроку вчитель з’ясовує, наскільки учні усвідомили особливості будови насіння дводольних і однодольних рослин, де в них містяться запасні поживні речовини. Перевірка знань може мати фронтальний характер. Учні одержують різноманітні за формою і величиною насінини, на яких можна розглянути зародки та інші частини, і визначають, які з них належать до дводольних і однодольних, потім пояснюють, у чому головна відмінність однієї групи насінин від іншої, які ознаки є головними.

Можна застосувати й інший метод перевірки знань: запропонувати учням скласти схему будови насінин однодольних і дводольних рослин.

На виконання роботи приділяється 10—12 хвилин. Після виконання роботи проводиться узагальнююча бесіда, під час якої необхідно підкреслити головну відмінність насіння однодольних рослин від дводольних.

Потім учитель порушує проблемні питання, відповіді на які учні одержують після проведення дослідів:

 • Які запасні поживні речовини містяться, наприклад, у насінні пшениці та соняшника?
 • З допомогою яких дослідів це можна з’ясувати?

Учні одержують інструктивні картки, де подано план виконання практичної роботи з виявлення крохмалю, білка, жиру, і запитання, на які слід відповісти після читання підручника.

 • Промити у воді шматочок тіста, загорнений у марлю. Якою стала вода в склянці?
 • Налити частину цієї води в пробірку і капнути одну-дві краплі розчину іоду. Що відбулося? Яка речовина виділилася з тіста у воду? (Прочитати в підручнику.)
 • Розглянути, що залишилося на марлі. Що це за речовина? Взяти її в руки й розтягти. (Прочитати назву речовини в підручнику.)
 • Загорнути в чистий аркуш паперу насіння льону (соняшника) і натиснути олівцем. Що виділилося з насіння? Чим просочився папір? Те саме зробити із зерном пшениці. Чи залишилися плями на папері?
 • Підготувати розповідь про склад насіння.

Учитель спостерігає за ходом роботи й заслуховує відповіді учнів на запитання завдання, а потім пропонує їм розглянути в підручнику таблицю про склад насіння.

Після демонстрації досліду вчитель пропонує учням розглянути в підручнику схему складу насіння і відповісти на запитання:

 • Які речовини входять до складу насіння однодольних і дводольних рослин?
 • В який спосіб можна виявити в насінні органічні й мінеральні речовини?
 • Назвіть мінеральні й органічні речовини насіння.

Часто учні ототожнюють склад насіння з його будовою. Тому ці дві системи знань потрібно чітко розмежувати шляхом постановки послідовних запитань: спитати учнів про будову насіння однодольних або дводольних рослин, а після цього запитати про склад насіння. Можна запропонувати учням завдання, написане заздалегідь на картці:

 • Підкресліть однією рискою назви, що стосуються будови насіння, а двома рисками — складу насіння: шкірка, крохмаль, зародок, корінець, білок, брунька з листочками, жир, сім’ядолі, мінеральні речовини, стеблинка, вода.

Удома учні готують розповідь про всі помічені зміни, що відбулися в процесі проростання насіння дводольних і однодольних рослин.

Пам’ятка

Закласти дослід, що доводить дихання насіння, поглинання ним кисню і виділення вуглекислого газу. Для закладки досліду доцільно взяти дві колби, в які поміщають рівну кількість набухлих насінин пшениці. Одну з колб щільно закривають гумовою пробкою, іншу залишають відкритою. Надалі необхідно стежити, щоб насіння у відкритій колбі було вологим. Обидві колби поміщають у тепле місце.

У деяких школах цей дослід закладають самі учні (один дослід на двох учнів).

Закладку досліду в цьому випадку здійснюють наприкінці другого уроку з вивчення складу насіння. Перед учнями ставиться пізнавальне завдання: з’ясувати, чи дихає насіння. Який газ воно при цьому поглинає та який виділяє?

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь

Дати відповіді на питання

 • Яку будову має насінина?
 • Чи відрізняються за будовою насінини різних рослин?
 • Які рослини називають однодольними?
 • Які рослини називають дводольними?

Насінина і плід, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *