ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «ГАЛИЦЬКО­-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА», ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тематичне оцінювання за темою «Галицько­-Волинська держава», Історія України

Хід заняття Тематичне оцінювання за темою «Галицько­-Волинська держава», Історія України

ВАРІАНТ 1

І рівень

1. Назвіть одну-дві дати з вивченої теми.

2. Що було раніше:
а) утворення Галицько-Волинської держави;
б) оборона Києва від монголо-татар.

3. 1245 р. — це XIV ст.
а) Так;
б) ні.

4. Назвіть подію.

«За Русь, за честь!
Залізний шестопер
Данило власним вимахом простер
І валом сяйва, сталі й дужих тіл
На німця військо хлинуло з двох крил».
(М. Бажан «Данило Галицький»)

5. Про кого йдеться?

«Він був князем добрим, хоробрим і мудрим, який спорудив городи многі, і церкви поставив, й оздобив їх різноманітними прикрасами і братолюбством він світився був із братом своїм».

Оберіть правильну відповідь

6. Шкода від монголо-татар були надзвичайна, але знищити Русь вони не змогли.
а) Так;
б) ні.

7. Занепад Галицького князівства припав на час правління сина Володимирка Ярослава Осмомисла.
а) Так;
б) ні.

8. Роман зробив столицею нового князівства Галич і перевів туди свій двір.
а) Так;
б) ні.

II рівень

Виділіть головне

1. Охарактеризуйте внутрішню політику князя Данила Галицького.

2. У чому полягало монголо-татарське іго на руських землях?

3. Яким був результат битви монголів зі Мстиславом за Чернігів?

4. Дайте визначення понять:
а) династія — це __ ;
б) ізгої — це __ ;
в) іго — це __ ;
г) спадкова вотчина — це __ .

Орієнтуємось у часі

5. Розташуйте події в хронологічній послідовності.
а) Участь князя Данила Романовича у битві на річці Калка;
б) здобуття князем Романом Мстиславовичем Києва;
в) коронація Д. Галицького;
г) отримання ярлика на князювання князем Данилом;
д) загибель князя Романа на польських землях.

Встановіть відмінність і подібність

6. Що спільного й відмінного було в правлінні Романа Мстиславовича і Данила Галицького?

7. Чим різнилась між собою Галицька і Волинська землі?

Виявіть причинно-наслідкові зв’язки

8. Якими були причини і наслідки встановленого на Русі іга монголо-татар?

9. Назвіть причини міжусобної боротьби галицьких князів?

ІІІ рівень

1. На контурній карті позначте:
а) які зміни відбулись стосовно території Галицько-Волинської дер­жави за часів правління наступників Данила Галицького;
б) місця головних битв руських дружин з монголо-татарами.

Виявіть причини й наслідки подій та явищ

2. Які причини і наслідки занепаду Галицько-Волинського князівства у ІІ половині ХІV ст.?

Орієнтуємось у часі

3. Поставте у хронологічній послідовності події, указавши роки правління Галицько-Волинських князів.
а) Роман Мстиславич;
б) Василько Романович;
в) Данило Галицький;
г) Юрій Львович;
д) Лев Данилович.

Орієнтуємось в історичному просторі

4. Яке місто, побудоване Данилом Галицьким, перебуває у складі іншої держави?

5. Яке місто було закладене князем Данилом і назване на честь сина?

IV рівень

Вирішуємо проблему

1. Чи можна стверджувати, що після розпаду Київської Русі Галицько-Волинське князівство стало опорою української державності?

2. Чому стало можливим завоювання давньоруських земель ордами Батия?

ВАРІАНТ 2

І рівень

1. Торговельний шлях по Дніпру, який поєднував Київську Русь з Європою та Візантією, називався «шлях з варяг у греки». Так чи ні?

2. Перші монети злотники і срібники вперше почали карбувати за Яро­слава Мудрого. Так чи ні?

3. Перша письмова згадка про заснування бібліотеки при Софійському соборі датується:
а) 1036 р.;
б) 1037 р.;
в) 1051 р.

4. Десятинна церква була зведена:
а) 988 р.;
б) 996 р.;
в) 1036 р.

5. Автором «Повчання» (1099) був:
а) Володимир Великий;
б) Ярослав Мудрий;
в) Володимир Мономах.

6. Місто Львів було засновано:
а) 1238 р.;
б) 1245 р.;
в) 1256 р.

ІІ рівень

1. Серед наведених нижче категорій населення Київської Русі оберіть ті, що сплачували податки:
1) дружинники;
2) духівництво;
3) ремісники;
4) купці;
5) ізгої;
6) смерди;
7) рядовичі.

2. Селяни жили громадами, які називалися:
а) дим;
б) віче;
в) вервь;
г) община.

3. Русичі продавали в інші країни:
а) хутро;
б) вино;
в) мед;
г) коштовні тканини.

4. Давньоруські гроші називалися:
а) злотник;
б) динар;
в) гривна;
г) талер;
д) срібник.

5. Основними матеріалами, які використовувалися на Русі для письма, були:
а) пергамент;
б) папір;
в) береста;
г) папірус;
д) дерев’яні дощечки, вкриті воском.

6. Перший кам’яний православний храм, споруджений на Русі:
а) Десятинна церква;
б) Софійський собор;
в) Спасо-Преображенський собор у Чернігові;
г) церква Горяни в Закарпатті.

ІІІ рівень

1. До «лучших людей» в Київській державі належали:
а) бояри;
б) князі;
в) міщани;
г) смерди;
д) купці;
е) духівництво.

2. Знайдіть відповідники кожній з категорій населення Київської Русі:
1) смерди;
2) рядовичі;
3) закупи;
4) ізгої;
5) раби

а) селяни, що відробляють свій борг;
б) вільні селяни;
в) напівзалежні люди, що працюють за договором;
г) залежні люди, позбавлені власності й свободи;
д) вигнанці з общини, позбавлені прав отроки, монахи, що ­навчилися письма

3. Вотчина — це:
а) землеволодіння;
б) землекористування;
в) земля, що перебувала у користуванні общини;
г) земля, що переходила у спадщину;
д) земля, що надавалася за службу.

4. Основними письмовими джерелами з вивчення Київської Русі були:
а) берестяні грамоти;
б) договори, що їх підписала Русь з Візантією;
в) написи на предметах і стінах споруд;
г) літописи;
д) богослужебні книги;
е) билини.

5. Визначте архітектурні елементи, які використовувалися при зведенні православних храмів у Київській Русі:
а) купол;
б) арка;
в) колона;
г) галерея;
д) неф;
е) баня.

6. Для оздоблення давньоруських храмів використовувалися:
а) скульптури;
б) ікони;
в) фрески;
г) мозаїка;
д) різьблення по каменю;
е) ідоли.

IV рівень

1. Вважається, що Київська Русь зазнала значного культурного впливу з боку Візантії. Наведіть приклади такого впливу.

2. Назвіть сучасників Ярослава Мудрого в європейських державах. В разі, якщо б Ярослав писав листа королю Франції, то яких тем він торкався б?

3. Під час однієї з пожеж в Києві згоріло 600 храмів. Зробіть висновки з наведеного факту.

4. Чому, на ваш розсуд, серед покарань, передбачених «Руською правдою», не було смертної кари?

Відповіді

І рівень

1. Так. 2. Ні. 3. б). 4. б). 5. в). 6. в).

ІІ рівень

1. 3), 4), 6). 2. в). 3. а), в). 4. а), в), д). 5. а), в), д). 6. а).

ІІІ рівень

1. а), б). 2. 1б, 2в, 3а, 4д, 5г. 3. г). 4. а), б), в), г). 5. а), б), г), д), е). 6. б), в), г), д).

Тематичне оцінювання за темою «Галицько­-Волинська держава», Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *