ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ, УМОВИ ЙОГО ПІДРОСТАННЯ, БІОЛОГІЯ

Проростання насіння, умови його підростання, біологія

Хід заняття Проростання насіння, умови його підростання, біологія

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Питання для бесіди

1. Яку будову має насінина?

2. Чи відрізняються за будовою насінини різних рослин?

3. Які рослини називають однодольними?

III. Вивчення нового матеріалу

Насіння різних рослин вимагає різних умов для свого проростання, але всі умови можна звести до наявності вологи, певної температури, ґрунту, світла.

Набухання і проростання насіння

Ми вже знаємо, що насіння служить для розмноження рослин. Саме тому його влаштування спрямоване на виконання і полегшення цієї головної функції живого.

Будова насінини (недиференційовані тканини, незначний уміст води) дозволяє їй легко пережити несприятливу пору року для того, щоб прорости навесні за підходящих для цього умов. Потрапляючи в сприятливі умови температури й вологості, насіння починає набухати, тобто протопласт клітин насінини всмоктує в себе воду з навколишнього середовища і збільшується в розмірах. При цьому паросток набуває значної сили. Крім цього, під час набухання насіння виділяється певна кількість тепла. Потім насіння починає енергійно дихати, тому, якщо в цей час зерно лежить купою, воно може нагрітися. Сухе насіння дихає слабко, але варто їх вологості хоча б трохи підвищитися — починається активне дихання.

Схожість насіння

Насіння різних рослин зберігає здатність до проростання протягом різного часу. Насіння деяких рослин здатне прорости тільки протягом кількох днів, а насіння інших рослин здатне зберегти схожість — здатність проростати — протягом багатьох років.

Дуже швидко втрачає здатність проростати насіння верби й тополі, насіння берези зберігає цю здатність понад рік. Насіння пшениці, огірків, гарбузів здатне перебувати в періоді спокою протягом кількох років, зберігаючи здатність прорости. У більшості рослин схожість насіння кожного року знижується, саме тому не рекомендують проводити сівбу старим насінням. Для оцінки якості насіння вивчають його схожість — кількість насінин, здатних прорости, у перерахунку до загальної кількості насінин.

Як проростає насіння?

Під час проростання насіння спочатку проростає корінець, а вже потім починає проростати зачаток. Злаки (кукурудза) починають проростати спеціальним листком — колеоптилем, що пробиває ґрунт і захищає перший справжній листок.

Під час проростання насіння квасолі крізь ґрунт пробивається вигнутий у вигляді петельки стебелець і тільки після того, як стебло виросло над рівнем ґрунту, він розпрямляється, викидаючи на поверхню дві сім’ядолі. Усередині складених сім’ядоль і розташовується зачаток. Вона починає рости, і проросток утворює перші листки.

Для посіву необхідно вибирати тільки гарне насіння. Воно має бути великим за розмірами й не ушкодженим. Під час висівання насіння глибина посіву залежить від розміру насінин. Чим дрібніше насіння, тим на меншу глибину воно має бути висаджено.

Насіння різних рослин проростає в різні терміни. Наприклад, насіння квасолі та пшениці починає проростати (з’являється перший корінець) уже на третій-п’ятий день, а перший листок з’являється вже на десятий-дванадцятий. А, наприклад, насіння фінікової пальми проростає протягом близько 90 днів. Тому, посадивши кісточку фініка, на сходи можна очікувати тільки через три місяці.

Дозрівання насіння (період спокою)

Дозріле насіння зазвичай не може прорости відразу ж. Протягом різного часу, від одного до шести місяців, у насінні протікають процеси, у результаті яких воно набуває здатності проростати.

Це явище дуже важливе для рослин. Якби рослини, особливо ті, в яких насіння дозріває восени, проростали відразу, то молоді, не зміцнілі рослинки потрапляли б у несприятливі суворі осінні й зимові умови. Ті ж рослини, в яких насіння дозріває навесні, найчастіше проростають відразу після дозрівання.

Завдання

1. Прочитати записи, зроблені під час спостережень за проростанням насіння дводольних рослин, і розповісти, що відбулося із зародковою стеблинкою й зачатком.

2. Розглянути проростки насіння і відповісти, які органи розвиваються із зародкового зачатка дводольних і однодольних рослин.

Заслухавши відповіді учнів на запитання завдання, учитель узагальнює їх, демонструє таблицю із зображенням проростків і дає визначення поняття «пагін».

Життєві процеси насіння, що проростає

В основу вивчення життєвих процесів насіння, що проростає, необхідно покласти безпосередні спостереження й досвід самих учнів.

Учитель дає учням завдання додому, у класі ж закладають досліди тільки для демонстрацій.

У практиці викладання застосовується й інший прийом: усі учні класу на одному з уроків закладають досліди, на наступних уроках проводять спостереження і, нарешті, на уроці з відповідної теми використовують їхні результати для вивчення життєвих процесів насіння, що проростає.

Отже, закладка дослідів передує вивченню матеріалу про життєві процеси насіння. Вони стають джерелом знань для учнів.

Велику допомогу в засвоєнні матеріалу про проростання насіння надає демонстрація кінофільму «Проростання насіння».

Під час вивчення життєвих процесів насіння, що проростає, з’ясовуються умови, необхідні для проростання насіння, дихання насіння (поглинання кисню і виділення вуглекислого газу), живлення і розвиток проростків однодольних і дводольних рослин, час посіву і глибина закладки насіння залежно від їх біологічних особливостей. На цьому ж уроці узагальнюється матеріал теми.

Умови, необхідні для проростання насіння

Учням повідомляється мета уроку: з’ясувати, за яких умов проростає насіння.

Оскільки було дано домашнє завдання з пророщення насіння і проведення спостережень за розвитком проростків однодольних і дводольних рослин, то доцільно вислухати відповіді учнів на запитання:

 • Що потрібно насінню, щоб воно почало проростати?
 • Які умови для цього потрібні?

Для доведення необхідності води, повітря і тепла учні наводять результати досліду. Один з учнів розповідає про методику постановки та проведення досліду.

Учні замальовують у зошитах чотири банки (або пробірки), під малюнками підписують, у яких умовах перебувало насіння й що з ним відбулося.

Спостереження учнів підсумовуються їхніми відповідями на запитання:

 • В яких умовах перебувало насіння в банці № 1?
 • Чи змінилося насіння?
 • В яких умовах перебувало насіння в банках № 3 і № 4?
 • Що відбулося з насінням в обох банках?
 • В яких умовах перебувало насіння в банці № 2?
 • Чому в цій банці насіння проросло?
 • Які умови необхідні для проростання насіння?

У зошитах учні записують висновок: «Для проростання насіння необхідні одночасно три умови: вода, повітря і тепло».

У підсумковій бесіді з’ясовується значення води, повітря і тепла для проростання насіння та чи для всіх насінин різних рослин потрібний однаковий обсяг цих умов, а також з допомогою яких агротехнічних прийомів людина створює найбільш сприятливі умови для появи дружних сходів після посіву насіння культурних рослин.

Пам’ятка

До уроку необхідно закласти досліди для виявлення дихання насіння. Для цього потрібно наповнити кілька великих пробірок вуглекислим газом; інші пробірки — киснем і щільно закрити їх гумовими пробками.

Дихання насіння

Використовуючи життєвий досвід учнів, а також знання, набуті під час вивчення природознавства, урок можна почати з бесіди:

 • Яке значення має повітря для життя людини, тварин і рослин?
 • Який газ поглинається під час дихання та який виділяється?
 • Які властивості кисню і вуглекислого газу вам відомі?

Вислухавши відповіді, учитель ставить перед учнями наступне запитання: як з’ясувати, чи дихає насіння? Зазвичай на це запитання учні відповідають ствердно і як доказ наводять дослід, що розглядався на минулому уроці (під товстим шаром води насіння пшениці не проросло). Далі вчитель ставить пізнавальну завдання: який газ поглинається в процесі проростання насіння, а який виділяється? Як це можна з’ясувати?

Відповіді на запитання дають досліди з дихання насіння, що проростає, закладені заздалегідь. Під час демонстрації вчитель проводить бесіду:

 • Якщо насіння, що проростає, дихає, то який газ повинен накопичитися в закритій колбі, в якій воно перебуває?
 • Як можна дізнатися, який газ міститься в колбі?

Спостереження допомагають учням зробити правильний висновок: «Кисень у колбі витратився на дихання, насіння виділило вуглекислий газ».

Постановкою питання: яке значення має дихання для насіння, що проростають? — привертається увага учнів до розглядання результатів досліду, що доводить вплив дихання на ріст органів проростка.

Учитель просить пояснити, чим спричинена така велика різниця у величині проростків у закритій і відкритій колбах, хоча насіння було покладено в них одночасно і колби стояли поряд у кімнатній теплиці. Учні зазвичай правильно вказують причину явища.

У зошитах учні малюють дві колби з проростками й роблять запис приблизно такого змісту: «У відкритій колбі насіння проросло. Висота проростків від… до… см. До насіння вільно проникало повітря. У закритій колбі насіння набубнявіло і лише деяке почало проростати. У колбу не проникало свіже повітря. Висновок: насіння дихає. Під час дихання воно поглинає кисень, а виділяє вуглекислий газ. Дихання необхідне для росту і розвитку проростка».

З метою оволодіння учнями поняттям «умови зберігання насіння» проводиться бесіда, у процесі якої відзначається необхідність провітрювання зерносховищ для підтримки рівномірної температури й вологості в приміщенні.

Удома учні продовжують спостереження за розвитком проростків.

Пам’ятка

Для вивчення теми «Живлення і ріст проростків» необхідно:

1. Підготувати проростки дводольних і однодольних рослин у різних фазах розвитку, починаючи із проростання насіння.

2. Принести на урок заздалегідь закладені досліди зі з’ясування впливу величини запасів поживних речовин на розвиток проростка рослини.

Живлення і розвиток проростків дводольних і однодольних рослин

Вивчення питання про живлення пов’язане зі з’ясуванням особливостей розвитку проростків дводольних і однодольних рослин і того, що відбувається при цьому із запасними речовинами насіння, в якому стані вони можуть поглинатися клітинами й чому для посіву необхідно брати повноваге добірне насіння.

На початку уроку учні виконують самостійну роботу за завданням учителя.

Завдання 1. Розглянути розвиток органів у проростка пшениці й відповісти на запитання:

 • Який орган зародка рушає в ріст першим?
 • Що розвивається із зародкового зачатка?
 • Як змінився ендосперм у процесі розвитку проростка? (Відокремити ендосперм у всіх проростків і розглянути його.)

Завдання 2. Розглянути розвиток органів у проростка квасолі й відповісти на запитання:

 • Який орган зародка починає рости першим?
 • Що відбувається із сім’ядолями в процесі розвитку проростка?

Порівняти проростки однодольної та дводольної рослин. Чим вони відрізняються одна від одної?

Після виконання завдань проводиться узагальнююча бесіда за запитаннями:

 • Чим живляться проростки рослин?
 • Як ви про це довідалися?
 • За рахунок чого відбувається ріст органів проростка, збільшення їх розмірів? (Клітини живляться, ростуть, діляться)
 • За якими ознаками можна відрізнити проростки однодольних рослин від дводольних?

На цьому ж уроці проводиться бесіда про значення запасних поживних речовин насіння. Учитель демонструє проростки, що виросли з половини сім’ядолі, з однієї та двох сім’ядоль, а також проростки, що розвинулися з дрібних і великих насінин.

Бесіда проводиться за запитаннями:

 • Чим відрізняються проростки із двома сім’ядолями від проростків з однією і половиною сім’ядолі?
 • Який висновок можна зробити із цього досліду?
 • У чому полягає відмінність проростків, що розвинулися з дрібних і великих насінин?
 • Яке насіння слід відбирати для посіву?

Вислухавши й доповнивши відповіді учнів, учитель підкреслює, що клітини проростка можуть усмоктувати запасні речовини тільки в розчиненому стані. Тому без води не відбувається проростання насіння.

На завершення уроку учні роблять висновок: клітини проростка всмоктують розчинені речовини насінини. Чим більше запасних поживних речовин у насінині, тим більшим за розмірами виростає проросток. Великі проростки краще переносять несприятливі умови погоди, тому необхідно брати для посіву великі насінини.

Удома учні повторюють матеріал про будову й склад насінини, умови, необхідні для їх проростання, дихання і живлення проростків, продовжують спостереження за розвитком проростків.

Узагальнення знань з теми

Узагальнення і перевірка знань учнів проводяться шляхом усного і письмового опитувань. Відповіді учнів мають бути доказовими: з демонстрацією дослідів, виконанням малюнків, показом натуральних об’єктів, використанням таблиць.

Урок доцільно почати з короткого вступу, в якому вчитель пропонує учням розповісти, про що вони дізналися, вивчаючи тему «Насіння», та який матеріал, на їхню думку, слід було б повторити.

Вислухавши учнів, учитель виділяє головний і найбільш складний матеріал, на який слід звернути увагу, виявити прогалини в його засвоєнні школярами та усунути їх.

Бесіду рекомендується провести за такими запитаннями:

1. На які дві групи можна ділити насінини за будовою їх зародка? (Насіння однодольних і дводольних рослин)

2. У чому полягає подібність у будові насінин обох груп і в чому їх відмінність? (Подібність: насінини дводольних і однодольних рослин мають зародок рослини й запасні поживні речовини; відмінність: насінина дводольних — дві великі сім’ядолі із запасними речовинами, в однодольних— одна тонка сім’ядоля, а запасні речовини містяться в ендоспермі)

3. Як можна довести, що в насінині є зародок рослини? Що для цього необхідно зробити? (Створити умови для проростання насінини, поставити дослід, що доводить дихання насіння)

4. Які умови необхідні для проростання насіння? Яке значення має кожна з умов? (Розповісти про досліди та продемонструвати їх. Указати значення води — для набухання насіння і розриву шкірки, розчинення запасних речовин та їх рух у розчиненому вигляді до клітин зародка рослини; повітря (кисень) — для дихання живих клітин насіння; тепла — для нормального протікання життєвих процесів — живлення, дихання, росту, на холоді вони протікають слабко або зовсім припиняються)

5. Як можна довести, що насіння дихає? Який газ воно поглинає і виділяє? (Розповісти про дослід і показати його закладку, а якщо можна, то і його результати)

6. Чим живиться проросток під час проростання насінини? Покажіть. (Наводяться результати спостережень за зменшенням запасних речовин насінини, розміри проростків великих і дрібних насінин, з вилученою частиною запасних речовин)

7. Чому насіння різних рослин висівають на різну глибину й у різний термін?

8. Які знання, набуті вами в темі «Насіння», ви зможете використати для зберігання насіння і посіву його у ґрунт?

Після усного опитування проводиться письмова перевірка знань, розрахована на 12—15 хвилин.

Варіант I

1. Опишіть будову насінини дводольної рослини.

2. Які речовини входять до складу насінини?

Варіант II

1. Опишіть будову насінини однодольної рослини.

2. Назвіть умови, необхідні для проростання насіння в ґрунті. Учитель спостерігає за ходом письмової роботи й висловлює оцінні судження про якість її виконання.

У підсумковій бесіді вчитель підводить учнів до загальних висновків: «За будовою насіння рослини об’єднують у дві групи — однодольні та дводольні. У насінні міститься живий зародок рослини й запасні поживні речовини для нього (органічні й мінеральні). Для проростання насіння одночасно необхідні три умови: вода, повітря, тепло. Знання будови насіння та умов його проростання дозволяє людині створювати під час посіву насіння найбільш сприятливі умови в ґрунті й завдяки цьому одержувати високі врожаї».

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь

Дати відповіді на питання

 • Які фактори можуть впливати на схожість насіння?
 • Як проростає насіння?
 • Що таке період спокою?

Проростання насіння, умови його підростання, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *