ЕПОХА КАТЕРИНИ II, ІСТОРІЯ

ЕПОХА КАТЕРИНИ II, ІСТОРІЯ

Основні дати та події:

 • 1756–1763 рр. — Семирічна війна;
 • 1755 р. — заснування Московського університету;
 • 1773–1775 рр. — селянська війна під керівництвом О. Пугачова.

ХІД ЗАНЯТТЯ ЕПОХА КАТЕРИНИ II, ІСТОРІЯ

ІІ. Актуалізація знань

Тестові завдання

1. Визначте назву документа, що визначав вигляд та порядок просування на державній і військовій службі.
а) «Табель про ранги»;
б) указ про єдиноспадкування;
в) стройове положення;
г) регламент адмиралтейств.

2. Назвіть війну, в результаті якої Росія отримала вихід до Балтійського моря.
а) Лівонська війна 1558–1583 рр.;
б) Смоленська війна 1632–1634 рр.;
в) Північна війна 1700–1721 рр.;
г) Семирічна війна 1756–1763 рр.

3. Вища урядова установа, створена Указом Петра I у 1711 р., називалася:
а) Сенат;
б) Верховна таємна Рада;
в) Синод;
г) Державна Рада.

4. Визначте дату запровадження в Росії нового літочислення.
а) 1 січня 1700 р.;
б) 1 вересня 1700 р.;
в) 1 січня 1721 р.;
г) 1 вересня 1721 р.

5. Які країни брали участь у підписанні Ніштадтського мирного договору 1721 р.?
а) Росія та Швеція;
б) Росія та Польща;
в) Росія та Данія;
г) Росія та Англія.

6. Згідно з прийнятим у 1722 р. «Табелем про ранги», просування по службі залежало від:
а) знатності роду;
б) особистих заслуг;
в) багатства;
г) вислуги років.

7. Співвіднесіть терміни та поняття з визначеннями.

а) Сенат1) вища установа, що керує православною церквою
б) Колегія2) найвищий державний орган, підлеглий імператору у справах законодавства й державного управління
в) Губернія3) центральна урядова установа на чолі з президентом
г) Синод4) закон про систему чинів і порядок проходження державної служби
д) «Табель про ранги»5) основна адміністративно-територіальна одиниця
е) Рекрут6) постійне військо, що має правильну організацію
ж) Регулярна армія7) особа, прийнята на військову службу за наймом або за повинністю

8. Позначте знаком «+» пункти, які стосуються наслідків і значення перетворень Петра I.

 1. Скасування кріпацтва
 2. Активне втручання держави у різні сфери життя суспільства
 3. Прискорення темпів соціально-економічного та культурного розвитку Росії
 4. Підпорядкування особи інтересам держави
 5. Придушення особи державою
 6. Становлення абсолютної монархії в Росії
 7. Перетворення Росії на імперію з могутньою армією та флотом

Відповідь: 1 а; 2 в; 3 а; 4 а; 5 а; 6 б; 7 а — 2; б — 3; в — 5; г — 1; д — 4; е — 7; ж — 6; 8 — 2, 3, 5, 6, 7.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Правління Катерини II тривало 34 роки. За цей час відбулося дуже багато подій у внутрішній та зовнішній політиці Росії, реформування держави відбувалося шляхом, започаткованим Петром Великим.

Катерина II стала гідною спадкоємицею Петра I і також отримала титул Великої.

М. Карамзін говорив про її правління: «Блискуче століття, що вкрило Росію безсмертною славою її володарки, час героїв і героїчних справ, епоха широкого надзвичайного злету російських сил, що здивував і налякав увесь світ».

ІV. Опрацювання нового навчального матеріалу

Учитель ділить клас на групи. Кожна група отримує завдання.

• 1-а група — «Епоха палацових переворотів».

• 2-а група — Внутрішня політика Катерини ІІ.

• 3-а група — Повстання О. Пугачова.

• 4-а група — Зовнішня політика Катерини ІІ.

«Епоха палацових переворотів»

Завдання

1. Дайте визначення поняттю «палацовий переворот».

2. Визначте час перебування монархів на російському престолі в епоху палацових переворотів.

3. Визначте групи, які приходили до влади та підтримували монархів. Чим характеризувалася їх діяльність?

4. Заповніть таблицю «Епоха палацових переворотів».

Зразковий варіант заповнення таблиці

«Епоха палацових переворотів»

Правитель 

Час перебування при владі

На кого спирався під час перевороту

Заходи 

Катерина I1725–1727 рр.Гвардійські полки, Верховна Таємна Рада, сподвижники Петра IПолегшення дворянам військової служби, зменшення подушних податей з селян
Петро II, онук Петра I1727–1730 рр.Гвардійські полки, Верховна Таємна Рада, князі Долгорукі
Анна Іоанівна, племінниця Петра I, герцогиня Курляндська1730–1740 рр.Гвардійські полки, німецьке дворянство на чолі з Біроном; таємна поліціяПідписала Кондиції з 8 пунктів, які обмежували владу імператриціта посилювали владу її фаворита Бірона. Біронівщина
Іван VI Антонович1740–1741 рр.Німецьке дворянство
Єлизавета Петрівна, дочка Петра I1741–1761 рр.Гвардійські полкиЧасткове повернення до реформ Петра I; збільшення привілеїв дворянства
Петро III, онук Петра I1761–1762 рр.Не мав опориПовернення до німецьких порядків, поклоніння Фрідріху II, ліквідував Таємну Канцелярію
Катерина II, дружина Петра III1762–1796 рр.Гвардійські полки, російське дворянствоМаніфест про вольності дворянства, що звільнив їх від обов’язкової військової служби

Внутрішня політика Катерини II

Група працює з підручником та історичним текстом над завданнями.

1. Дайте визначення поняттю «освічений абсолютизм». Заходи «освіченого абсолютизму» Катерини II.

2. Складіть таблицю «Внутрішня політика Катерини II».

Текст 1

За 19 років царювання Катерини II: влаштовано 29 губерній за новим зразком, міст побудовано 144, конвенцій і трактатів укладено 30, здобуто 78 перемог.

Кількість жителів Російської імперії з 19 млн чол. у 1762 р. зросла до 1796 р. до 36 млн, армія з 162 тис. чол. посилена до 312 тисяч, флот у 1757 р., який складався з 21 лінійного корабля і 6 фрегатів, у 1790 р. мав у своєму складі 67 лінійних кораблів і 40 фрегатів. Сума державних доходів з 16 млн крб. піднялася до 69 млн, тобто збільшилася більш ніж вчетверо.

Число фабрик з 500 зросло до 2 000. Зовнішня торгівля: на Балтиці — збільшення імпорту та експорту з 9 до 44 млн крб.; Чорноморська, що виникла за Катерини ІІ в 1776 р., почала з 390 тис. і в 1796 р. дійшла до 1 900 тис. крб. (Тамара Белова. «Учительская газета» № 51 (10028) / 2004-12-14).

Передбачувані відповіді учнів

Основні заходи політики «освіченого абсолютизму» Катерини II:

 • дворяни отримали земельні жалування разом з кріпосними селянами;
 • утворення Вільного економічного товариства;
 • право відкривати підприємства без дозволу уряду;
 • секуляризація церковних земель;
 • дозвіл всім охочим займатися промислами;
 • початок проведення шкільної реформи;
 • дозвіл на створення вільних друкарень;
 • заборона публічного продажу кріпосних селян за борги поміщиків.

«Внутрішня політика Катерини II»

 • 1764 р. Секуляризація церковного землеволодіння
 • 1764 р. Ліквідація автономного устрою Гетьманщини на Україні
 • 1765 р. Указом було дозволено відправляти кріпосних селян на каторгу без суду і слідства
 • 1765 р. Монастирські землі передавали у власність дворян. Дворяни отримали монопольне право на винокуріння
 • 1767 р. Указ про заборону скарг селян на поміщика. Будь-яка скарга оголошувалася найтяжчим державним злочином
 • 1775 р. Проведена адміністративно-територіальна реформа: країну розділили на 50 губерній, губернії — на повіти
 • 1775 р. Зруйнування Запорозької Січі на Україні
 • 1782 р. Дворяни були оголошені власниками землі та її надр і т. ін.
 • 1785 р. Видано даровану грамоту дворянству, де були воєдино зібрані й підтверджені всі привілеї, дані дворянству по смерті Петра I.

Повстання О. Пугачова

Група, опрацьовуючи матеріали підручника, історичні тексти та карту атласа «Утворення Російської імперії (кінець XVIII–XVIII ст.)», відповідає на питання та виконує завдання.

Текст 2

У чорноземній смузі та в маєтках поблизу великих міст поміщики дедалі більше обмежували селянські наділи, збільшували за їх рахунок панську ріллю та примушували селян працювати на панщині 3–4, а то і 6 днів на тиждень. А коли ж селянин міг обробити свій наділ? Хіба тільки на свята або вночі. Господарство селянина занепадало.

У нечорноземній смузі селяни частіше за все були на оброку. За 35–40 років грошовий оброк виріс з 1–2 рублів до 4–5 рублів. У ті часи це були великі гроші: на них можна було купити приблизно 16–20 пудів пшениці або 4–5 овець. Щоб мати такі гроші, селянам доводилося надовго йти на заробітчанство. Окрім грошового оброку, поміщик вимагав із селян оброк натурою: сіно, м’ясо, полотна та ін. Чимало селян не спроможні були виконати всі повинності.

Значно поширилася торгівля кріпосними селянами. У газетах того часу можна було прочитати про продаж селян разом з кіньми, собаками і т. ін.

Ось одне з таких оголошень: «Продаються дворові майстрові люди доброї поведінки: два кравці, швець, годинникар, кухар, каретник, колісник, різьбяр, золотар і два кучери… Тут же продаються 3 бігові молоді коні… і зграя гончих собак, числом 50…» Кріпосних селян виводили на ринки і продавали як худобу (Нечкина М. В., Лейбенгруб П. С. История СССР. Учебник для 7 класса. — М.: Просвещение, 1982. — С. 234–235).

Запитання

1. Назвіть повинності селян.

2. Охарактеризуйте соціальне становище селянства. Зробіть висновок.

Текст 3.

Указ Ємельяна Пугачева

Божою милостію ми, Петро Третій, імператор і самодержець всеросійський, та інше, та інше, та інше. Оголошується у всенародну звістку. Даруємо цим іменним указом з монаршим і батьківським нашим милосердям всіх, що перебували раніше у селянстві та у підданстві поміщиків, бути вірнопідданими рабами власної нашої корони і нагороджуємо стародавнім хрестом і молитвою, головами і бородами, вольністю і свободою і вічно козаками, не вимагаючи рекрутських наборів, подушних та інших грошових податей, володінням землями, лісовими, сінокісними угіддями і рибним ловом, і соляними озерами без покупки і без оброку і звільняємо всіх раніше лагоджених від лиходіїв дворян і градцьких мздоімцев-суддів селян і весь народ від податей, що накладаються, й обтяжень.

…Керуємо цим нашим іменним указом: які раніше були дворяни у своїх поместіях і вотчині, оних супротивників нашої влади і підбурництва імперії та руйнівників селян ловити, страчувати і вішати і поступати рівним чином так, як вони, не маючи у собі християнства, лагодили з вами, селянами. По винищуванні супротивників і лиходіїв-дворян всякий може восчувствовать тишу і спокійне життя, яку до століття тривати буде. Даний липня 31 дня 1774 р. Петро (Нечкина М. В., Лейбенгруб П. С. История СССР. Учебник для 7 класса. — М.: Просвещение, 1982. — С. 239).

Запитання

1. Чому, на ваш погляд, О. Пугачов привласнив собі ім’я царя Петра ІІІ?

2 Чії інтереси захищав О. Пугачов і як це вплинуло на склад повстанців.

3. Проти кого було спрямовано повстання?

Робота з картою атласа

1. Назвіть територію, яка була охоплена селянською війною.

2. Назвіть міста, які обложили повсталі.

Зовнішня політика Катерини II

Група працює з підручником та картою атласа «Утворення Російської імперії (кінець XVIII–XVIII ст.)» над завданнями.

1. Назвіть напрями зовнішньої політики Каткрини ІІ.

2. Складіть таблицю «Війни Російської імперії під час правління Катерини II».

Передбачувані відповіді учнів

Напрями зовнішньої політики:

 • Семирічна війна (1756–1763 рр.);
 • розділи Польщі (1772, 1793, 1795 рр.);
 • війни з Туреччиною (1768–1774, 1787–1791 рр.);
 • створення антифранцузької коаліції (1795 р.);
 • врегулювання відносин з Китаєм;
 • освоєння росіянами Аляски та Тихоокеанського побережжя Північної Америки.

Війни російської імперії під час правління Катерини II

Військові дії

Дати

Зміст

Наслідки

Російсько-турецькі війни 1768–1777, 1787–1791 рр. За договором, підписаним у 1791 р.  в Яссах, кордоном між Росією та Туреччиною ставав Дністер, Україна позбавлялася небезпеки турецьких набігів. Росія отримала вихід до південних морів, можливість освоєння і господарського розвитку величезних районів, багатих природними ресурсамиВихід до берегів Чорного моря; розширення території Росії 
Розділи Польщі

 

1772, 1793, 1795 рр.Росія брала участь у трьох розділах Польщі (разом з Австрією та Пруссією). За договором, підписаним у 1772 р. (перший розділ Польщі), до Росії відійшла східна частина Білорусі по Західній Двіні і Верхньому Дніпру. У 1793 р. був здійснений другий розділ Польщі, в результаті якого до Росії приєдналися центральна частина Білорусі  з Мінськом і Правобережна Україна. У 1795 р. відбувся третій розділ Польщі, за яким Росії відійшли Литва, Західна Білорусь і ВолиньРозширення території Росії 
Боротьба з революційною Францією  Основний зміст зовнішньої політики російського царизму наприкінці  80–90-х рр. XVIII ст. складала боротьба проти Французької революції й поширення її впливу на інші країни. У 1795 р. Росія уклала договір з Англією, Пруссією та Австрією, за яким зобов’язалася допомагати військом і грішми у їхній боротьбі з революційною Францією, а також брати участь  в її економічній блокадіЗахист прав дворянства

V. Закріплення знань

1. Заповніть пропуски в тексті.

У другій половині XVIII ст., завдяки політиці імператриці, спрямованої на зміцнення феодального землеволодіння, __ остаточно оформилося як панівний стан і стало соціальною базою __. За Катерини II __ досягло свого розквіту. Внаслідок погіршення становища __ дедалі більше зростало незадоволення, яке вилилося у грандіозному за своїми масштабами __ під керівництвом __ (абсолютизм, дворянство, кріпацтво, селяни, повстання, Омельян Пугачев).

2. Співвіднесіть дати та події.

а) 1762–1796 рр.1) епоха палацових переворотів
б) 1773–1775 рр.2) повстання Омеляна Пугачова
в) 1768–1791 рр.3) правління Катерини II
г) 1725–1762 рр.4) війни між Росією та Туреччиною

Відповідь: а — 1; б — 2; в — 4; г — 3.

VІ. Домашнє завдання

1. Прочитати відповідний параграф підручника.

2. Скласти порівняльну характеристику правління Петра I та Катерини II.

ЕПОХА КАТЕРИНИ II, ІСТОРІЯ

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *